Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Studie Point-of-care bij huisartsen (geplaatst 26/04/2018)

Beste Dokter,

Ik ben een laatstejaars studente biomedische laboratoriumtechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool.
Momenteel ben ik voor mijn thesis een onderzoek aan het voeren naar Point-of-Care bij huisartsen. Ook de diabetesproblematiek komt aan bod.
Zou ik u mogen vragen om even de tijd te nemen en deze enquête te beantwoorden? Het duurt maar 5 minuutjes om deze in te vullen.
Via onderstaande link kan u online mijn vragen beantwoorden. Daar staat eveneens een korte uitleg vermeld over wat Point-of-Care juist is.

https://goo.gl/forms/xRDZpq6b4TUfhCsd2

Alvast bedankt voor uw tijd en antwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Amber Falque

Kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen (geplaatst 25/04/2018)

Geachte huisarts, Ik ben studente 4de master geneeskunde aan de VUB.
 
In het kader van mijn masterproef voer ik een onderzoek uit naar de kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen.  Mag ik hiervoor uw medewerking vragen?  De vragenlijst peilt naar de kennis en de rol van huisartsen bij euthanasie. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.  
Via volgende link vindt u mijn enquête terug:
https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/746831?lang=nl  
Dank zij het onderzoek en uw antwoorden kunnen we de opleiding over euthanasie optimaliseren.
 
Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking.

Hoogachtend,

Bernadette Humy

Online enquête: Kennis omtrent de wettelijke bepalingen van het GMD bij huisartsen (geplaatst 21/03/2018)

Beste huisarts,
Deze vragenlijst werd opgesteld in het kader van mijn masterproef voor het behalen van de master in Geneeskunde. Het doel is het in kaart brengen van de kennis van de wettelijke bepalingen van het Globaal Medisch Dossier en de gegevens nodig voor registratie bij de zorgtrajecten. Het onderzoek richt zich tot alle Nederlandstalige erkende huisartsen.

De vragenlijst bestaat uit vijf korte vragen en zal slechts drie minuten tijd in beslag nemen. Voor elke vraag zijn er meerdere goede antwoorden mogelijk. Aangezien ik zo een correct mogelijk beeld wil schetsen, vraag ik u deze enquête eerlijk en naar uw beste vermogen in te vullen.
Er zal niet gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. Deze enquête en de verwerking hiervan verloopt dus volledig anoniem.

De online enquête kan u terugvinden via deze link:

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/172997?lang=nl

Ik dank u op voorhand voor uw tijd

Met vriendelijke groeten
Linde Rutten
4e master huisartsgeneeskunde
Vrije Universiteit Brussel
Promotor: Prof. Dr. Devroey

Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk (geplaatst 12/03/2018)

Geachte dokter,

Mijn naam is Caro Van Cutsem en ik volg de opleiding tot huisarts aan de VUB. In het kader van mijn opleiding, leg ik een masterproef af binnen de huisartsgeneeskunde. Het onderwerp hiervan is 'Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk: vergelijking tussen het voorschrijfgedrag en de BAPCOC-richtlijnen'.

Resistentie aan antibiotica is een belangrijk probleem. Om hier iets aan te kunnen veranderen, is het nuttig te weten in welke mate artsen in de eerste lijn de BAPCOC-richtlijnen die hiervoor werden opgesteld, volgen. Verder zal er ook navraag gedaan worden naar de redenen om eventueel af te wijken van de richtlijnen om zo het probleem beter te begrijpen en in de toekomst aan te pakken.
Graag vraag ik hiervoor uw medewerking.

Ik vraag u deze vragenlijst in te vullen over de LAATSTE patiënt met een acute respiratoire infectie van de bovenste en/ of onderste luchtwegen, die bij u op consultatie kwam.
Het invullen van deze enquête neemt een 5-tal minuten in beslag en gebeurt volledig anoniem.

De online-enquête kan u vinden via de volgende link:
https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/413556?lang=nl 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Caro Van Cutsem (4e master geneeskunde - huisarts)
Prof. Dr. Dirk Devroey (promotor)

De doorverwijzing van een huisarts naar een eerstelijnspsycholoog (geplaatst 1/03/2018)

Geachte Dokter,

Mijn naam is Jan Meseure en ik ben een student Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Voor mijn masterproef omtrent de doorverwijzing van een huisarts naar een eerstelijnspsycholoog ben ik nog op zoek naar enkele huisartsen uit de regio Kortrijk om een interview af te nemen. Ik kom hiervoor persoonlijk bij u langs, uiteraard op een moment dat voor u het beste past volgens uw werkschema en agenda.

Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken
Uitnodiging deelname onderzoek


Alvast bedankt voor uw tijd en antwoord.

De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal? (geplaatst 31/01/2018)

Beste dokters,

Als laatstejaarsstudenten geneeskunde met afstudeerrichting huisartsgeneeskunde doen wij in kader van onze masterpaper ‘De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal?’ onderzoek naar de screening en aanpak van overgewicht binnen de huisartsenpraktijk in Vlaanderen.

Om meer informatie hierover te verzamelen, stelden wij een korte enquête samen die wij bij zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen willen afnemen. Omdat we weten dat jullie zeer veel bevraagd worden door middel van allerlei vragenlijsten, hebben we het kort gehouden.
Het invullen van de enquête zal slechts een drietal minuten van jullie tijd in beslag nemen. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden.  

De link naar de enquete: 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/14635/lang-nl

We zijn jullie erg dankbaar voor jullie medewerking, alvast bedankt


Met vriendelijke groeten

Micheline Heylen

Anthony Jacobs
Laure Scheepers
Saartje Verwaest
Guillaume Zachee

Huisarts en Milieu (geplaatst 31/01/2018)

Geachte Dokter,

Milieu en gezondheid is een thema dat niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Ook natuurlijke ecosystemen op onze planeet worden zwaar door de pollutie getroffen.

Ondanks deze kennis lijkt het erop dat het vakgebied milieugeneeskunde tot nu toe slechts een zeer beperkte concrete invulling krijgt in de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts. Als Haio wil ik in mijn Manama-thesis dan ook graag stilstaan bij volgende vraag: ‘Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?’
Hierbij is het natuurlijk interessant om meer te weten te komen over uw standpunt als huisarts, omtrent milieu en gezondheid. Interesseert dit onderwerp u? Vindt u dat u over voldoende wetenschappelijke informatie beschikt over milieublootstellingen om er tijdens de consultatie mee aan de slag te gaan? Hoe benadert u vandaag het thema milieu en gezondheid met uw patiënten? Zou u een praktijkgids of advies een meerwaarde vinden voor uw praktijkvoering?

De enquête vindt u via volgende link:
https://www.survio.com/survey/d/D7Q6G2T2F7U1F6W6Y#.WfWu2nP613M.email
Het zou fantastisch zijn, mocht u even de tijd vinden om deze enquête in te vullen. Ik probeer huisartsen en LOK-groepen uit zoveel mogelijk regio's te bereiken.

Een samenvatting van de resultaten kan u vanaf september 2018 terugvinden op de website van het Icho,
www.icho.be.

Voor vragen of bijkomende reacties kan u terecht op onderstaand mailadres.
U mag de link naar deze enquête natuurlijk steeds doorgeven aan collega-huisartsen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groeten,

Djamila Timmermans

Haio K.U.Leuven, te Overijse

Djamila.Timmermans@skynet.be 

 

Het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars voor anderstalige patiënten (geplaatst 23/01/2018)

Beste,
Mijn naam is Noémie De Rop en ik ben huisarts in opleiding aan de VUB en zou graag uw medewerking willen vragen aan een online-enquête in het kader van mijn masterproef. Deze enquête heeft als doel te peilen hoe huisartsen communiceren met anderstalige patiënten in hun dagdagelijkse praktijk. Hierbij wordt ook het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars in de huisartsenpraktijk in kaart gebracht. Het invullen van deze enquête neemt een 5-tal minuten in beslag en gebeurt volledig anoniem. 

De online-enquête kan u vinden via de volgende link:

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/512638?lang=nl


Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Noémie De Rop (1ste jaar huisarts in opleiding)
Prof. dr. Vansintejan Johan (promotor)

Nomenclatuurkennis bij huisartsen en HAIOs (geplaatst 6/12/2017)

Beste Collega, Mag ik u vriendelijk verzoeken om deel te nemen aan een online vragenlijst over de nomenclatuurkennis bij Vlaamse huisartsen en HAIOs. Dit in het kader van de masterproef Nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIOs:
werk aan de winkel?. De vragenlijst zal minder dan 10 minuten in beslag nemen en bevat, naast een aantal personalia, vijf casussen die toetsen naar de nomenclatuurkennis bij de Vlaamse huisartsen en HAIOs.

Deelnemen kan via onderstaande link:
https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/396287?lang=nl  

Ik hoop op jullie massale respons. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten.

