Nieuwe infosheet DDK screening voor elke huisarts

Zoals elk jaar brengt het Centrum voor KankerOpsporing in maart de screening van dikkedarmkanker in de belangstelling via een mediacampagne.

Omdat dit mensen kan aanzetten vragen te stellen aan hun huisarts, bezorgen ze achtergrondinformatie samengevat op een bondige maar duidelijke bladzijde: infosheet screening DDK

U vindt hier:

  • meer info over het rapport van de follow-up onderzoeken
  • u kan uw mening geven via een survey
  • info over de nieuwe resultaatsmededeling via een Labo-uitslag
  • de laatste screeningscijfers van 2021
  • u herkent vast het nieuwe gezicht van onze campagne