Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

zoekertje

Volgende navorming(en)

Datum 03-11-2020, 20:30
onderwerp: Evenwichtsstoornissen herkennen en differentiŽren
Spreker: Dr. Frederik Clement en Dr. Glen Forton
Locatie: Auditorium Notenhof AZ Groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
Accreditering: rubriek 2
Online: inschrijven

Voor meer info of latere navormingen, bezoek onze kalender.

Recente wijzigingen van de website

  • U vindt hier het LOK-aanbod terug. Wenst u een aangeboden LOK-sessie aan toe te voegen, dan kunt u het secretariaat via email contacteren (secretariaat@hzw.be)
  • De enquêtes vindt u hier

  • er is een vacature ter beschikking!
  • De syllabi van de navormingen zijn beschikbaar voor download via deze link
  • Poster rond veilig en efficiënt gebruik van NSAID’s. Meer info verder op deze pagina.
  • HZW werkt mee aan een project rond de afbouw van benzodiazepines bij geriatrische patiënten. Meer info vindt u verder op deze pagina
  • HZW werkt mee aan de ontwikkeling van transmurale zorgpaden. Meer info vindt u verder op deze pagina
  • Bij "HZW" vindt u de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur
  • Een woordje van de voorzitter vindt u op "HZW?"

Nomenclatuurnummer 103095 voor ongewone raadpleging of huisbezoek!

Als huisarts kan u het nomenclatuurnummer 103095 (supplement van 21,56 euro vanaf 1 januari 2019) aanrekenen voor een ongewone raadpleging (codes 101032, 101076) of een ongewoon bezoek (codes 103132, 103412, 103434) van de huisarts.

Het ongewoon bezoek of de ongewone raadpleging van de huisarts verwijst naar de eerste raadpleging of het eerste bezoek door de GMD-beheerder waarbij de arts de situatie uitlegt en de opvolging van de patiënt plant:
- hetzij bij de eerste opname van een patiënt in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis;
- hetzij bij de terugkeer naar huis van een patiënt van 75 jaar of ouder na een ziekenhuisopname van meer dan 14 dagen.

Dit supplement wordt volledig terugbetaald aan de patiënt.

yvette

Wij beschermen Yvette!

Als arts lopen we niet alleen het risico om griep te krijgen, maar ook om anderen te besmetten. Daarom is het belangrijk ons te laten vaccineren. Want we werken met risicogroepen die een grotere kans hebben op griepcomplicaties. Niet ongevaarlijk als we weten da er elk jaar honderden mensen aan sterven.
Tijdens onze navorming op 15 november vaccineerden we maar liefst 78 huisartsen! Want wij beschermen Yvette!

LOK-aanbod bewegen op verwijzing

Bewegen op verwijzing is momenteel uitgerold in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Om het project nog meer op de rails te krijgen zijn 3 artsen uit de regio opgeleid om een vorming op een LOK-overleg / wachtkringvergadering te komen geven.
Heb je interesse om dit op een LOK overleg te agenderen? Contacteer Logo Leieland: diederik@logoleieland.be of johan@logoleieland.be

Ter info:
Overzicht van de coaches: www.logoleieland.be/bewegenopverwijzing
Meer inhoudelijke info over het project: www.bewegenopverwijzing.be

Veiligheid huisarts topprioriteit !

Binnen het thema veiligheid voor artsen werd een brochure opgemaakt. Deze gids dient om u praktische tips mee te geven voor uw verschillende medische werkzaamheden, zowel binnen de dokterspraktijk als tijdens uw verplaatsingen. De gids kunt u hier downloaden. Deze brochure is ook nuttig om te gebruiken als u over dit onderwerp een presentatie geeft in uw WDO of LOK. U kunt zich ook steeds laten bijstaan door PRaag (dr. Ralph Pacqueu) of Domus Medica bij het geven van een presentatie rond dit thema.

Referentiepersoon vroegtijdige zorgplanning

Dr. An-Sofie Vandenbulcke(huisarts in Zwevegem) is binnen HZW de referentiepersoon voor vroegtijdige zorgplanning. Wenst u advies over een casus? Wenst u even te reflecteren rond dit thema? Dan kunt u haar contacteren. 

Vroegtijdige zorgplanning

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de provincie West-Vlaanderen werkten de West-Vlaamse SEL’s samen met de Netwerken Palliatieve Zorg en andere partners uit het werkveld aan de uitbouw van vroegtijdige zorgplanning (VZP):

Het project “Vroegtijdige zorgplanning in West-Vlaanderen” stelde een charter op waarbij de ondertekenaars de visie onderschrijven en zich engageren om deze visie verder te helpen uitdragen in West-Vlaanderen met behulp van de ontwikkelde instrumenten. Ook HZW heeft dit charter ondertekend.

Op een volgende navorming worden infokaartjes voor de burger uitgedeeld die u in uw wachtzaal kunt leggen. Daarnaast is HZW nog op zoek naar een referentiepersoon vroegtijdige zorgplanning. Dit is iemand met kennis en ervaring rond het thema die professionelen adviseert rond de aanpak van casussen. Als huisarts kan u de referentiepersoon aanspreken voor advies bij casussen waar u vastloopt of even over wenst te reflecteren. Meer info volgt

Bewegen op verwijzing

Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV) kan een coach uw patiënten persoonlijk en op maat motiveren om meer te bewegen. Het gaat het om patiënten die de beweegnorm niet halen (minstens 30 minuten per dag matig intensief bewegen) en/of dagelijks urenlang ononderbroken zitten. De doorverwijzing naar een BOV-coach kan enkel op verwijzing van de huisarts.

Het project loopt in een aantal gemeenten binnen onze regio: Anzegem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Wielsbeke. De contactgegevens van de coaches vindt u hier

Meer info:

Prioritaire zones

De minister heeft de lijst met prioritaire zones goedgekeurd.

Deze lijst werd gepubliceerd op de website van het Vlaams Agentschap en is geldig van 1 juni 2017 tot 31 december 2018. In onze regio zijn volgende gemeenten opgenomen als prioritaire zone: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem en Wevelgem. Wie een huisartsenpraktijk opstart in zo'n zone kan daarvoor een renteloze lening en een premie aanvragen. 

Meer info vindt u via deze link

Nationaal meldpunt van agressie tegen artsen

De orde heeft een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht:
https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/oprichting-van-een-nationaal-meldpunt-van-agressie-tegen-artsen  Aan artsen wordt gevraagd elke vorm van agressie te melden door middel van een hiervoor ontworpen document: aanmeldingsformulier
De (anoniem verwerkte) analyse van de karakteristieken omtrent de aard van de agressie, de persoon van de arts, de persoon van de agressor, de plaats en het tijdstip van het voorval zal in samenwerking met bevoegde overheidsorganen gebruikt worden om een terdege veiligheidsplan op te stellen.

HZW-syllabus op uw smartphone of tablet tijdens de navorming !

Beste

Vanaf de navorming van (15/05) biedt HZW de mogelijkheid aan om de syllabus te downloaden via een QR-code. Dit wil zeggen dat u via uw smartphone of tablet de syllabus kunt downloaden.

Een QR-code is een vierkante barcode die gescand kan worden met een smartphone (QR staat voor ‘Quick Response’). Door de QR-code te scannen wordt de syllabus onmiddellijk gedownload op uw toestel. Wat u nodig heeft is een App die een QR-code kan lezen en een programma dat pdf-documenten kan openen. U heeft ook internettoegang nodig; in Kortrijk Xpo is er wifi aanwezig.

Het voordeel hiervan is dat de syllabus onmiddellijk elektronisch op uw smartphone of tablet staat en u deze altijd kunt opvragen. Geen papieren versie meer die ergens rondslingert. We hopen hier in de toekomst meer en meer gebruik van te maken zodat we ook de drukkosten kunnen beperken.

Heeft u vragen hierover, contacteer dan gerust het secretariaat (secretariaat@hzw.be).

Meldpunt "problemen met zorgverleners"

Ten gevolge van de rapportering van bepaalde problemen in de patiënt-hulpverlener relatie en de gevolgen die daaraan dienen te worden gegeven, heeft de RVB HZW beslist een meldpunt op te richten voor conflicten tussen patiënten en hulpverleners of stoornissen in de relatie tussen patiënten en zorgverleners. Indien u weet heeft van problemen, kan u deze per brief laten geworden aan het secretariaat van HZW (Secretariaat HZW, President Kennedypark 24 bus 1, Kortrijk) ter attentie van de voorzitter. Uw casus zal door onze contactpersoon nader worden onderzocht en indien nodig anoniem aan de gepaste instanties bezorgd. Discretie wordt gewaarborgd.

24 uur ambulante bloeddrukmeting

Geziende meerwaarde van een ambulante bloeddrukmeting in de bestrijding van hypertensie, stelt het LMN Zuid West-Vlaanderen 6 ambulante bloeddrukmeters ter beschikking van de huisartsen.

Voor verdere info:
http://lmn-zwv.be/bloeddrukmeter

Accreditering: individuele gegevens raadplegen op de RIZIV website?

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram || ©2004 HZW vzw