Prof Dr Dirk Devroey (promotor) 
Dr Ruben van Gemert (onderzoeker)
 

Betaalmethodes in Vlaamse huisartsenpraktijken (geplaatst 3/11/2017)

Beste collega,

Mijn naam is Jeroen Anthierens, huisarts-in-opleiding en student aan de Universiteit Antwerpen. In het kader van mijn masterproef onderzoek ik welke betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken. Om hier een beeld van te kunnen vormen, maak ik gebruik van een korte vragenlijst. Het zou een grote hulp zijn als u de vragenlijst zou invullen.

Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden van de resultaten van de studie, kunt u op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten (dit wordt los van de resultaten verwerkt).

Link naar de vragenlijst:
https://goo.gl/forms/xHKSTKrFetbpDetB3

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Jeroen Anthierens

Doorverwijzing huisarts naar diëtist (geplaatst 18/10/2017)


Geachte dokter,

Ik ben een derdejaars studente voedings- en dieetkunde en doe i.f.v. mijn bachelorproef een onderzoek naar de drempels die Vlaamse huisartsen ervaren bij het doorverwijzen naar een diëtist.

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten, maar ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.
A.d.h.v. van deze enquête wil ik graag een gedetailleerder beeld krijgen over de visie van huisartsen omtrent het doorverwijzen naar diëtisten, de relatie tussen voeding en ziekte, preventie…
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende actoren, waaronder het LMN, gerichter actie ondernemen om de samenwerking tussen huisartsen en diëtisten te verbeteren. Dit in het voordeel van de patiënt.

De gegevens worden op een anonieme manier verzameld en verwerkt.

Op het einde van de enquête kunt u uw e-mailadres opgeven indien u graag op de hoogte gehouden wordt over de resultaten van dit onderzoek.

De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
Klik hier als u de enquête wenst in te vullen:
https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/185936?lang=nl

Indien u vragen heeft omtrent het onderzoek, mag u mij altijd contacteren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten Jolien Jonckheere
Studente voedings- en dieetkunde (Vives Brugge)

jolien.jonckheere@student.vives.be
<mailto:jolien.jonckheere@student.vives.be>

de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase (geplaatst 11/09/2017)

Beste huisarts,

Ik ben Helena Coppé en ben als huisarts in opleiding (HAIO) werkzaam bij Zorgpunt in Koekelare. Zelf woon ik in Roeselare.
In het kader van mijn master-na-master thesis wil ik, samen met mijn collega-HAIO Charlotte Callewaert, peilen naar de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase.

Mensen met een beperkte levensverwachting nemen vaak nog preventieve medicatie. Ze hebben echter een verhoogd risico op geneesmiddeleninteracties
en bijwerkingen. Wanneer men een goede palliatieve zorg als behandeldoel voorop stelt, blijkt preventieve medicatie vaak nutteloos. Toch lijkt het
niet gemakkelijk om deze medicatie, die patiënten soms al jaren nemen, opnieuw te stoppen. Er moeten ook andere factoren in overweging genomen worden bij het al dan niet schrappen van medicatie.

Wij vragen ons af wat uw visie is over medicatie in de laatste levensfase en wat voor u de mogelijke drempels zijn om medicatie al dan niet te stoppen.
Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en meningen hierover en hopen deze te kunnen bundelen in onze thesis. We willen u dan ook graag uitnodigen voor een interview. Tijdens dit
interview zullen we u vragen naar uw visie op medicatie bij patiënten in de laatste levensfase. De gegevens die via de interviews verkregen worden,
zullen met respect voor uw anonimiteit verwerkt worden. De deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Indien u dit wenst, kan u na afloop van het onderzoek de masterproef inkijken.

We hopen op uw interesse voor een gesprek. Het zou ons zeer nuttige informatie opleveren voor onze masterproef. Bovendien hopen wij om met deze thesis een positieve en nuttige bijdrage te leveren over dit onderwerp.


Met vriendelijke groeten,
Helena Coppé

Onze contactgegevens: Helena Coppé - Bij interesse, kan u ons contacteren per telefoon of per e-mail.

  helena.coppe@gmail.com, 0479/38.07.94.
Huisartsenpraktijk ‘Zorgpunt’, Koekelare Charlotte Callewaert
  callewaert_charlotte@hotmail.com,
Huisartsenpraktijk ‘De Zilverberg’, Roeselare

 

Grondplan | Juridisch | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw