Belangrijke info over de huidige COVOID-vaccinatieprocedure

Vermoedelijk wordt elke huisarts overstelpt met telefoons van patiënten die bijzondere vragen/eisen hebben ivm de huidige COVID-vaccinatie procedure (vooral dan bij de AstraZeneca-vaccinatie). U kan vermoedelijk slechts zelden tegemoet komen aan deze vragen. Vooral om frustratie bij Uzelf en uw patiënt te vermijden, wensen we nog even scherp te stellen:

  • Het uitstellen van een vaccinatie om een ander vaccin te bekomen, heeft geen zin. Het vaccinatiecentrum kan niet zelf het vaccintype aanpassen.
  • Aanpassen van een vaccin via de helpdesk is eveneens onmogelijk. Deze mensen hebben en mogen geen zicht hebben om op het even welk medisch dossier.
  • Contact met de medisch expert of populatiemanager om de foute redenen is zinloos. De regio Zuid-West-Vlaanderen poogt een principiële lijn te  trekken. Het is bovendien aangewezen dat U als huisarts zelf belt of nog liever mailt om de correcte medische redenen door te geven.
  • Een voorgeschiedenis van flebitis of DVT kan geen aanleiding zijn om het Pfizer- of Moderna-vaccin te bekomen. De Task Force heeft geoordeeld dat een mRNA- vaccin enkel nodig is voor patiënten die adenovirus gebaseerde gentherapie krijgen (neuromusculaire aandoeningen type Duchenne) - advies Domus Medica
  • Schrijven van attesten voor vaccinatiecentra bij groepen die bij voorrang een mRNA  MOETEN krijgen, heeft geen zin. Vaccinatiecentra kunnen ook niet het vaccintype wijzigen. Patiënten met een papieren verwijsbrief voor een mRNA vaccin worden teruggestuurd naar huisarts of specialist - advies Domus Medica
  • Op basis van recent wetenschappelijk advies hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid beslist om tijdelijk het AstraZeneca-vaccin door een ander vaccin te vervangen voor mensen van 18 tot 55 jaar (vanaf 8 april). Voor mensen vanaf 56 jaar worden alle vaccins verder ingezet. Binnen 4 weken doet de Interministeriële Conferentie (IMC) een herevaluatie.
  • Een klein aantal personen onder de 56, voor wie het AZ-vaccin nog was ingepland, zal een ander vaccin ontvangen. Zij moeten hiervoor zelf niets doen. Over de 2e dosis van het AZ-vaccin kunnen we nog geen uitspraken doen. Dit zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn de komende weken. Dan worden meer data verwacht.
  • Voor patiënten met specifieke allergieën is er een protocol ontwikkeld. Hiervoor kan U desgewenst contact opnemen met de medisch expert van uw regio.

Noot: We herhalen nog even dat thuisvaccinatie best door de huisarts zelf gebeurt omdat deze zijn patiënt het beste kent en omdat vaccinatie door het mobiele team een zeer tijdrovend en inefficiënt gebeuren is.

Namens het medisch expertenteam Zuid-West-Vlaanderen