E-forms rijgeschiktheidsattest Diabetes

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog. Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga vzw nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken om te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. Er wordt een PDF gecreëerd dat afgedrukt en meegegeven kan worden aan de persoon met diabetes.

Volgende e-forms zijn beschikbaar:

  • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
  • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be.