Enquêtes


Euthanasie en palliatieve sedatie

Beste huisartsen,

In het kader van een academisch onderzoek zijn wij op zoek naar jonge huisartsen die op basis van een interview ons willen vertellen over hun eerste ervaring met het uitvoeren van ofwel euthanasie, ofwel palliatieve sedatie.

Binnen ons onderzoek willen we echt de nadruk leggen op de ervaring en het perspectief van artsen. Tijdens deze interviews zal er gepeild worden naar volgende vragen: Hoe verliep uw eerste ervaring met euthanasie of palliatieve sedatie? Hoe hebt u de wettelijke procedures en zorgvuldigheidsvereisten toegepast? Hoe hebt u de communicatie ervaren? Wat was de emotionele impact op u? Welk advies geeft u aan jonge artsen of rechtstreeks naar de eventuele opleiding van de praktijken? Wat neemt u mee naar een volgende euthanasie of palliatieve sedatie? In de bijlagen vindt u een uitgebreide informatiebrief.

Levenseindezorg toedienen leidt vaak tot stress, frustraties en psychologische problemen bij artsen. Verschillende bronnen zoals twijfels over wettelijke procedures en zorgvuldigheidscriteria, communicatie en de uitvoering van de praktijk zelf kunnen de oorzaak zijn hiervan. Dit onderzoek focust op de eerste ervaring omdat de eerste keer altijd net iets meer bijzonder is en logischerwijs leidt tot een grotere emotionele impact. Daarom willen wij graag deze onderwerpen exploreren aan de hand van diepte-interviews met jonge artsen om recall bias te beperken.

Met uw deelname kan u als arts mee bijdragen tot gerichte resultaten, die kunnen leiden tot het optimaliseren van de ondersteuning en opleiding van jonge artsen bij het uitvoeren van deze levenseinde praktijken.

Voorwaarden voor deelname aan de studie:

  • Ervaring met minimum één van de levenseinde praktijken
  • Specialisatie huisartsgeneeskunde
  • Nederlandse taal
  • Maximaal 10 jaar praktijkervaring (exclusief stage)
  • Beschikbaarheid: deelnemende artsen moeten kunnen deelnemen aan het interview gedurende +/- 90 minuten.

We zouden de interviews willen afnemen in de periode van maart 2021 t.e.m. augustus 2021.

Hebt u interesse om uw ervaringen te delen en zo bij te dragen tot een betere begeleiding van jonge artsen? Gelieve dan onderstaande link in te vullen. Nadien zullen wij u contacteren voor een interview.

https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=3FETA4K3TH

Bij voorbaat dank om onze vraag te overwegen.

Met vriendelijke groet,

Marie Lorré (1e master geneeskunde)


Oversterfte Covid-19

Beste collega’s

Wij zijn 2 huisartsen in opleiding en willen uw deelname vragen aan dit thesisonderzoek.

In dit onderzoek willen wij nagaan hoe de huisarts de verloren levensjaren inschat bij de patiënten in de woonzorgcentra die overleden ten gevolge van COVID-19. Wij zullen dit doen aan de hand van de ‘surprise question’ (denk aan de eerste vraag van de Palliative Care Indicator Tool).

We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de interpretatie van epidemiologische gegevens met betrekking tot het begrip ‘oversterfte’. In combinatie met de comorbiditeiten en risicofactoren proberen we een inschatting te maken van de reële impact op de verloren levensjaren. Er worden geen patiëntgegevens gevraagd en de bevraging wordt anoniem verwerkt.

We willen u daarom uitnodigen om de vragenlijst in te vullen onderaan deze mail.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Samen staan we sterk in deze uitdagende tijden.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_br6USeRVryN3GKN

Met vriendelijke en collegiale groeten,

Daan Bellens & Kevin Hoornaert
Huisartsen in opleiding
KU Leuven 2019 - 2022

Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers
Dossiernummer Ethische Commissie: MP016973​


De huidige praktijkvoering omtrent anaesthetische procedures bij vrouwen die borstvoeding geven

Geachte zorgverlener,

Wij zijn Karen, Sophie en Joke, drie laatstejaars studentes Farmaceutische Wetenschappen (VUB). Voor onze masterthesis werken wij o.l.v. Prof. Apr. Eline Tommelein, rond het thema: ‘De huidige praktijkvoering omtrent anaesthetische procedures bij vrouwen die borstvoeding geven’.

Om hier een goed beeld van te krijgen, bevragen we meerdere zorgverleners die in contact komen met vrouwen die borstvoeding geven. U ontvangt – indien gewenst – na afloop van de studie een overzicht van de huidige richtlijnen en van de resultaten.

Deze studie:

  • is goedgekeurd door de Ethische Commissie van het Universitair Ziekenhuis Brussel
  • is anoniem
  • duurt maximaal 10 minuten
  • bestaat bijna uitsluitend uit multiplechoicevragen
  • wordt best op de computer of tablet ingevuld (smartphone maakt het lastig alle antwoorden te zien).

Hieronder vindt u alvast de link naar onze vragenlijst die tot 20 april kan ingevuld worden:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHxbaagtRUWi2kLQN4Tlhd1RJAN52CxNhNglVEWy3ElUNjU5RkpEUlhBUEZHRkU1RFhRT0hXRVVRRC4u

Alvast bedankt voor uw inzet en tijd! Met vriendelijke groet

Karen, Sophie en Joke


Onderzoek kennis Postpartum Depressie bij zwangeren en professionals

We zijn 2 masterstudenten Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. We houden samen met onze promotor, Prof. Dr. Jacquemyn, een studie waarin we peilen naar de kennis van huisartsen, vroedvrouwen, gynaecologen en zwangeren omtrent postpartum depressie.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend. De resultaten worden gepseudonimiseerd zodat de onderzoekers de individuele resultaten niet aan de persoonsgegevens van de deelnemers kunnen linken. Het onderzoek is goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Via deze link kan u de vragenlijst invullen. Dit zal slechts een 5-tal minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Somija Kaddouri en Dina Oulkadi


GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep

Beste huisarts of HAIO,

Ik ben Dr. Mira Pletincx, Huisarts-In-Opleiding in de huisartsenpraktijk te Huizingen en later op de dienst geriatrie van het AZ Sint-Maria te Halle. Voor het behalen van mijn Master-na-Master diploma schrijf ik een thesis met als onderwerp: 'GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep.'

De doelpopulatie van deze bevraging zijn Nederlandstalige huisartsen en HAIO's die werkzaam zijn in een solo- of groepspraktijk in Vlaanderen en Brussel.

De bevraging neemt ongeveer 7 minuten in beslag en is volledig vrijwillig.

Als arts in het veld besef ik maar al te goed hoe kostbaar uw tijd is, vandaar dat ik u reeds hartelijk wil bedanken voor het volledig invullen van de enquête via deze link.

Deze thesis staat onder begeleiding van Prof. Dr. Dirk Devroey - Huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel.

Voor verdere inlichtingen, vragen of opmerkingen kan u mij bereiken via mira.pletincx@vub.be

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en interesse,
Dr. Mira Pletincx


Vergoedingssystemen eerstelijnszorg

Geachte,

Voor het behalen van de graad Master of Science in het Management en Beleid in de gezondheidszorg, zal ik een onderzoek uitvoeren naar de vergoedingssystemen die in Vlaanderen van toepassing zijn binnen de eerstelijnszorg. In België wordt de eerstelijnszorg gefinancierd aan de hand van twee vergoedingssystemen: het prestatiegericht vergoedingssysteem en het forfaitair vergoedingssysteem. De meeste Vlaamse huisartsen verkiezen, anno 2021, nog altijd een prestatiegericht vergoedingssysteem boven een forfaitair of per capita vergoedingssysteem.

In mijn masterproef wil ik, Marco Bortoli, nagaan welke barrières er spelen bij de Vlaamse huisartsen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem niet te maken.

Meer informatie vindt u in de informatiebrief.

