Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Zorgpad hartfalen

HZW en het LMN hebben in samenwerking met andere lokale huisartsenkringen, ziekenhuizen en thuiszorg een zorgpad hartfalen uitgewerkt.
De opstart van het zorgpad gebeurt door de cardioloog en de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht via de verslagbrief. Het zorgpad bestaat uit verschillende documenten:
   - Exrtramuraal zorgpad: richtlijnen rond de organisatie en dagelijkse follow-up van de ambulante zorg voor patiënten met chronisch hartfalen
   - Informatiebrochure voor patiënt, familie en mantelzorger
   - Dagboek voor de patiënt
   - Aandachtspunten en een vormingspakket voor de thuiszorg
Meer info
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw