Gewijzigde teststrategie

Afgelopen weekend besliste de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid om vanaf 23 november de teststrategie te wijzigen; alle asymptomatische hoogrisicocontacten worden via PCR getest op dag 7 beginnend de dag na het hoog-risico contact.

Hoogrisicocontacten hoeven in eerste instantie niet door een huisarts gezien te worden voor een testafname of een voorschrift voor testing in de testcentra.

- In de praktijk betekent dit dat hoog-risico contacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen verkrijgen.
- Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code.
- Burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland dienen een PLF in te vullen die het gelopen risico evalueert. Wanneer zij op basis van hun gedrag tijdens hun buitenlands verblijf getest moeten worden, ontvangen ook zij de activatiecode per sms.

Buiten deze gevallen kan een huisarts uiteraard nog steeds een activiatiecode aanmaken op basis van zijn eigen risico-analyse of voor die gevallen waar bovenvermelde werkwijze niet gevolgd kon worden.

Patiënten kunnen met hun code een afspraak maken via de website mijngezondheid.belgie.be.

Indien de test positief is, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.

Indien deze test negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Via de website mijngezondheid.belgie.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten zelf een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden en het resultaat van hun test
raadplegen. De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen. Dit impliceert voor de burgers die een hoogrisicocontact gehad hebben, of terugkeren uit een rode zone in het buitenland met een risicovoller gedrag, dus ook een quarantaine van ministens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7).

Communicatie RIZIV