Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Symposium 17/10/20 : Seksualiteit bij patiënten met spina bifida (geplaatst 06/08/2020)

Beste,
In bijlage bezorgen we u een ‘save the date’ voor ons symposium “Seksualiteit bij patiënten met spina bifida” op zaterdag 17 oktober 2020.

Bo De Mol
09 332 03 61

Lekker Eigenhandig voor patiënten met een NAH (geplaatst 15/06/2020)

Beste collega,

Wij hebben met onze dienst (neurologie UZ Gent, België) een kookboek: “Lekker Eigenhandig” gemaakt voor mensen die eenhandig moeten koken.  We richtten ons in eerste instantie naar personen die getroffen zijn door een CVA (CerebroVasculair Accident).  Daarnaast zullen ook andere personen met een niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een verkeersongeval of amputatie,…) baat hebben bij dit
kookboek.

Dit boek kwam er naar aanleiding van de Europese Dag van Beroerte (8 mei 2018) en moet de aandacht vestigen op de risicofactoren en de symptomen bij een beroerte, zodat sneller gehandeld kan worden en minder tijd verloren gaat.  Het is belangrijk dat men zo snel mogelijk terug naar de eigen leefomgeving kan gerehabiliteerd worden en dat deze personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.  

We hebben hiervoor samengewerkt met de CM-thuiszorgwinkel (recent gewijzigd naar “Goed”) en konden daardoor ook hulpmiddelen aanreiken die helpen bij het eenhandig koken.  Het kookboek wordt op onze afdeling alsook in de Goed Thuiszorgwinkels  verkocht.  De lekkere recepten met hersenvriendelijke voeding werden gecreëerd door chef Broes Tavernier van restaurant “’t Vijfde Seizoen” in Aalter.

De opbrengst van “Lekker Eigenhandig. Eerste hulp bij eenhandig koken”  gaat integraal naar de vzw StrokeTeam Gent en de patiëntenvereniging C’VA die werd opgestart vanuit ons Stroke Team UZ Gent.

Ons kookboek werd opgemerkt door BBC News en zij maakten een korte video voor hun website.  Zo kwam er veel interesse vanuit het buitenland en hebben we dit boek vertaald naar het Engels in maart 2019.
 

Intussen hebben we heel wat positieve reacties ontvangen van collega’s en patiënten die het boek kochten. We willen dus zeker verder gaan met het motiveren en het stimuleren van collega’s en patiënten om het boek aan te kopen en te gebruiken in de praktijk.
 

Heeft u interesse in dit boek, kent u collega’s die hiermee gebaat zouden zijn, of wenst u meer informatie over dit project, aarzel dan niet om ons hierover te contacteren.
 
 
Met vriendelijke groeten

BREGJE D'HAEZE
Verpleegkundig specialist Neurologie
Sector Hoofd Beweging Zintuigen | Neurologie
Universitair Ziekenhuis Gent | C. Heymanslaan 10 | 9000 Gent
T +32 9 332 03 02

bregje.dhaeze@uzgent.be

Uitnodiging infosessies PCM 2020 (geplaatst 06/04/2020)

Beste,

In
bijlage vindt u de flyer aangaande de infosessies die dit voorjaar georganiseerd worden in het Psychiatrisch Centrum te Menen.

Voor deze avonden werd accreditering aangevraagd.

Katty Christiaens
Medisch secretariaat. T. 056/52 14 52

Groot internationaal congres te Menen over het Rettsyndroom (geplaatst 06/04/2020)

Beste,

we organiseren een groot internationaal congres te Menen over het Rettsyndroom:
https://artpc.afsr.fr/wetenschappelijke-conferentie-te-menen/
Sprekers/intervenants:
Dr Laurent Villard, Jean Christophe Roux (Marseille); Prof Hilde Van Esch (Leuven), Prof Leopold Curfs, Dr Smeets, Dr Gillian Townend (Maastricht), Irène Benigni, Dr Karen Spruyt

Met vriendelijke groeten,
Lietaer Caroline, voorzitter Rett Syndrome Europe (Menen)

Wetenschappelijk congres (wieler)sport (geplaatst 26/02/2020)

De dienst orthopedie van het plaatselijke ziekenhuis (az Glorieux Ronse) heeft een traditie in het organiseren van wetenschappelijke congressen in de marge van de Ronde Van Vlaanderen.
Op zaterdag 21/03/2020 gaat in de namiddag een grote conferentie door die zal inspelen op de huidige tendensen in de sportwereld in ruime zin gericht naar zowel professionele zorgverlener als naar de sporter.
Ook niet professionele sporters gaan zich steeds meer interesseren voor de wetenschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het sporten op zich maar ook aan het menselijk lichaam en de fysiologie. Kijk maar naar TV programma’s allerhande en kanalen zoals National Geographic.

De conferentie, die gestoeld is op het model van de wetenschappelijke conferenties voor de professionele zorgverleners, is een buitenbeentje: het is de bedoeling op een echt wetenschappelijke manier een aantal zaken die met fietsen verbonden zijn te analyseren en de sporter in kwestie een antwoord te kunnen bieden naar wat nu wetenschappelijk echt als relevant kan worden beschouwd en wat nog niet bewezen of weerlegd is… of wat in de sfeer van kwakzalverij hoort.

Meer info en inschrijving:
https://www.apunto-events.be/event/cyclo-science-conference/

Netwerk Palliatieve Zorg: Symposium ‘Zorg-Esperanto’ (geplaatst 26/02/2020)

Bart Deltour (directeur Familiezorg West-Vlaanderen) maakt ons wegwijs in helder communiceren in de zorg.
Hoe krijgen we inzicht in zorgsituaties, gewenste resultaten of doelen van de zorg en op de middelen om deze doelen te bereiken?
Hoe kan Zorg-Esperanto als methode om helpen om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan.

Schrijf u in via het formulier in de
bijlage.

Familiegroep Dementie regio Menen (geplaatst 21/02/2020)

Gelieve in bijlage de folder te vinden met daarin het jaarprogramma voor 2020 van de familiegroep dementie regio Menen. De familiegroep is een initiatief van het Zorgcafé Menen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Alzheimer Liga.

De Vlaamse Alzheimer Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers en familiegroepen.  De Liga heeft tot doel zoveel mogelijk familieleden en/of mantelzorgers te bereiken, die personen met dementie verzorgen en wil hen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.

In de familiegroep dementie komen mantelzorgers en familieleden samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.

Ieder familielid, mantelzorger of kennis van een persoon met dementie is van harte welkom.
Tevens zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers om deze familiegroep te ondersteunen.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout
T 014 43 50 60; F 014 43 76 54
Alzheimer Phone National (Gratis hulp- en infolijn): 0800 15 225
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be

www.jongdementie.info

Het GROTE EUTHANASIE DEBAT (geplaatst 03/02/2020)

Op 21 maart organiseert de geneeskundige kring Dodoens een symposium: “Het GROTE EUTHANASIE DEBAT” in het Van Der Valk hotel te Mechelen.
Hierbijgevoegd de
uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

Navorming “Veganisme bij kinderen” (geplaatst 31/01/2020)

Geachte arts,

Kinderen louter plantaardig voeden is een wens van steeds meer ouders. Om dit medisch verantwoord te houden is specifieke kennis nodig. 
Daarom organiseert Kintu de navorming voor artsen en diëtisten 'Veganisme bij kinderen' op vrijdag 15 mei 2020 van 13u tot 16u30 in Mechelen.
U bent hiermee van harte uitgenodigd.

Alle info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op
www.kintu.be                

Uitnodiging


Kintu is een onafhankelijke organisatie die opleidingen verzorgt voor professionelen over voeding.

Hartelijke groet,
Chris Kerfs
Kintu

Hospice Aulighem in Avelgem vangt ouderen op die terminaal ziek zijn (geplaatst 20/12/2019)

Voor ouderen die terminaal ziek zijn, is een ziekenhuisopname niet altijd nood­zakelijk. Thuiszorg is voor velen echter niet meer haalbaar. Het is voor die doelgroep dat Hospice Aulighem, een pilootproject van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem, bestaat. Hier kunnen zij in een vertrouwde omgeving van warme en kwaliteitsvolle zorg genieten in hun laatste dagen. Met dit project is de voorziening pionier in Vlaanderen.

Meer informatie via deze link:
https://zorgwijzermagazine.be/ouderenzorg/de-laatste-zorgen-vlakbij-huis/

Beschikbaarheid als stagebegeleider coassistentschap huisartsgeneeskunde UGent (geplaatst 23/10/2019)

Beste dokter,
Beste stagebegeleider in spe,

Dit jaar zijn 270 laatstejaarsstudenten Geneeskunde van de UGent op zoek naar een stageplaats voor het academiejaar 2019-2020 (semester 2) en daarom doen wij een warme oproep naar nieuwe stagebegeleiders.
Indien u zich het voorbije jaar/de voorbije jaren reeds engageerde als begeleider van stages huisartsgeneeskunde, willen we u bij deze nogmaals hartelijk bedanken.

Graag willen we u dan ook vragen om alvast te overwegen om tijdens één (of meerdere) van onderstaande periodes terug een laatstejaarsstudent geneeskunde de kans te geven (zie ook begeleidend schrijven in bijlage). Deze stages lopen vanaf januari 2020
.
  • 06/01/2020 – 26/01/2020 (3 weken)
  • 10/02/2020 – 01/03/2020 (3 weken)
  • 16/03/2020 – 01/04/2020 (2,5 weken – uitzonderlijk laatste stagedag op woensdag wegens lessen op donderdag en vrijdag)
U wordt ruim op voorhand op de hoogte gebracht indien er een student wordt toegewezen aan uw praktijk. Enkele weken vóór de aanvang van de stage zal u dan door de student(e) worden gecontacteerd voor het maken van de praktische afspraken.

Als stagebegeleider zal u dan ook onze ‘Handleiding voor de Stagebegeleider’ van de student(e) ontvangen.

Wij wensen u alvast te bedanken voor alle overwegingen en inzet!


Neem gerust contact op met Ilse Van der Stichelen (09 332 36 12 of ilse.vanderstichelen@ugent.be) bij verdere vragen of opmerkingen.

Hoogachtend, en met vriendelijke groeten
Prof. Dr. An De Sutter en Team Stages Huisartsgeneeskunde


Bijlage: Aanschrijfbrief stagebegeleiders Coassistentschap HAGK MA3 - UGent

Vroeg detectie en - interventie bij Psychiatrische stoornissen (geplaatst 17/04/2019)

CGG Mandel & Leie is voor de regio Menen – Kortrijk – Waregem gestart met een outreachend VDIP-team. VDIP is er voor jongeren van 14 tem 23 jaar met een vermoeden van een psychiatrische problematiek die om wat dan reden dan ook zorg vermijden of zorg weigeren. Er is nog geen diagnose en er is nog geen gespecialiseerde hulpverlening betrokken. In bijlage vindt u de folder van VDIP. Hierin staat vermeld wat VDIP kan doen voor de beschreven doelgroep.

Perinataal netwerk AZ Groeninge (geplaatst 12/04/2019)

AZ Groeninge maakte een doorverwijsschema op over het perinataal aanbod: wat bestaat er allemaal van dienstverlening en info voor zwangeren (en zwangeren met extra noden).
Deze doorverwijsfiche vindt u in de
bijlage.
De bedoeling van de doorverwijsfiche is dat een huisarts in één oogopslag ziet naar welke laagdrempelige (eerstelijns-)zorg je een zwangere kan doorverwijzen in regio Kortrijk en omstreken. Daarnaast is het ook een appel om –als men enige kwetsbaarheid vermoedt- vlugger door te verwijzen.  Er kan al heel wat tijd gewonnen worden door info te geven en hulpverlening op te starten tijdens de zwangerschap in plaats van te wachten tot de baby er is.
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram || ©2004 HZW vzw