Enquêtes / deelname onderzoek

Voorschrijven en doelmatig gebruik van antibiotica

Wij zijn Karen Driesen, Stijn Rabau en Aline Vanoppen, masterstudenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.

Voor onze masterproef peilen we via een vragenlijst naar de kennis, opinies en ervaringen van jonge artsen over het voorschrijven en doelmatig gebruik van antibiotica in de ambulante praktijk en het doelmatig gebruik van antibiotica. We richten ons op artsen die maximaal 10 jaar geleden afstudeerden en artsen in opleidingen in Vlaanderen. We beseffen dat dit een drukke periode is, maar jouw deelname is waardevol om toekomstige opleidingen vorm te geven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We zijn geïnteresseerd in jouw dagelijkse praktijk, dus zoek geen antwoorden op. Je antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Link naar de vragenlijst:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0OOjpBgzbOLBu8C

Bedankt alvast voor je medewerking!

Karen, Stijn en Aline

Als je geïnteresseerd bent in de resultaten van dit onderzoek, kan je ons altijd contacteren via karen.driesen@student.uantwerpen.be of de thesis opzoeken in de databanken. Met het invullen van deze vragenlijst ga je ermee akkoord dat je gegevens verzameld, bewaard en verwerkt worden in deze masterproef.

DISCLAIMER: we focussen ons op de ambulante praktijk, zowel bij huisartsen als in ziekenhuizen.

De huidige aanpak van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk.

We ervaren allemaal dat de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg steeds langer wordt. Hierdoor komen patiënten met psychische problemen steeds vaker en langer voor hun opvolging bij de huisarts terecht. Deze trend zien we ook bij patiënten met een eetstoornis.

Huisartsen zijn echter vaak ook de meest geschikte persoon om vroege signalen van een eetstoornis op te pikken.

Gezien het eerder beperkte aanbod in de opleiding tot herkenning en aanpak van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk, zijn we benieuwd naar uw ervaringen.

Op welke signalen let u? Hoe pakt u dit aan? Op welke problemen of vragen stuit u?

Het doel van onze masterproef is om een advies op te stellen naar VZW Eetexpert, zodat zij hun aanbod van informatie voor huisartsen beter kunnen afstemmen op onze noden.

Indien u graag uw ervaringen deelt, kan dit via onderstaande link naar de vragenlijst. Deze is volledig anoniem, het invullen zal een tiental minuten in beslag nemen.

https://forms.office.com/e/FGtJa4t1f9

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

Céleste Van der Schueren & Lies Steelant

Uitnodiging vragenlijst Gerodent PLUS

Beste,

Wij zijn Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer en Natalie Hoste. We werken als doctoraatsonderzoekers binnen het onderzoeksproject Gerodent PLUS van Universiteit Gent.

Dit project heeft als doel om de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren.

Als onderdeel hiervan hebben we een vragenlijst opgesteld om te achterhalen hoe de zorg voor deze doelgroep op dit moment verloopt. Deze vragenlijst is bedoeld voor alle huisartsen werkzaam in de eerste lijn in Vlaanderen.

Flyer

Uitnodiging

De vragenlijst zelf kan worden ingevuld via volgende link https://redcap.link/KTO of via onderstaande QR-code. Het invullen zal maximaal 15 minuten in beslag nemen.

QR

Heeft u vragen of suggesties? Contacteer ons via gerodentplus@ugent.be of +329 332 06 64.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer, Natalie Hoste

Prof. Dr. Barbara Janssens, Prof. Dr. Peter Pype, Dr. Fien Mertens, Dr. Louise Poppe


Visie van huisartsen in Vlaanderen over de rol en competenties van verpleegkundigen tijdens een euthanasieproces

Beste,

Als onderdeel van mijn masterproef ben ik bezig met onderzoek naar de visie van huisartsen in Vlaanderen over de rol en competenties van verpleegkundigen tijdens een euthanasieproces. Om deze reden heb ik een enquête opgesteld die ongeveer +/- 5 minuten in beslag neemt.

Informatiebrief en enquête

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan ben ik uiteraard beschikbaar om deze te beantwoorden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rosalie Mathé

Student Management en Beleid in de Gezondheidszorg, Vrije Universiteit Brussel

rosalie-marianne.annemie.h.mathe@vub.be


Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is op zoek naar hulpverleners!

Ongeveer drie op de vier personen die overlijden door zelfdoding zijn mannen. Bovendien zoeken mannen minder hulp en stoppen ze sneller met behandeling. Nochtans is hulpverlening een belangrijk beschermende factor tegen het risico op zelfdoding.

