Stuurgroep CPV

Doel

Navormingsprogramma opstellen

Vergaderfrequentie

3x per jaar (februari, maart, april) – avondvergaderingen; via doodle wordt vergadermoment vastgelegd

Inhoud

- Ideeën voor onderwerpen verzamelen

- Evaluatie navormingsprogramma afgelopen academiejaar

- Onderwerpen vastleggen voor de navormingen komend academiejaar

- Sprekers aanspreken om een voordracht te brengen

- Eventueel moderator zijn op een navorming naar keuze