Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking om persoonsgegevens beter te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of de GDPR) bepaalt de regels die organisaties en overheden moeten volgen wanneer persoonlijke gegevens verzamelt, bewaart en verwerkt worden en geeft burgers verschillende rechten om te helpen de persoonsgegevens beter te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

HZW vzw hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. HZW vzw houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u heeft. De persoonsgegevens worden verwerkt door HZW vzw – President Kennedypark 24/1, 8500 Kortrijk en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede werking van de huisartsenkring (rechtsgronden overeenkomst en gerechtvaardigd belang).
Een aantal persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten via de nieuwsbrief of via mail. HZW vzw gebruikt uw e-mailadres enkel om u via onze nieuwsbrief en uitnodigingen op de hoogte te houden van nieuws en events die voor uw profiel relevant zijn.
Andere gegevens worden gebruikt om u te kunnen contacteren indien nodig of voor boekhoudkundige verwerking.
Uw praktijkgegevens worden gebruikt om te vermelden op de sociale kaart van onze website. Hierdoor kunnen collega-zorgverleners vlot doorverwijzen naar u. U heeft steeds het recht om deze te laten verwijderen.
Deze gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor de werking van HZW vzw.
Uw gegevens worden op geen enkele manier voor commerciële doeleinden gebruikt.
Wij delen deze gegevens niet met andere leden van HZW vzw, noch met andere partners. 
U kunt steeds uw gegevens inkijken, corrigeren, wissen of een beperking doorgeven voor de verwerking

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van de werking van HZW vzw.
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw