Een goed bijgehouden dossier maakt een goede Sumehr

Met deze zomercampagne willen we jou stimuleren om nóg meer en nóg betere gezondheidssamenvattingen voor jouw patiënten te maken.

Collega’s aan het woord over dossierbeheer en de Sumehr

Een goed bijgehouden patiëntendossier is eerst en vooral een zegen voor jou als huisarts. Het geeft rust en vertrouwen tijdens de consultatie. Een bijkomend voordeel is dat een up-to-date dossier ook een goede Sumehr oplevert.

Maar dossiers goed bijhouden, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

We spraken met 6 Vlaamse huisartsen over hun gewoontes en routines inzake dossierbeheer, en het delen van gezondheidsinformatie in de vorm van Sumehrs.

In onderstaand filmpje vertellen ze honderduit over:

● Hun motivatie om goed te registreren en al hun patiënten een Sumehr te geven

● Hun routines om dossiers actueel, overzichtelijk en relevant te houden

● Het gesprek met hun patiënten over de Sumehr

● Het delen van gevoelige gezondheidsinformatie

Voor LOK-voorzitters: aanbod over goed registreren en de Sumehr

In het kader van deze zomercampagne hebben Huisartsenvereniging Gent en Domus Medica een LOK-pakket uitgewerkt over goed registreren en de Sumehr.

Het concept van de LOK is een interactieve uitwisseling van ervaringen, gebruiksregels en tips over dossierbeheer, registreren en de Sumehr. De LOK is niet opgevat als een workshop, noch als een demonstratie over hoe je een Sumehr aanmaakt in een specifiek softwarepakket.

Waaruit bestaat het aanbod concreet?

● Een 15-tal stellingen/vragen over registreren in je patiëntendossier en de Sumehr (Powerpoint-presentatie en een afdrukbare pdf)

● Een voorbereidingsbundel voor voorzitters of moderatoren (13 blz.)

● Voorziene duur van de LOK: 1,5 à 2 uur

● Huisartsenvereniging Gent of Domus Medica bieden geen moderator aan

Interesse? LOK-voorzitters kunnen contact op met Stefanie: kringcoordinator@hzw.be

De Sumehr in 5 gebruiksregels

Aan het einde gekomen van de Sumehr-campagne, geven we jou nog graag 5 Sumehr-gebruiksregels mee. Vijf principes die de achterliggende filosofie vormen van de Sumehr

1 Iedere patiënt heeft recht op en Sumehr

Een gezondheidssamenvatting die snel en eenvoudig toegang geeft tot essentiële informatie kan een groot verschil maken in acute situaties, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. Via www.mijngezondheid.be kan de patiënt ook zelf zijn Sumehr bekijken.

2 De patiënt kan weigeren om bepaalde informatie op te nemen in de Sumehr

Het recht van de patiënt om de publicatie van bepaalde gegevens te weigeren moet worden gevrijwaard. De arts dient de patiënt evenwel te informeren over mogelijke risico’s.

3 Auteur is een arts

De Sumehr wordt opgesteld en gevalideerd door een arts. Bij voorkeur de GMD-houdende huisarts (of groepspraktijk) van de patiënt. In sommige gevallen een gelijkwaardige dossier-houdende arts, zoals bvb. een pediater of een gynaecoloog.

4 De Sumehr dient up-to-date te zijn

Iedere wijziging in de pertinente gezondheidsgegevens van een patiënt moet leiden tot een update van de Sumehr. Diegene die de Sumehr raadpleegt moet er zich echter van bewust zijn dat een vertraging kan optreden alvorens nieuwe gegevens geïntegreerd zijn.

5 Toegang voor zorgverleners met het oog op continuïteit van zorg

De Sumehr bevat alle elementen die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken, ook wanneer de eigen huisarts niet beschikbaar is, en de patiënt zelf niet in staat is om de juiste informatie aan te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de spoedarts of een arts van wacht.

Download deze gebruiksregels als een handige pdf en druk ze af: Sumehr gebruiksregels

Dit was de Summer of Sumehr!

De Summer of Sumehr zit er op. We hopen dat we jullie hebben gestimuleerd om nóg meer en nóg betere gezondheidssamenvattingen te maken voor jullie patiënten.

Fijne zomer gewenst, en hopelijk tot volgend jaar!

Zonnige groeten,

Het Summer of Sumehr-team

De campagne ‘Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.