Infosessie nieuwe statuten

Met het bestuursorgaan hebben we de statuten van HZW vzw herschreven. We hadden hiervoor diverse redenen:

  • Fusie met Huisartsenkring Wervik-Geluwe vzw:

De huisartsen van HAK Wervik-Geluwe hadden aangegeven dat ze vanaf 01/01/2021 wensen aan te sluiten bij HZW.

  • Nieuwe vennootschapswetgeving

De nieuwe vennootschapswetgeving vereist een aanpassing van de statuten van elke vzw.

  • Opstart eerstelijnszones

Op 1/7/2020 zijn in onze regio 3 eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Het bestuur van de eerstelijnszones is samengesteld uit vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen, de welzijnssector, de gezondheidssector en de patiënt- en mantelzorgvereniging. In elk bestuur is vanuit HZW een huisarts vertegenwoordigd. Ook de wachtpostregio’s hebben hetzelfde geografisch gebied als de ELZ. Bovendien is er binnen elke ELZ ook een ziekenhuisoverleg. Deze factoren hebben er ons toe aangezet na te denken over een nieuwe interne structuur waarbij we willen werken met 3 afdelingen: regio Menen, regio Kortrijk en regio Waregem

Omdat we de statuten niet kunnen stemmen zonder eerst enige toelichting te geven, plannen we een infosessie. Die vindt plaats op donderdag 28/01/2021 om 20u30 via Teams. U kan deelnemen aan de vergadering via deze link: infosessie nieuwe statuten HZW

Iedereen krijgt de kans om vragen te stellen. Indien nodig kunnen we nog aanpassingen doen tegen de Algemene Vergadering op 25/03/2021 waarop de statuten gestemd zullen worden.