Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Detectie van dementie bij mensen met mensen met een migratieachtergrond (geplaatst 20/02/2019)

Beste Dokter,

Detectie van dementie bij mensen met mensen met een migratieachtergrond is een ondergediagnosticeerd en onderbehandeld probleem. Bovendien voorspelt men de komende jaren een exponentiële toename. Tegen 2030 zou de prevalentie van dementie in deze populatie dubbel zo snel toenemen dan deze in de autochtone populatie. Hierop voortbouwend kwam het idee om aan dit onderwerp een masterpaper te besteden, die de prevalentie, diagnostiek, en barrières bij detectie van dementie in deze populatie bestudeert.

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een online enquête, die bedoeld is om een algemeen beeld te krijgen over dit onderwerp in de huisartsensetting. Met genoegen bezorg ik u hierbij de link naar de enquête. Indien u de enquête op deze manier niet kan openen, kan u ze steeds kopiëren naar uw webbrowser. Dan werkt ze sowieso wel.
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/2076/lang-nl

Het is belangrijk dat we aan een voldoende aantal enquêtes komen om representatieve conclusies te trekken.  Daarom zou ik het ten zeerste appreciëren als u hieraan eventjes zou willen meewerken. U bent hier slechts een 3tal minuten mee bezig.
Deze vragenlijst wordt bovendien volledig anoniem beantwoord en er wordt geen info over individuele patiënten bevraagd.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Tom Robben, student Geneeskunde
Prof dr Schoenmakers, huisarts, ACHG

Enquête palliatieve sedatie (geplaatst 20/02/2019)

Beste,

Mijn naam is Liesbet Derudder, student oncologische verpleegkunde. Naar aanleiding van mijn bachelorproef, rond misverstanden over palliatieve sedatie bij patiënten, naasten en zorgverleners, heb ik een enquête opgesteld om de misverstanden in beeld te brengen.

Zou het mogelijk zijn om de enquête in te vullen a.u.b.?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 minuten. Via volgende link vindt u de enquête terug:


https://goo.gl/forms/s1C1pxHO7B9ZTHjz1

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Derudder Liesbet

liesbetderudder@gmail.com
Student oncologische verpleegkunde

Kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen (geplaatst 12/10/2018)

Ik ben laatstejaarsstudent aan Vives Brugge en volg de opleiding voedings- en dieetkunde. In het kader van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar de kennis van het laag FODMAP dieet bij huisartsen.
Om een relevant resultaat te verkrijgen, vraag ik u om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 5 minuten van uw tijd in beslag en is volledig anoniem. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Student: Niesse Vanderper

Interne promotor: docent Lieve Acke
Externe promotor: zelfstandig diëtist Ann Parmentier

Link:
https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/384598?lang=nl 

Zwangerschapsdiabetes: screening en follow- up in de eerste lijn (geplaatst 19/09/2018)

Geachte huisarts,
Geachte collega HAIO’s,

Graag had ik u uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, kaderend in de MAnaMA- opleiding Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Het betreft een vragenlijst die ik, samen met mijn promotoren, heb opgesteld voor mijn masterproef: ‘Zwangerschapsdiabetes: screening en follow- up in de eerste lijn’.
Het doel van deze studie is na te gaan hoe de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes gebeurt in de eerste lijn, wat kan bijdragen tot het creëren van uniforme richtlijnen.

Achtergrondinformatie:
Uit eerdere onderzoeken in de tweede lijn bleek dat er een grote variatie is in screening naar niet- gekende diabetes vroeg in de zwangerschap en naar zwangerschapsdiabetes. We hopen in 2019 tot een nieuwe Vlaamse consensus te komen rond screening naar zwangerschapsdiabetes, mede op basis van een grote Belgische studie rond screening naar zwangerschapsdiabetes (de BEDIP-N studie) die recent werd afgerond. Deze consensusmeeting zal gepland worden met medewerking van de Diabetes Liga, Domus Medica, de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), vroedvrouwen, diabeteseducatoren en diëtisten met als doel om tot uniforme richtlijnen te komen.

Het invullen neemt minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag.
De enquête, meer uitgebreide informatie en informed consent verklaring, vindt u terug via onderstaande link:
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/11122/lang-nl

We hopen op uw massale deelname zodat deze enquête kan bijdragen aan de consensusmeeting rond screening naar zwangerschapsdiabetes.

Alvast bedankt voor uw interesse en tijd.

Met vriendelijke groet,

Eveline Vercammen
Huisarts in Opleiding KU Leuven
Mede namens mijn promotoren prof. dr. Geert Goderis en dr. Katrien Benhalima MD PhD endocrienologie UZ Leuven
eveline.vercammen@student.kuleuven.be

Betrouwbaarheid van de (Vlaamse) sterftestatistiek (geplaatst 12/09/2018)

Hallo,
Wij zijn 2 HAIO's die voor onze MANAMA thesis de betrouwbaarheid van de (Vlaamse) sterftestatistiek willen nagaan. Hiervoor willen we volgende vignetstudie door jullie laten beantwoorden. Het betreft een anonieme vragen / casus lijst waarbij u bij 5 casussen het overlijdenscertificaat dient in te vullen. Dit zou ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank voor uw respons!

Alexander Meirschaert
Sofie Vandormael
tps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP7MA9ICHlKS6oybWAMszVp2POtqsUQH6uCnEv4nvfLyuByQ/viewform?usp=sf_link)

Van harte dank,

Richtlijn vitamine D (geplaatst 30/08/2018)

Geachte collega, Vitamine D. Het is een hot topic, maar wat doen we ermee? Dit is de vraag die ons bezighield bij het kiezen van ons thesisonderwerp. Daarom hebben we besloten een consensus gebaseerde richtlijn op te stellen, specifiek gericht aan huisartsen.
Hier hebben we echter uw expertise voor nodig. Praktisch komt het erop neer dat wij een aantal wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen opstellen en deze door u laten scoren.
Dit zal gebeuren in 3 rondes:
  1. In oktober komt er een schriftelijke beoordeling (dit duurt een 15-tal minuten).
  2. In december organiseren we een consensusvergadering waarop we persoonlijk uw feedback zullen verzamelen. Deze zal in Leuven doorgaan.  U bent hierop uitgenodigd.
  3. In februari is er een tweede schriftelijke beoordeling van de herziene aanbevelingen zoals besproken op de consensusvergadering.
Heeft u tijd en interesse om mee te werken aan onze richtlijn, gelieve voor 30 september iets te laten weten op emilyboone91@gmail.com.
Indien de tijdsnood u toelaat om enkel schriftelijke feedback te voorzien zullen we u ook al zeer dankbaar zijn, gelieve dit zo aan te geven.

Met vriendelijke groet,
Farah Aerden & Emily Boone
2de master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Masterproef huisartsengeneeskunde – Zwangerschapdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn (geplaatst 06/08/2018)

Geachte huisarts, 
Geachte collega HAIO’s,

Graag had ik jullie uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst  van mijn masterproef: ‘Zwangerschapsdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn’. Dit kadert in mijn Master-na-Masteropleiding in de Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Achtergrondinformatie:

Uit eerdere onderzoeken in de tweede lijn bleek dat er een grote variatie is in screening naar niet- gekende diabetes vroeg in de zwangerschap en naar zwangerschapsdiabetes. We hopen in 2019 tot een nieuwe Vlaamse consensus te komen rond screening naar zwangerschapsdiabetes, mede op basis van een grote Belgische studie rond screening naar zwangerschapsdiabetes (de BEDIP-N studie) die recent werd afgerond. Deze consensusmeeting zal gepland worden met medewerking van de Diabetes Liga, Domus Medica, de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), vroedvrouwen, diabeteseducatoren en diëtisten met als doel om tot uniforme richtlijnen te komen.

Het invullen neemt minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag.  
De enquête, meer uitgebreide informatie en informed consent verklaring vindt u terug via onderstaande link: 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/11122/lang-nl

We hopen op uw massale deelname zodat deze enquête kan bijdragen aan de consensusmeeting rond screening naar zwangerschapsdiabetes. 

Alvast bedankt voor uw interesse en tijd.  
Met vriendelijke groet, 

Eveline Vercammen
Huisarts in Opleiding KU Leuven

Beoordeling dienst radiologie Sint-Andriesziekenhuis in Tielt (geplaatst 06/07/2018)

Beste collega,

de radiologen van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt willen hun dienst laten beoordelen door de huisartsen.
Hiervoor hebben we een korte online vragenlijst gemaakt.
De vragenlijst kan u
via deze link invullen.

Ook indien u nooit naar ons verwijst, kunnen uw antwoorden nuttig zijn.

Alvast bedankt,
namens de dienst radiologie van het Sint-Andriesziekenhuis.

vragenlijst: oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen – Universiteit Gent (geplaatst 18/06/2018)

Beste,

Naar aanleiding van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren van de federale regering werd RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) opgericht. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise. Onderzoekers van de Universiteit Gent werken in opdracht van RADAR aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen die vaak met jonge kinderen in contact komen.

De bedoeling van het project is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de mate waarin deze signalen momenteel opgemerkt worden. Daarvoor hebben we een korte online vragenlijst opgesteld. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 15 minuten. Één van onze belangrijkste doelgroepen zijn artsen. We zouden het erg op prijs stellen indien u deze vragenlijst zou willen invullen. Het is belangrijk voor ons om een voldoende grote groep van artsen te bereiken om een goed beeld krijgen van de huidige situatie en beter te kunnen inschatten wat een werkbare handleiding zou zijn die u in de toekomst dan ook zal kunnen gebruiken.

U kan de vragenlijst bereiken via deze link:
https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/898467?lang=nl

Laat het gerust weten indien u nog vragen heeft.
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groeten,
Sara Van der Paelt

Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw