Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

De perceptie van geweld tegen huisartsen binnen de huisartsenpraktijk (geplaatst 17/12/2018)

Beste huisartsen,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een studie omtrent de perceptie van geweld tegen huisartsen binnen de huisartsenpraktijk.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de perceptie van de huisarts over agressie en geweld binnen de huisartsenpraktijk. Ook zal met deze enquête onderzocht worden of een verband bestaat tussen de perceptie van geweld en de frequentie van agressie en geweld binnen de huisartsenpraktijk. Eenzelfde verband zal onderzocht worden wat preventieve maatregelen betreft. Voor de frequentie van geweld zal deze studie zich beperken tot de voorbije 12 maanden.

Deze studie heeft goedkeuring gekregen van de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel. Uw gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden in een gegevensdatabank. De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in de vorm van een masterthesis.

Dit onderzoek staat onder toezicht van een arts van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.

De enquête zal maximum 5 minuten in beslag nemen.

De link naar de enquête vindt u hier:
https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/996969/lang-nl

Alvast bedankt voor uw tijd,
Lennart de Jager (HAIO) (
ldejager@vub.ac.be)
Promotor: Prof. Dr. Dirk Devoey (
ddevroey@vub.ac.be of 02/477.43.11)

Euthanasie bij de patiënt met dementie (geplaatst 12/10/2018)

Geachte,

In het kader van een masterthesis willen we nagaan wat de ervaringen en overtuigingen van de huisarts zijn over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie.
Niet alleen voor patiënt en familie, maar ook voor de huisarts is een euthanasieverzoek een moeilijk en belastend onderwerp. Het al dan niet ingaan op dergelijk verzoek hangt af van persoonlijke, ethische en psychologische argumenten, rekening houdend met de wettelijke grenzen. Met de toenemende vergrijzing, zal het aantal patiënten dat lijdt aan dementie de komende jaren sterk toenemen. Ook het aantal aanvragen tot uitvoering van euthanasie stijgt jaarlijks.
De wetgeving laat voorlopig geen uitvoering van euthanasie toe bij een wils- en/of handelsonbekwame patiënt met dementie.
Met dit onderzoek willen we bijdragen aan het debat over dit onderwerp. Dank alvast voor uw deelname die erg wordt gewaardeerd.
Jasper Cleemput, masterstudent Geneeskunde KUL Prof Birgitte Schoenmakers, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KUL

Alvast dank voor de inspanning,
Jasper Cleemput, masterstudent Geneeskunde KUL
Prof Birgitte Schoenmakers, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

KUL Link:
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/7682/lang-nl

Kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen (geplaatst 12/10/2018)

Ik ben laatstejaarsstudent aan Vives Brugge en volg de opleiding voedings- en dieetkunde. In het kader van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar de kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen.
Om een relevant resultaat te verkrijgen, vraag ik u om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 5 minuten van uw tijd in beslag en is volledig anoniem. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Student: Niesse Vanderper

Interne promotor: docent Lieve Acke
Externe promotor: zelfstandig diëtist Ann Parmentier

Link:
https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/384598?lang=nl 

Gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt (geplaatst 21/09/2018)

Beste collega,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde heb ik een online enquête gemaakt die bij huisartsen peilt naar het officieus gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt.

Met behulp van deze vragenlijst wil ik bij huisartsen naast het actueel gebruik ook de heersende percepties rond communicatie via internet in kaart brengen.

Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag.
U kunt ze vinden via:

https://goo.gl/forms/qr6gvDSTnvG8sl3X2

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Chris Van Baeten
Promotor: prof. dr. Myriam Deveugele
Co-promotoren: Hanne Creupelandt (UGent) en Ingrid Galle (UGent)

Zwangerschapsdiabetes: screening en follow- up in de eerste lijn (geplaatst 19/09/2018)

Geachte huisarts,
Geachte collega HAIO’s,

Graag had ik u uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, kaderend in de MAnaMA- opleiding Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Het betreft een vragenlijst die ik, samen met mijn promotoren, heb opgesteld voor mijn masterproef: ‘Zwangerschapsdiabetes: screening en follow- up in de eerste lijn’.
Het doel van deze studie is na te gaan hoe de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes gebeurt in de eerste lijn, wat kan bijdragen tot het creëren van uniforme richtlijnen.

Achtergrondinformatie:
Uit eerdere onderzoeken in de tweede lijn bleek dat er een grote variatie is in screening naar niet- gekende diabetes vroeg in de zwangerschap en naar zwangerschapsdiabetes. We hopen in 2019 tot een nieuwe Vlaamse consensus te komen rond screening naar zwangerschapsdiabetes, mede op basis van een grote Belgische studie rond screening naar zwangerschapsdiabetes (de BEDIP-N studie) die recent werd afgerond. Deze consensusmeeting zal gepland worden met medewerking van de Diabetes Liga, Domus Medica, de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), vroedvrouwen, diabeteseducatoren en diëtisten met als doel om tot uniforme richtlijnen te komen.

Het invullen neemt minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag.
De enquête, meer uitgebreide informatie en informed consent verklaring, vindt u terug via onderstaande link:
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/11122/lang-nl

We hopen op uw massale deelname zodat deze enquête kan bijdragen aan de consensusmeeting rond screening naar zwangerschapsdiabetes.

Alvast bedankt voor uw interesse en tijd.

Met vriendelijke groet,

Eveline Vercammen
Huisarts in Opleiding KU Leuven
Mede namens mijn promotoren prof. dr. Geert Goderis en dr. Katrien Benhalima MD PhD endocrienologie UZ Leuven
eveline.vercammen@student.kuleuven.be

Betrouwbaarheid van de (Vlaamse) sterftestatistiek (geplaatst 12/09/2018)

Hallo,
Wij zijn 2 HAIO's die voor onze MANAMA thesis de betrouwbaarheid van de (Vlaamse) sterftestatistiek willen nagaan. Hiervoor willen we volgende vignetstudie door jullie laten beantwoorden. Het betreft een anonieme vragen / casus lijst waarbij u bij 5 casussen het overlijdenscertificaat dient in te vullen. Dit zou ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank voor uw respons!

Alexander Meirschaert
Sofie Vandormael
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP7MA9ICHlKS6oybWAMszVp2POtqsUQH6uCnEv4nvfLyuByQ/viewform?usp=sf_link)

Van harte dank,

Richtlijn vitamine D (geplaatst 30/08/2018)

Geachte collega, Vitamine D. Het is een hot topic, maar wat doen we ermee? Dit is de vraag die ons bezighield bij het kiezen van ons thesisonderwerp. Daarom hebben we besloten een consensus gebaseerde richtlijn op te stellen, specifiek gericht aan huisartsen.
Hier hebben we echter uw expertise voor nodig. Praktisch komt het erop neer dat wij een aantal wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen opstellen en deze door u laten scoren.
Dit zal gebeuren in 3 rondes:
  1. In oktober komt er een schriftelijke beoordeling (dit duurt een 15-tal minuten).
  2. In december organiseren we een consensusvergadering waarop we persoonlijk uw feedback zullen verzamelen. Deze zal in Leuven doorgaan.  U bent hierop uitgenodigd.
  3. In februari is er een tweede schriftelijke beoordeling van de herziene aanbevelingen zoals besproken op de consensusvergadering.
Heeft u tijd en interesse om mee te werken aan onze richtlijn, gelieve voor 30 september iets te laten weten op emilyboone91@gmail.com.
Indien de tijdsnood u toelaat om enkel schriftelijke feedback te voorzien zullen we u ook al zeer dankbaar zijn, gelieve dit zo aan te geven.

Met vriendelijke groet,
Farah Aerden & Emily Boone
2de master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Masterproef huisartsengeneeskunde – Zwangerschapdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn (geplaatst 06/08/2018)

Geachte huisarts, 
Geachte collega HAIO’s,

Graag had ik jullie uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst  van mijn masterproef: ‘Zwangerschapsdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn’. Dit kadert in mijn Master-na-Masteropleiding in de Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Achtergrondinformatie:

Uit eerdere onderzoeken in de tweede lijn bleek dat er een grote variatie is in screening naar niet- gekende diabetes vroeg in de zwangerschap en naar zwangerschapsdiabetes. We hopen in 2019 tot een nieuwe Vlaamse consensus te komen rond screening naar zwangerschapsdiabetes, mede op basis van een grote Belgische studie rond screening naar zwangerschapsdiabetes (de BEDIP-N studie) die recent werd afgerond. Deze consensusmeeting zal gepland worden met medewerking van de Diabetes Liga, Domus Medica, de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), vroedvrouwen, diabeteseducatoren en diëtisten met als doel om tot uniforme richtlijnen te komen.

Het invullen neemt minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag.  
De enquête, meer uitgebreide informatie en informed consent verklaring vindt u terug via onderstaande link: 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/11122/lang-nl

We hopen op uw massale deelname zodat deze enquête kan bijdragen aan de consensusmeeting rond screening naar zwangerschapsdiabetes. 

Alvast bedankt voor uw interesse en tijd.  
Met vriendelijke groet, 

Eveline Vercammen
Huisarts in Opleiding KU Leuven

Beoordeling dienst radiologie Sint-Andriesziekenhuis in Tielt (geplaatst 06/07/2018)

Beste collega,

de radiologen van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt willen hun dienst laten beoordelen door de huisartsen.
Hiervoor hebben we een korte online vragenlijst gemaakt.
De vragenlijst kan u
via deze link invullen.

Ook indien u nooit naar ons verwijst, kunnen uw antwoorden nuttig zijn.

