Bijzondere Algemene Vergadering

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden gaat de Buitengewone Algemene Vergadering elektronisch door via Teams.

Procedure:

- Buitengewone Algemene Vergadering HZW vzw op donderdag 27/05/2021 om 20u30 via Teams.

- De uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt via mail verstuurd op woensdag 12 april 2021. In de uitnodiging staat de link om te kunnen deelnemen.

- Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de stemming niet anoniem verlopen, maar via een poll in Teams tijdens de vergadering.

- Volgens de statuten kan maar één volmacht per arts toegekend worden. Gelieve uw collega op voorhand te raadplegen en zijn/haar akkoord te vragen

- De aanwezige leden kunnen na elke vraag hun stem uitbrengen. De stemmen van de leden die over een volmacht beschikken, worden dubbel geteld. Indien de stem van de volmachtkrijger en de stem van de volmachtgever verschillen, dan kan dit via de chat in Teams tijdens de stemronde aangegeven worden.

- Op het moment van de Buitengewone Algemene Vergadering is het dagelijks bestuur fysiek aanwezig op de maatschappelijke zetel van de vzw.