Vaccinatie zwangeren

Zwangeren behoren sinds verleden week ook tot de prioritaire groepen voor vaccinatie. Er is op heden nog geen mogelijkheid ( tenzij via kunstgrepen) om deze groep in de prioritaire lijst te brengen.

Vanaf 3 mei zal de tool beschikbaar zijn om ook zwangere vrouwen vroegtijdig te laten uitnodigen voor vaccinatie. We zullen niet nalaten U hierover zo snel mogelijk te informeren.