Preoperatief beleid

HZW is er in geslaagd om in samenwerking met 5 andere huisartsenkringen en 6 ziekenhuizen tot een uniform preoperatief beleid in de regio te komen. Meer info over dit uniek project kunt u lezen in het persartikel.

Het preoperatief boekje is een communicatiemiddel tussen de patiënt, de huisarts en het ziekenhuis, maar ook met de thuiszorg.


Er is consensus betreffende de medische richtlijnen i.v.m. het preoperatief beleid: het al dan niet stoppen van bepaalde medicatie, het beleid rond ontstollende medicatie en het beleid rond preoperatieve technische onderzoeken. Ook de vragenlijst voor de patiënt is uniform.

In 2020 zijn de LMN’s en de SEL’s opgegaan in de eerstelijnszones (ELZ) en worden de zorgpaden en zorgtrajecten verder opgenomen door de eerstelijnszones in onze regio.

“We mogen ongetwijfeld spreken van een uniek project. Wat oorspronkelijk als lokaal initiatief begon, groeide uit tot een succesvolle samenwerking waarbij op 9 maanden tijd een consensus werd bereikt over het preoperatief boekje.” dr. Thierry Crepel