Zorgpad hartfalen

HZW en het LMN hebben in samenwerking met andere lokale huisartsenkringen, ziekenhuizen en thuiszorg een zorgpad hartfalen uitgewerkt.


De opstart van het zorgpad gebeurt door de cardioloog en de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht via de verslagbrief. Het zorgpad bestaat uit verschillende documenten:

Partners:

  • Huisartsen
  • Cardiologen
  • SEL
  • Thuiszorgorganisaties
  • Westvlaamse apothekersvereniging

Het zorgpad hartfalen werd opgenomen als innovatieve actie binnen het chronic care project "de brug". Meer info vind je op de website van de brug: innovatieve actie zorgpad hartfalen

In het kader van de Europese hartfalendagen werd op vrijdag 5 mei 2017 een persmoment georganiseerd.