Algemene Vergadering

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden gaat de Algemene Vergadering elektronisch door via Teams. We roepen op om zo veel mogelijk zelf de vergadering te volgen aangezien deze digitaal doorgaat.

Procedure:

- Statutaire Algemene Vergadering HZW vzw op donderdag 22/04/2021 om 20u30 via Teams.

- De uitnodiging voor de statutaire Algemene Vergadering wordt via mail verstuurd op woensdag 7 april 2021.

- Deelnemen aan de vergadering kan door donderdag 22 april 2021 vanaf 20u15 op de link te klikken die vermeld staat in de uitnodiging.

- Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de stemming niet anoniem verlopen, maar via een poll in Teams tijdens de vergadering.

- Volgens de statuten kan maar één volmacht per arts toegekend worden. Gelieve uw collega op voorhand te raadplegen en zijn/haar akkoord te vragen

- De aanwezige leden kunnen na elke vraag hun stem uitbrengen. De stemmen van de leden die over een volmacht beschikken worden dubbel geteld. Indien de stem van de volmachtkrijger en de stem van de volmachtgever verschillen, dan kan dit via de chat in Teams tijdens de stemronde aangegeven worden.

- Op het moment van de statutaire Algemene Vergadering is het dagelijks bestuur fysiek aanwezig op de maatschappelijke zetel van de vzw.

- De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door iedereen die (virtueel) aanwezig is: de leden, de bestuurders en diegenen met een volmacht. Het ondertekenen gebeurt digitaal via Eversign. U ontvangt hiervoor een mail.