CRA - Farmacologische aanpak van cardiovasculaire risico’s bij 80+’ers

Spreker: Dr. Ivan Elegeert

Deze navorming wordt deels fysiek, deels via livestreaming georganiseerd.