GEANNULEERD - Euthanasie na het proces: en nu?

Spreker: Prof. Dr. Wim Distelmans

Deze navorming wordt deels fysiek, deels via livestreaming georganiseerd.