Enquêtes / deelname onderzoek

Kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret

Beste collega,

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen deel te nemen aan onze HAIO-thesis over de kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret. Middels deze enquête trachten wij een antwoord te bieden op de volgende vragen:

 • "Wat is de kennis van huisartsen betreffende de e-sigaret en hoe schatten ze deze kennis in?”
 • “Wat zijn de attitudes en overtuiging van huisartsen over de e-sigaret?"
 • “Hoe benaderen huisartsen de e-sigaret in hun dagelijkse praktijk?”

Het invullen van de enquête vraagt maximaal 10 minuten van uw tijd en is te vinden via onderstaande link.

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Kato Van den Steen en Gaëlle Bruneel (HAIO 2de fase)

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_3RdeOrYJwyTGkIe

Onderzoek mondscreenings huisartsen

De onderzoeksgroep ‘Bevolkingsstudies mondgezondheid’ aan de KU Leuven start een onderzoek rond het gebruik van een mondscreeningsinstrument bij 65-plus patiënten in de Vlaamse huisartsenpraktijken. Het instrument bestaat uit enkele vragen en een observatie in de mond. Op basis van wat er ingevuld wordt, genereert het instrument mogelijke actiepunten. Deze actiepunten richten zich op het verbeteren van de dagelijkse mondhygiëne of het doorverwijzen naar professionele mondzorg.

Voor dit onderzoek worden er huisartsen gezocht om het instrument te testen. Deelname omvat de volgende elementen:

 • Een opleiding (e-learning) van ongeveer 1 uur over het gebruik van het mondscreeningsinstrument
 • Een testperiode van 6 maanden waarin u het instrument toepast in uw huisartsenpraktijk (max. 1 screening per week)
 • Een(digitaal) focusgroep interview met 6 andere huisartsen waarin uw ervaring met het instrument verkend wordt
 • Een korte vragenlijst rond mondgezondheid dat u op 3 momenten invult verspreid over een halfjaar (aan de start van de studie, direct na de testperiode en een half jaar nadien)
 • Optioneel: Na afloop van deelname een gratis geaccrediteerde opleiding van 1,5u over het thema mondgezondheid georganiseerd door het onderzoeksteam

Dit onderzoek zal starten in het najaar van 2024.

Door deel te nemen draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek om de (mond)gezondheid en het welzijn van ouderen te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zullen nadien gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel. Er wordt geen financiële vergoeding voorzien voor deelname.

Heeft u interesse om deel te nemen of wenst u graag nog bijkomende informatie? Stuur dan een mailtje naar doris.voortmans@kuleuven.be. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Decubitus

Geachte,

Ik ben Margot Van Oost, huisarts in opleiding (HAIO) verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en doe in het kader van mijn Master-na-masterthesis Huisartsgeneeskunde een studie omtrent decubitus. Decubitus is een courante morbiditeit die vaker voorkomt bij personen op oudere leeftijd. Daarnaast vindt er een vergrijzing van de Belgische populatie plaats, die de komende jaren zal toenemen. Hierdoor zullen bijgevolg zorgverleners, waaronder huisartsen en HAIO’s, nog vaker in aanraking komen met decubitus.
Het doel van de studie is de huidige kennis en aanpak van decubituspreventie en -behandeling bij huisartsen en HAIO’s in Vlaanderen na te gaan. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zouden de onderwijsbehoeften omtrent dit topic bepaald kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot het ontwikkelen van specifiekere bijscholings- en kwaliteitsverbeteringsprogramma’s.
De studie omvat de afname van één online vragenlijst wat ongeveer twintig minuten in beslag neemt. De vragenlijst is opgedeeld in vier onderdelen.

 • Deel 1: demografische gegevens; vragen naar onder andere leeftijd, geslacht, opleiding in wondzorg, beroep, jaren werkervaring, aantal consultaties en/of huisbezoeken per dag, enzovoort.
 • Deel 2: vragen die peilen naar de kennis en aanpak van decubituspreventie.
 • Deel 3: vragen die peilen naar de kennis en aanpak van decubitusbehandeling.
 • Deel 4: zelfevaluatie over kennis en aanpak van decubitus.

