Opname en ontslag

Dit project is nog niet afgewerkt. Er vonden reeds 6 vergaderingen plaats waarin basisprincipes werden opgesteld. Voorlopig is het wachten op verdere ontwikkelingen op vlak van IT.

Partners:

- Huisartsen

- Sociale diensten ziekenhuizen

- Geriaters

- Thuiszorgorganisaties

- SEL