Lancering van een oproep ‘Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching’

DOELSTELLING VAN DE OPROEP

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting wensen door middel van een coachingstraject de implementatie, verbetering of verduurzaming te ondersteunen van concrete, lokale samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg

VOOR WIE

Alle actoren van de eerste lijn en welzijn die geconfronteerd worden met mensen met psychische problemen en alle actoren van de geestelijke gezondheidszorg die actief zijn in de eerste lijn, en die al een vorm van samenwerking zijn aangegaan.

STEUN

De praktijken zullen eenmalig een forfaitair bedrag van 40.000 euro ontvangen voor coaching op maat, door een externe coach die door de kandidaat zelf gekozen wordt; te besteden over een looptijd van maximaal twee jaar.
Deze coaching zal erop gericht zijn om de samenwerkingspraktijken te helpen om hun implementatieproces te ontwikkelen en te versterken. Het moet organisaties in staat stellen om tijd vrij te maken en de energie te investeren die nodig is om samenwerkingspraktijken robuust en duurzaam te maken, door te werken aan zowel interpersoonlijke (professionals helpen samenwerken) als interorganisatorische aspecten (organisaties helpen samenwerken).
De coach zal aangepaste ondersteuning bieden die rekening houdt met de context en de concrete realiteit van de praktijk. De interventie van de coach zal gericht zijn op het versterken van de ontwikkelde samenwerkingspraktijk, die na maximaal twee jaar zonder hem/haar moet functioneren.

Meer info