Rondetafelgesprek Preventieplatform

Ben je overtuigd van het belang van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving?

Vind je het belangrijk dat de gezondheidsongelijkheid verkleind wordt en dat er nog meer ingezet wordt op Health in All Policies?

Geloof jij ook dat een paradigmashift van curatie naar preventie zich opdringt?

Neem dan deel aan het rondetafelgesprek in Kortrijk en denk mee na over het gezondheidsbeleid in ons land.

Wanneer: vrijdag 01/07/2022 van 12u tot 14

Waar: President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Opzet van de overlegtafel:

  • Sterktes en groeikansen van het preventief gezondheidsbeleid in ons land blootleggen
  • Nagaan hoe we samen gezondheidsbevordering en ziektepreventie hoger op de maatschappelijke en politieke agenda kunnen krijgen
  • Bekijken hoe we een actieve bijdrage kunnen leveren aan preventie

Dit is een initiatief van het Preventieplatform i.s.m. Logo Leieland