Uitbetaling GMD

Sinds 1/1/2021 wordt het GMD vooruitbetaald voor het jaar dat volgt. Daartoe werd op 31/12/2020 door de mutualiteiten een 'foto' genomen per arts om te bepalen wie op dat moment een GMD heeft bij die arts.

In februari 2021 zou dan de betaling voor het jaar 2021 voor alle GMD patiënten moeten gebeuren. In 2021 kan u nog betalingen krijgen van patiënten met automatische verlenging van het GMD voor het jaar 2020. Dit zijn patiënten die een GMD hebben in 2019 en geen raadpleging gehad hebben in 2020 maar wel in 2021.

Vanaf 2022 valt dit dus weg, want elke patiënt is vooruitbetaald voor 2021.

De voorwaarde om van dit systeem gebruik te maken is dat de arts zich ingeschreven heeft voor het elektronisch beheer van het GMD via Mycarenet, en dit ten laatste in september 2020.

Tot zover de ideale situatie.

Er zijn evenwel problemen:

- Er zijn nog steeds artsen die hun GMD innen via papier. Er is ook weinig of geen communicatie geweest vanuit het RIZIV dat de verplichting tot het gebruik van eGMD nodig was. We zoeken via de artsensyndicaten een oplossing hiervoor.

- Er waren enkele mutualiteiten die alsnog een GMD verlenging hebben uitbetaald. Dit zou nu in orde moeten zijn en de uitbetaalde GMD's zouden verrekend worden bij de vooruitbetaling van februari.

- Startende huisartsen worden in het eerste jaar niet betaald voor het GMD. Er staat formeel in het akkoord dat 'hiervoor een oplossing' wordt gezocht'. Maar dit is er nog niet.

- Artsen die op pensioen gaan zouden ook nog een bedrag kunnen ontvangen waardoor ze te veel inkomsten hebben en dus alsnog sociale bijdragen etc moeten betalen. Meer informatie over de praktische modaliteiten om dit te voorkomen volgt.