Alvast bedankt,
namens de dienst radiologie van het Sint-Andriesziekenhuis.

vragenlijst: oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen – Universiteit Gent (geplaatst 18/06/2018)

Beste,

Naar aanleiding van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren van de federale regering werd RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) opgericht. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise. Onderzoekers van de Universiteit Gent werken in opdracht van RADAR aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen die vaak met jonge kinderen in contact komen.

De bedoeling van het project is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de mate waarin deze signalen momenteel opgemerkt worden. Daarvoor hebben we een korte online vragenlijst opgesteld. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 15 minuten. Één van onze belangrijkste doelgroepen zijn artsen. We zouden het erg op prijs stellen indien u deze vragenlijst zou willen invullen. Het is belangrijk voor ons om een voldoende grote groep van artsen te bereiken om een goed beeld krijgen van de huidige situatie en beter te kunnen inschatten wat een werkbare handleiding zou zijn die u in de toekomst dan ook zal kunnen gebruiken.

U kan de vragenlijst bereiken via deze link:
https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/898467?lang=nl

Laat het gerust weten indien u nog vragen heeft.
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groeten,
Sara Van der Paelt

Masterproef Sportgeneeskunde - De aanpak van knieartrose in de Vlaamse huisartsenpraktijk (geplaatst 05/06/2018)

Geachte collega, 

In het kader van onze masterproef sportgeneeskunde sturen wij u onderstaande enquête op:
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=344771

Graag hadden wij enkele minuten van uw tijd gevraagd om deze enquête in te vullen.  

Met deze enquête willen wij nagaan hoe knieartrose in de dagelijkse praktijk wordt aangepakt. Het is daarom van belang dat u de vragen beantwoordt op dezelfde manier als u uw patiënten zou behandelen. De vragen zijn opgesteld als klinische casus of als vraag op zich. Er kunnen meerdere antwoordmogelijkheden zijn, dit wordt bij de vraag zelf aangegeven.  

De enquêtes worden anoniem ingevuld en anoniem verwerkt. Er wordt op geen enkele manier naar u persoonlijk teruggekoppeld.  

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van ons onderzoek kunt u een e-mail sturen naar:  
toonstaelens@gmail.com. Dan sturen wij u onze bevindingen op na het afronden van de studie.  

Er is geen vergoeding voorzien voor het invullen van de enquête. Wel kunt u na het afronden van de studie de resultaten opvragen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons project. 

Hopend op een positieve respons van uwentwege. 

Met vriendelijke en collegiale groeten, 
Dr. Belis Sofie en Dr. Staelens Toon  

Studie Point-of-care bij huisartsen (geplaatst 26/04/2018)

Beste Dokter,

Ik ben een laatstejaars studente biomedische laboratoriumtechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool.
Momenteel ben ik voor mijn thesis een onderzoek aan het voeren naar Point-of-Care bij huisartsen. Ook de diabetesproblematiek komt aan bod.
Zou ik u mogen vragen om even de tijd te nemen en deze enquête te beantwoorden? Het duurt maar 5 minuutjes om deze in te vullen.
Via onderstaande link kan u online mijn vragen beantwoorden. Daar staat eveneens een korte uitleg vermeld over wat Point-of-Care juist is.

https://goo.gl/forms/xRDZpq6b4TUfhCsd2

Alvast bedankt voor uw tijd en antwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Amber Falque

Kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen (geplaatst 25/04/2018)

Geachte huisarts, Ik ben studente 4de master geneeskunde aan de VUB.
 
In het kader van mijn masterproef voer ik een onderzoek uit naar de kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen.  Mag ik hiervoor uw medewerking vragen?  De vragenlijst peilt naar de kennis en de rol van huisartsen bij euthanasie. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.  
Via volgende link vindt u mijn enquête terug:
https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/746831?lang=nl  
Dank zij het onderzoek en uw antwoorden kunnen we de opleiding over euthanasie optimaliseren.
 
Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking.

Hoogachtend,

Bernadette Humy

De doorverwijzing van een huisarts naar een eerstelijnspsycholoog (geplaatst 1/03/2018)

Geachte Dokter,

Mijn naam is Jan Meseure en ik ben een student Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Voor mijn masterproef omtrent de doorverwijzing van een huisarts naar een eerstelijnspsycholoog ben ik nog op zoek naar enkele huisartsen uit de regio Kortrijk om een interview af te nemen. Ik kom hiervoor persoonlijk bij u langs, uiteraard op een moment dat voor u het beste past volgens uw werkschema en agenda.

Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken
Uitnodiging deelname onderzoek


Alvast bedankt voor uw tijd en antwoord.

De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal? (geplaatst 31/01/2018)

Beste dokters,

Als laatstejaarsstudenten geneeskunde met afstudeerrichting huisartsgeneeskunde doen wij in kader van onze masterpaper ‘De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal?’ onderzoek naar de screening en aanpak van overgewicht binnen de huisartsenpraktijk in Vlaanderen.

Om meer informatie hierover te verzamelen, stelden wij een korte enquête samen die wij bij zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen willen afnemen. Omdat we weten dat jullie zeer veel bevraagd worden door middel van allerlei vragenlijsten, hebben we het kort gehouden.
Het invullen van de enquête zal slechts een drietal minuten van jullie tijd in beslag nemen. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden.  

De link naar de enquete: 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/14635/lang-nl

We zijn jullie erg dankbaar voor jullie medewerking, alvast bedankt


Met vriendelijke groeten

Micheline Heylen

Anthony Jacobs
Laure Scheepers
Saartje Verwaest
Guillaume Zachee

Huisarts en Milieu (geplaatst 31/01/2018)

Geachte Dokter,

Milieu en gezondheid is een thema dat niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Ook natuurlijke ecosystemen op onze planeet worden zwaar door de pollutie getroffen.

Ondanks deze kennis lijkt het erop dat het vakgebied milieugeneeskunde tot nu toe slechts een zeer beperkte concrete invulling krijgt in de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts. Als Haio wil ik in mijn Manama-thesis dan ook graag stilstaan bij volgende vraag: ‘Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?’
Hierbij is het natuurlijk interessant om meer te weten te komen over uw standpunt als huisarts, omtrent milieu en gezondheid. Interesseert dit onderwerp u? Vindt u dat u over voldoende wetenschappelijke informatie beschikt over milieublootstellingen om er tijdens de consultatie mee aan de slag te gaan? Hoe benadert u vandaag het thema milieu en gezondheid met uw patiënten? Zou u een praktijkgids of advies een meerwaarde vinden voor uw praktijkvoering?

De enquête vindt u via volgende link:
https://www.survio.com/survey/d/D7Q6G2T2F7U1F6W6Y#.WfWu2nP613M.email
Het zou fantastisch zijn, mocht u even de tijd vinden om deze enquête in te vullen. Ik probeer huisartsen en LOK-groepen uit zoveel mogelijk regio's te bereiken.

Een samenvatting van de resultaten kan u vanaf september 2018 terugvinden op de website van het Icho,
www.icho.be.

Voor vragen of bijkomende reacties kan u terecht op onderstaand mailadres.
U mag de link naar deze enquête natuurlijk steeds doorgeven aan collega-huisartsen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groeten,

Djamila Timmermans

Haio K.U.Leuven, te Overijse

Djamila.Timmermans@skynet.be 

de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase (geplaatst 11/09/2017)

Beste huisarts,

Ik ben Helena Coppé en ben als huisarts in opleiding (HAIO) werkzaam bij Zorgpunt in Koekelare. Zelf woon ik in Roeselare.
In het kader van mijn master-na-master thesis wil ik, samen met mijn collega-HAIO Charlotte Callewaert, peilen naar de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase.

Mensen met een beperkte levensverwachting nemen vaak nog preventieve medicatie. Ze hebben echter een verhoogd risico op geneesmiddeleninteracties
en bijwerkingen. Wanneer men een goede palliatieve zorg als behandeldoel voorop stelt, blijkt preventieve medicatie vaak nutteloos. Toch lijkt het
niet gemakkelijk om deze medicatie, die patiënten soms al jaren nemen, opnieuw te stoppen. Er moeten ook andere factoren in overweging genomen worden bij het al dan niet schrappen van medicatie.

Wij vragen ons af wat uw visie is over medicatie in de laatste levensfase en wat voor u de mogelijke drempels zijn om medicatie al dan niet te stoppen.
Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en meningen hierover en hopen deze te kunnen bundelen in onze thesis. We willen u dan ook graag uitnodigen voor een interview. Tijdens dit interview zullen we u vragen naar uw visie op medicatie bij patiënten in de laatste levensfase. De gegevens die via de interviews verkregen worden, zullen met respect voor uw anonimiteit verwerkt worden. De deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Indien u dit wenst, kan u na afloop van het onderzoek de masterproef inkijken.

We hopen op uw interesse voor een gesprek. Het zou ons zeer nuttige informatie opleveren voor onze masterproef. Bovendien hopen wij om met deze thesis een positieve en nuttige bijdrage te leveren over dit onderwerp.


Met vriendelijke groeten,
Helena Coppé

Onze contactgegevens: Helena Coppé - Bij interesse, kan u ons contacteren per telefoon of per e-mail.

  helena.coppe@gmail.com, 0479/38.07.94.
Huisartsenpraktijk ‘Zorgpunt’, Koekelare Charlotte Callewaert
  callewaert_charlotte@hotmail.com,
Huisartsenpraktijk ‘De Zilverberg’, Roeselare

 

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw