Collegium Wachtdiensten

Doel

Bespreken van onderwerpen betreffende de wachtdienst

Vergaderfrequentie

2x per jaar (voorjaar en najaar) – avondvergaderingen (20u30 – 22u) bij HZW

Inhoud

- Bespreken van onderwerpen aangaande de wachtdienstorganisatie (Registratie, 1733, jaarverslag, …)

- Bespreken van problemen rond de wachtdienst(organisatie)