Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Administratieve formulieren

Hier vindt u een aantal nuttige documenten voor uw praktijkvoering. U kunt ze downloaden en afprinten, of ev. zelfs via email verzenden.
De meeste formulieren zijn in PDF-formaat. Om ze te lezen, kunt u de gratis Adobe Reader downloaden.
Beschikt u over een nuttige formulier dat hier nog niet aangeboden wordt, stuur het naar onze secretariaat, zodat wij het op onze website kunnen aanbieden.

Aanvraag rolstoel

ADHD

 • Een praktische leidraad voor de detectie, diagnostiek, behandeling en opvolging van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen

Arbeidsongeschiktheid

Beroepsziekten

Bf-formulieren

Borstkankerscreening

Botdensiteitsmeting (dexa)

Chronische pijn

Consultatiebureau mensen met bijkomende ondersteuningsvraag

Dixit-attest

Dossieroverdracht

 • Formulier (Word) waarbij patiënt en zijn nieuwe huisarts de overdracht van het medisch dossier kunnen vragen bij de vroegere huisarts

Echelonering

Euthanasie

 • wet omtrent de wilsverklaring (htm)
 • Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie
 • registratiedocument euthanasie (Word)
 • registratiedocument euthanasie (pdf)
 • Nieuw adres Commissie Euthanasie vanaf 15 maart 2014:
  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: website
   Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie
   Victor Hortaplein 40 Bus 10 (verdieping 7C)
   1060 Brussel
  • Contactpersonen en nieuwe telefoonnummers
   • Mevr. Françoise De Weirt (FR) : 02/5249263
   • Mevr. Evi De Ville (NL) : 02/5249264

Federale Politie

GDT-zorgplan

Hep B bij zuigelingen

Hulpmiddelen voor patiënten

Incontinentie

 • tegemoetkoming VAPH

Medicatietoediening op school

Migraine

Palliatieve Zorg

 • Premie Palliatieve Thuiszorg: aanvraag tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten (pdf)
 • aanvraag palliatief statuut voor patiënten opgenomen in ROB-RVT: pdf-versie of word-versie
 • Documentatiecentrum Netwerk Pallatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen:

Preoperatief boekje

Registratie wachtdienst

Risicovragenlijst diabetes

Sportattest school

Thuiszorgdagboekje

link naar thuiszorgdagboekje

Trigonia

Verbanden voor chronische wonden

Zorgcodering in functie van transfert VZP en DNR

Zorgtraject documenten

alle documenten betreffende de zorgtrajecten zijn te vinden op de website van het LMN: zorgtraject CNI of zorgtraject diabetes
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw