Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Overheid en officieel erkende instanties

Defecte links, ontbrekende sites, suggesties? Stuur een berichtje naar onze webmaster en wij passen de pagina aan.

Federale Portaalsite België (.be)

R.I.Z.I.V.

Orde der Geneesheren

Locoregionaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I.)

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Kind en Gezin

Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk

Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw)

  • Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot volgende specifieke doelgroepen:
    • personen met een niet aangeboren hersenletsel
    • personen met autisme
    • personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Katholieke vereniging gehandicapten

  • Algemene website
  • Gezin en Handicap organiseert diverse informatie-en vormingsmomenten rond het ruime thema handicap en inclusie, verspreid over heel vlaanderen.

Universiteiten

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw