CRA

Doel

Bespreken van onderwerpen betreffende CRA-materie

Vergaderfrequentie

2x per jaar (april, oktober) – avondvergaderingen op woensdag (20u30 – 22u) bij HZW

Inhoud

- Bespreken van onderwerpen aangaande de CRA (Koninklijk Besluit, polyfarmacie, tarifering per eenheid, …)

- Uitwerken jaarlijkse navorming rond een CRA-onderwerp