Met hun nieuwe bevraging wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie inzicht krijgen in de noden van hulpverleners m.b.t. het werken met mannen met (een verleden van) zelfmoordgedachten en/of -gedrag, in vergelijking met personen met een andere genderidentiteit.

Wie zoeken ze?

Hulpverleners (18+) die professionele ervaring hebben met mannen met zelfmoordgedachten en/of -gedrag. Onder hulpverleners vallen onder andere (huis)artsen, psychiaters, psychologen, (psycho)therapeuten, orthopedagogen, verpleegkundigen werkzaam in de hulpverlening.

Wat wordt er verwacht?

Je kan zelf bepalen of je deelneemt aan:

  • Enkel de online vragenlijst (10-15 min.). In de vragenlijst wordt gevraagd naar jouw ervaring met mannen met zelfmoordgedachten en jouw noden hierbij.
  • De vragenlijst (10-15 min.) én online focusgroepen (2u). In de focusgroep bespreek je samen met andere hulpverleners meer in diepte wat jullie noden zijn in het werken met mannen met zelfmoordgedachten.”

Meer informatie vindt u hier: https://www.zelfmoord1813.be/onderzoek

De directe link naar de bevraging of om u in te schrijven voor de focusgroep, vindt u hier: https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=TYAN3KHDJLY4NWJM


Kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret

Beste collega,

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen deel te nemen aan onze HAIO-thesis over de kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret. Middels deze enquête trachten wij een antwoord te bieden op de volgende vragen:

  • "Wat is de kennis van huisartsen betreffende de e-sigaret en hoe schatten ze deze kennis in?”
  • “Wat zijn de attitudes en overtuiging van huisartsen over de e-sigaret?"
  • “Hoe benaderen huisartsen de e-sigaret in hun dagelijkse praktijk?”

Het invullen van de enquête vraagt maximaal 10 minuten van uw tijd en is te vinden via onderstaande link.

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Kato Van den Steen en Gaëlle Bruneel (HAIO 2de fase)

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_3RdeOrYJwyTGkIe


Onderzoek mondscreenings huisartsen

De onderzoeksgroep ‘Bevolkingsstudies mondgezondheid’ aan de KU Leuven start een onderzoek rond het gebruik van een mondscreeningsinstrument bij 65-plus patiënten in de Vlaamse huisartsenpraktijken. Het instrument bestaat uit enkele vragen en een observatie in de mond. Op basis van wat er ingevuld wordt, genereert het instrument mogelijke actiepunten. Deze actiepunten richten zich op het verbeteren van de dagelijkse mondhygiëne of het doorverwijzen naar professionele mondzorg.

Voor dit onderzoek worden er huisartsen gezocht om het instrument te testen. Deelname omvat de volgende elementen:

  • Een opleiding (e-learning) van ongeveer 1 uur over het gebruik van het mondscreeningsinstrument
  • Een testperiode van 6 maanden waarin u het instrument toepast in uw huisartsenpraktijk (max. 1 screening per week)
  • Een(digitaal) focusgroep interview met 6 andere huisartsen waarin uw ervaring met het instrument verkend wordt
  • Een korte vragenlijst rond mondgezondheid dat u op 3 momenten invult verspreid over een halfjaar (aan de start van de studie, direct na de testperiode en een half jaar nadien)
  • Optioneel: Na afloop van deelname een gratis geaccrediteerde opleiding van 1,5u over het thema mondgezondheid georganiseerd door het onderzoeksteam

Dit onderzoek zal starten in het najaar van 2024.

Door deel te nemen draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek om de (mond)gezondheid en het welzijn van ouderen te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zullen nadien gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel. Er wordt geen financiële vergoeding voorzien voor deelname.

Heeft u interesse om deel te nemen of wenst u graag nog bijkomende informatie? Stuur dan een mailtje naar doris.voortmans@kuleuven.be. Alvast bedankt voor uw bijdrage!


De kust op voorschrift

Beste

Ik ben Luka De Wever Van der Heyden. Ik ben een masterstudente in de master of science in de gezondheidsbevordering en ik schrijf dit jaar mijn masterproef over de attitude van huisartsen tegenover ‘de kust op voorschrift’.

Met ons team van onderzoekers uit de Universiteit Gent (vakgroep ‘Volksgezondheid en eerstelijnszorg’) en het Vlaams Instituut voor de Zee (de onderzoeksunit ‘Ocean and human health’) onderzoeken we de attitude van de huisarts t.o.v. het aanbevelen of voorschrijven van een kustbezoek ter bevordering van psychofysiologische symptomen die verband houden met stemming, stress en cognitieve capaciteit bij patiënten. We willen aan de hand van interviews de attitude van huisartsen met betrekking tot een kustbezoek op voorschrift in kaart brengen, zowel in de kuststreek als in de regio Gent-Antwerpen. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de visie van de huisartsen op hun rol en ervaringen bij het aanbevelen van een kustbezoek.

Wij zijn momenteel op zoek naar verschillende huisartsen.

Informatiebrief voor prospectieve deelnemers

Praktisch wens ik met u een gesprek te hebben van ongeveer 30 minuten. Dit kan gebeuren in uw eigen praktijk of online via MS Teams, op een moment dat het u best past. U kan altijd contact met mij opnemen als verdere u vragen zou hebben over het onderzoek. Uw bijdrage zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd, en we kijken ernaar uit om uw waardevolle inzichten te mogen verzamelen.

Het onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent.

Indien u hier nog vragen over zou hebben, horen we deze graag.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten!

Luka

Luka.DeWeverVanderHeyden@UGent.be


KU Leuven zoekt arts-onderzoekers om mee te werken aan een klinische studie over chronische veneuze ziekte

De KU Leuven zal binnenkort een nieuwe observationele klinische studie uitvoeren over de behandeling van Chronische Veneuze Ziekte, gecoördineerd door Prof. Dr. Sarah Thomis. Deze studie heeft als doel om het effect van geneesmiddelen of invasieve behandelingen te evalueren over een periode van twee jaar.

We selecteren momenteel 120 huisartsen in België om deel te nemen aan het onderzoek. Alle deelnemende artsen zullen worden opgeleid om de tekenen en symptomen van Chronische Veneuze Ziekte te identificeren en de verschillende scoresystemen te interpreteren. Deze studie zal worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op internationale congressen.

U vindt het protocol, de synopsis en de essentiële informatie over deze wetenschappelijk hoogstaande studie op de studie-specifieke website:

VOS-STUDY.COM


Antimicrobiële resistentie

Beste huisarts,

Mijn naam is Febe Verhulst, 3e master geneeskunde student aan de Vrije Universiteit Brussel. In kader van mijn thesis focus ik me op het antimicrobieel resistentie (AMR) probleem en antibioticagebruik in de ambulante zorg in België.

Doel?

° Het verkrijgen van inzicht in de perceptie van de voorschrijvers in de ambulante zorg betreffende het AMR-probleem

° Evalueren van de reeds ingevoerde maatregelen + identificeren van nieuwe effectievere maatregelen

° Bereidheid tot bijdrage aan initiatieven ter preventie van overmatig voorschrijven antibiotica + AMR-probleem

Doelgroep?

Huisartsen, infectiologen en tandartsen in België. Zowel reeds afgestudeerd en werkzaam, als in opleiding.

Hoe?

Via een online vragenlijst, de verzameling van gegevens gebeurt volledig anoniem via het programma Qualtrics.

Duur?

Het invullen van de vragenlijst neemt +/- 15 minuten van uw tijd in beslag. Meer gedetailleerde informatie betreffende de studie vindt u terug in de bijlage ‘Informatieformulier’ (deze is ook toegevoegd bij de vragenlijst zelf).

Uw deelname zou enorm geapprecieerd worden. Alvast bedankt voor uw tijd!

Indien er vragen zijn, mag u mij altijd contacteren via febe.verhulst@vub.be

Met vriendelijke groeten,

Febe Verhulst

3de master geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel


Interviewstudie Point-of-Care Echografie in de Eerste Lijn

Geachte,

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic.

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans en HAIO Dr. Giel Schoenmaekers, zouden graag a.d.h.v. een interview naar uw kennis en mening polsen van het gebruik van POCUS in huisartsenpraktijken in België.

We zijn er van overtuigd dat we dankzij uw input een beter beeld zullen verkrijgen over de mogelijke voordelen en bedenkingen bij de toepassing van echografie door huisartsen.

Het interview zal maximum 45min in beslag nemen en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van uw beschikbaarheid, zal het interview plaatsvinden vanaf eind februari. Het gesprek zal via een audio/video-opname bewaard worden. Confidentialiteit en anonimiteit worden uiteraard gegarandeerd.

Wil u uw mening met ons delen? Of heeft u graag meer informatie over het onderzoek? Antwoord dan via giel.schoenmaekers@student.kuleuven.be of via anouk.tans@kuleuven.be en wij nemen verder met u contact op.

Informatiebrief

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans & HAIO Dr. Giel Schoenmaekers

Een studie voor EPI-centre en ICHO vzwGeef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS