GGZ - groepsaanbod psychologische zorg ELZ Menen

Beste huisarts,

Zoals ongetwijfeld ook u merkt, lopen de wachttijden bij psychologen op.

Naast het individuele aanbod dat eerstelijnspsychologen aanbieden wordt er ingezet op groepsaanbod. Uit onderzoek blijkt dat groepsaanbod effectief is in de aanpak en behandeling van psychische problemen.

  • Duur: Een groepssessie duurt meestal 1,5 u, veelal zijn er 4 tot 12 bijeenkomsten, afhankelijk van het soort aanbod.
  • Tarief: 2,5 euro per bijeenkomst.

Het up to date groepsaanbod aan verlaagd tarief kan je terugvinden via www.elpen.be:

Concreet, voor de Eerstelijnszone Menen – Wervik – Wevelgem staat er vanaf september het volgend groepsaanbod op de planning:

In de loop van het najaar zal er nog bijkomend groepsaanbod georganiseerd worden.

We hopen u hiermee als huisarts en verwijzer voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Ann Dewulf