Volg deze link om naar de enquête te gaan:
Take the Survey

Of kopieer en plak de URL hieronder in uw webbrowser:
https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9R1k8exw7EOFGl0?Q_DL=HsVkPxZABMDzyCt_9R1k8exw7EOFGl0_CGC_zBZmOskOd1MrYyn&Q_CHL=email

Bij vragen over het onderzoek kan u contact opnemen met mij via e-mail (margot.maria.van.oost@vub.be).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Margot Van Oost
Onder begeleiding van Prof. Beeckman Katrien, Van den Bussche Karen

De kust op voorschrift

Beste

Ik ben Luka De Wever Van der Heyden. Ik ben een masterstudente in de master of science in de gezondheidsbevordering en ik schrijf dit jaar mijn masterproef over de attitude van huisartsen tegenover ‘de kust op voorschrift’.

Met ons team van onderzoekers uit de Universiteit Gent (vakgroep ‘Volksgezondheid en eerstelijnszorg’) en het Vlaams Instituut voor de Zee (de onderzoeksunit ‘Ocean and human health’) onderzoeken we de attitude van de huisarts t.o.v. het aanbevelen of voorschrijven van een kustbezoek ter bevordering van psychofysiologische symptomen die verband houden met stemming, stress en cognitieve capaciteit bij patiënten. We willen aan de hand van interviews de attitude van huisartsen met betrekking tot een kustbezoek op voorschrift in kaart brengen, zowel in de kuststreek als in de regio Gent-Antwerpen. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de visie van de huisartsen op hun rol en ervaringen bij het aanbevelen van een kustbezoek.

Wij zijn momenteel op zoek naar verschillende huisartsen.

Informatiebrief voor prospectieve deelnemers

Praktisch wens ik met u een gesprek te hebben van ongeveer 30 minuten. Dit kan gebeuren in uw eigen praktijk of online via MS Teams, op een moment dat het u best past. U kan altijd contact met mij opnemen als verdere u vragen zou hebben over het onderzoek. Uw bijdrage zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd, en we kijken ernaar uit om uw waardevolle inzichten te mogen verzamelen.

Het onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent.

Indien u hier nog vragen over zou hebben, horen we deze graag.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten!

Luka

Luka.DeWeverVanderHeyden@UGent.be

Teledermatologie

Geachte arts,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de omvang van teledermatologie in België. Hierbij zullen de voordelen alsook de barrières en randvoorwaarden voor de implementatie van teledermatologie in kaart gebracht worden. Dit door middel van een online vragenlijst. Uit deze verkregen resultaten wordt er beoogt om aanbevelingen te formuleren aan de Belgische regering. Dit met als doel tools aan te rijken voor het opzetten van een veilig en toegankelijk (nationaal) kader met als oogmerk een bredere implementatie van teledermatologie in België.

Wij nodigen u uit om aan deze studie deel te nemen omdat u als zorgverstrekker een belangrijk ervaringsexpert bent. Deelname aan deze online vragenlijst zal max. 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6D7jEMu87rqKoTk

Het onderzoek gebeurt in het kader van een masterthesisproject tot het behalen van de Master in Management en Beleid van de Gezondheidzorg aan de Vrije Universiteit Brussel.

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoeker (Ona Roose) via (ona.roose@vub.be) en de hoofdonderzoeker in het UZ Brussel (Prof. Jan Gutermuth) via e-mail (jan.gutermuth@uzbrussel.be).

Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de Ethische Commissie Onderzoek VUB / UZ Brussel (commissie_ethiek@uzbrussel.be) of de ombudsdient die U ook in contact kunnen brengen met het ethisch Comité (+32 2 477 70 70)

KU Leuven zoekt arts-onderzoekers om mee te werken aan een klinische studie over chronische veneuze ziekte

De KU Leuven zal binnenkort een nieuwe observationele klinische studie uitvoeren over de behandeling van Chronische Veneuze Ziekte, gecoördineerd door Prof. Dr. Sarah Thomis. Deze studie heeft als doel om het effect van geneesmiddelen of invasieve behandelingen te evalueren over een periode van twee jaar.

We selecteren momenteel 120 huisartsen in België om deel te nemen aan het onderzoek. Alle deelnemende artsen zullen worden opgeleid om de tekenen en symptomen van Chronische Veneuze Ziekte te identificeren en de verschillende scoresystemen te interpreteren. Deze studie zal worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op internationale congressen.

U vindt het protocol, de synopsis en de essentiële informatie over deze wetenschappelijk hoogstaande studie op de studie-specifieke website:

VOS-STUDY.COM

Voorschrijfgedrag van antibiotica bij huisartsen (-in-opleiding)

Geachte collega's,

Graag nodigen wij jullie uit om vrijblijvend deel te nemen aan onze vragenlijst in het kader van onze masterproef voor de master Huisartsgeneeskunde. In dit onderzoek onder leiding van Prof. De Sutter An, peilen we naar het voorschrijfgedrag van antibiotica bij huisartsen (-in-opleiding) in Vlaanderen en wat de beïnvloedende factoren daarop zijn. Graag horen we ook jullie mening via de vragenlijst die terug te vinden is op de volgende link: voorschrijfgedrag van antibiotica

De vragenlijst zou ongeveer 7 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

Inès De Roo

Marie-Julie Bauwens

Huisartsen-in-opleiding

Behandeling van hyperemesis gravidarum in de huisartsenpraktijk

Beste huisarts/HAIO,

In het kader van de opleiding huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar de behandeling van hyperemesis gravidarum in de huisartsenpraktijk. Daarvoor hebben we een beslishulp ontwikkeld om zo samen met uw patiënt tot de meest gepaste therapie te komen.

Graag hadden wij gerekend op uw input om inzicht te krijgen in de behandeling van zwangerschapsmisselijkheid en braken in de huidige huisartsenpraktijk.

Wat wordt er concreet van u verwacht? 

 1. U doorloopt de 1e vragenlijst. Dit duurt ongeveer 10 minuten.  
 2. In de komende maanden maakt u samen met uw patiënte gebruik van de beslishulp.

Binnen een vijftal maanden wordt u uitgenodigd een 2e vragenlijst in te vullen.

Deelname aan onze studie is vrijwillig. Zowel voor het deelnemen als het niet deelnemen, als voor het vroegtijdig beëindigen van het onderzoek zijn er geen negatieve gevolgen. Daarbij kan de vragenlijst op elk moment worden beëindigd. Wij garanderen u dat de gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden. Wij danken u van harte voor uw medewerking.

Link naar de 1ste vragenlijst: https://qualtricsxmkq7g8zvwj.qualtrics.com/jfe/form/SV_4PaUQ6cMwigpqNo

Met vriendelijke groeten,

Jolien Decruyenaere en Astrid T’Jonck 

Huisartsen-in-opleiding, KU Leuven

E-mail: hyperemesis.gravidarum@outlook.com

Beheer van polymedicatie in de eerstelijnszorg

Geachte Dokter,

Mijn naam is Manon de Montigny, huisarts in medisch huis en onderzoeker, en momenteel werk ik aan mijn doctoraatsthesis over het beheer van polymedicatie in de eerstelijnszorg. Als lid van de UCLouvain voer ik een online enquête uit om de mening van Belgische huisartsen te peilen over medicatienazicht uitgevoerd door apothekers.

Het doel van mijn onderzoek is tweeledig. Ten eerste wil ik te weten komen hoe huisartsen willen communiceren met apothekers, en ten tweede wil ik weten welke specifieke inhoud ze graag zouden zien in deze medicatienazicht. De resultaten van deze studie zullen helpen om de medicatienazicht in België te verbeteren en de implementatie van farmaceutische aanbevelingen op lange termijn te vergemakkelijken.

In Franstalig België heb ik al steun gekregen van huisartsenkringen, de SSMG en andere onafhankelijke instanties. Het is voor mij heel belangrijk om ook in Vlaanderen een goede spreiding te hebben, zodat ik een representatief beeld krijg van de verschillende standpunten in het veld.

Advertentie en de link naar de enquête

Aarzel niet om contact met me op te nemen als u vragen heeft.

Ik hoop van harte dat u mij kunt helpen.

Met vriendelijke groeten,

Manon de Montigny

PhD student

General Practionner

CAMG - Centre Académique de Médecine Générale - Faculté de médecine et médecine dentaire

Avenue Hippocrate, 57 bte B1.57.02 – B-1200 Woluwe-Saint-Lambert

manon.demontigny@uclouvain.be

Interviewstudie echografie in de huisartsenpraktijk

Beste arts,

Mijn naam is Cristale, een master student in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik loop momenteel stage op het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde.

Hier werk ik momenteel mee aan een studie omtrent echografie in de huisartsenpraktijk. Met dit onderzoek zijn we opzoek naar de mening van artsen over dit topic. We zien dat echografie, door zijn technische vooruitgang, steeds meer en meer gebruikt wordt in verschillende medische disciplines (waaronder ook steeds meer in de ambulante zorg). Ook in de huisartsenpraktijk zien we deze trend. Huisartsen kopen vaker op eigen initiatief een echotoestel aan om te gebruiken in hun praktijkvoering. Toch ontbreken er tot op heden richtlijnen voor huisartsen, voldoende wetenschappelijk bewijs en financiering.