Met vriendelijke groeten

Marco Bortoli

Marco.Tiziano.Bortoli@vub.be

0468/49.45.99


De preconceptionele levensstijl van koppels/personen met een actieve zwangerschapswens

De KU Leuven voert een onderzoek naar de levensstijl van koppels/personen met een actieve zwangerschapswens. Hiervoor zijn ze op zoek naar koppels/personen die zwanger proberen worden en online een aantal vragen willen beantwoorden over hun voeding, beweging, emotioneel welzijn en levenskwaliteit. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20-25 minuten in beslag nemen, kan in 3 talen (NL, FR, ENG), en is volledig anoniem.

Komen uw patiënten in aanmerking voor de studie? Dan kunnen zij de vragenlijst invullen via onderstaande link of door het scannen van de QR-code op de flyer.​

Link: http://bit.ly/3qHac1k

Flyer

Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid.

Met vriendelijke groeten

Rani Roye: rani.roye@student.kuleuven.be

Tessy Boedt

Het hele onderzoeksteam​​​​​​​​​


Onderzoek nazorg pijn bij borstkankeroverlevers

Beste

In het kader van mijn doctoraat aan Universiteit Gent werk ik mee aan een project omtrent de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een nazorgmodel ter preventie en behandeling van chronische pijn bij borstkankeroverlevers. In fase één van dit project willen we onder andere bij zorgverstrekkers peilen naar ervaringen met en hiaten binnen de nazorg van chronische pijn bij borstkankeroverlevers.

Ik ben dus op zoek naar geïnteresseerde personen die graag zouden deelnemen aan dit onderzoek. Raadpleeg hier de flyer en de extra informatie omtrent het onderzoek.

Alvast bedankt.

Mvg

Yaël Slaghmuylder

PhD Student Health Sciences


Effect van een gezonde levensstijl op het risico van cardiovasculaire ziekte bij erfelijke dyslipidemie

Beste huisarts,

In het kader van mijn afstudeerwerk onderzoek ik het effect van een gezonde levensstijl op het risico van cardiovasculaire ziekte bij erfelijke dyslipidemie. Met deze vragenlijst wens ik de huidige situatie met betrekking tot de begeleiding van personen met erfelijke dyslipidemie in beeld te brengen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe de huisartsen de patiënten met erfelijke dyslipidemie begeleiden, in hoe ze staan ten opzichte van levensstijl en welke noden ze hierbij ervaren.

De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om een tool te ontwikkelen om de begeleiding van deze doelgroep te optimaliseren. De gegevens zullen strikt confidentieel behandeld worden.

Het invullen van de vragenlijst kan hier en duurt slechts 10 à 15 minuten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

Met de meeste hoogachting,

Fatma Yalvaç
studente voedings- en dieetkunde UCLL


Impact van de coronacrisis op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk

Beste collega-huisarts,

Met onze masterthesis onderzoeken wij wat de impact van de coronacrisis tot op heden is geweest op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk. Met dit bericht vragen we enkele minuten van uw tijd om onze enquête omtrent dit onderwerp vrijblijvend in te vullen.

We willen enerzijds de impact nagaan op de organisatie binnen de huisartsenpraktijk en het effect ervan op de arts-patiëntrelatie. Anderzijds peilen we naar het welbevinden van zowel de huisarts als zijn patiënt tijdens deze coronacrisis. We bevragen huisartsen die werkzaam zijn in Brussel en Vlaanderen, net als hun patiënten.

Ons doel is om de invloed van de coronacrisis op de zorg binnen de huisartsenpraktijk in kaart te brengen. Hoe werd de praktijkorganisatie aangepast? Welke gevolgen had de uitgestelde zorg voor uw patiënt? Hoe voelde u, zich als huisarts, zich tijdens deze coronacrisis?

De enquête kan ingevuld worden via deze link: Impact van de coronacrisis op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk

Op basis van alle resultaten willen we een aanbeveling maken om in de toekomst gelijkaardige crisissituaties te kunnen optimaliseren.

Uw deelname wordt ten zeerste geapprecieerd!

Florence De Potter & Marie-Sophie De Wilde

Huisartsen in opleiding
KU Leuven
2019 - 2022

deze studie is goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven - MP017005