Bent u huisarts, spoedarts of radioloog, en wil u graag uw mening geven over dit onderwerp, neem dan deel aan ons interview!

Concreet:

 • We zijn opzoek naar uw mening. Er is geen juist of fout. We willen te weten komen wat er leeft onder de artsen die in contact komen met dit onderwerp. Jullie mening is belangrijk voor ons en we willen deze graag vastleggen.
 • Praktisch: het interview duurt ongeveer 45 minuten en kan zowel online als live doorgaan, naargelang uw voorkeur.
 • Alle resultaten worden anoniem verwerkt. Er zal op geen enkele manier achteraf uw identiteit kunnen achterhaald worden.
 • De studie werd goedgekeurd door de Sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven.
 • Meer informatie kan u vinden in de bijlage.

Indien u graag deelneemt aan onze studie of vragen heeft, mag u mailen naar cristale.mandianguyekangu@student.kuleuven.be

Met vriendelijke groeten,

Cristale Mandiangu Ye Kangu

Uitnodiging deelname onderzoek Universiteit Gent in het kader van een masterproef.

Geachte huisarts, huisarts in opleiding

Hierbij willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een masterproef aan de Universiteit Gent. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door twee studenten, Léonie Vermeulen en Nina Gits uit de richting Management en beleid van de gezondheidszorg aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, onder leiding van Prof. dr. Katrien Vanthomme en doctoraatstudente Ilka Jacobs.

Het onderzoek richt zich op de sociale kloof binnen het bevolkingsonderzoek voor borstkanker in Vlaanderen. Hierbij willen we de inzichten van huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s) omtrent dit onderwerp in kaart brengen om op lange termijn de sociale kloof eventueel te reduceren. In de literatuur zien we dat individuen met specifieke determinanten een lagere participatiegraad hebben dan andere groepen. Deze sociaal kwetsbare groepen staan volgens de literatuur nauw in contact met de huisarts en ziet deze als vertrouwenspersoon. Aangezien deze doelgroep veel belang hecht aan de mening van de huisarts, kan het proces tot deelname aan borstkankerscreening via deze weg eventueel geoptimaliseerd worden.

Wie zoeken we? Huisartsen of huisartsen in opleiding (HAIO’s) die werkzaam zijn in Vlaanderen en de Nederlandse taal machtig zijn.

Wat verwachten we van u als participant? Deelname aan het onderzoek bestaat uit een eenmalig 30 tot maximaal 60 minuten durend interview waarvan enkel audio-opname wordt voorzien. De datacollectie vindt plaats in februari en maart 2024. De gegevens worden gepseudonimiseerd en worden op een beveiligde locatie van de Universiteit Gent bewaard. Om het onderzoek efficiënt te laten verlopen, verkiezen wij de interviews af te nemen via MS Teams. Indien u het interview liever fysiek wenst, kan dit na onderling overleg.

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een gepast moment kiezen via onderstaande link:

https://doodle.com/bp/léonievermeulen/optimalisatie-borstkankerscreeningparticipatie-kwetsbare-groepen

Indien u een ander tijdstip of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via nina.gits@ugent.be of leonie.vermeulen@ugent.be.

Alvast bedankt voor uw tijd en eventuele interesse.

Percepties en ervaringen van stakeholders en zorgprofessionals bij Return to Work van transgender en genderdiverse (TGD) personen

Wij zijn Leonie Bisschop (1ste Master Geneeskunde) en Florence Esquenet (1ste Master Verpleegwetenschappen). Wij voeren elk een masterproef uit die deel uitmaakt van het grotere onderzoeksproject ‘Percepties en ervaringen van stakeholders en zorgprofessionals bij Return to Work van transgender en genderdiverse (TGD) personen’ vanuit de research unit arbeidsgeneeskunde UGent (prof Lutgart Braeckman) in samenwerking met copromotor prof. Joz Motmans. Deze hoofdstudie focust zich op de percepties en ervaringen van zorgprofessionals bij de ondersteuning van trans en genderdiverse personen tijdens het werkhervattingsproces, met bijkomende masterproeven (ONZ-2023-0026 E01; goedgekeurd 13/10/2023) waarin we het transmurale aspect wensen te bekijken. Het doel is om een hulptool te ontwikkelen voor professionals in de preventieve en curatieve sector ter betere ondersteuning van deze populatie (in samenwerking met het RIZIV).

Binnen deze masterproef wensen we huisartsen te rekruteren die reeds in contact zijn gekomen met transgender en genderdiverse personen en eventueel al een ondersteunende rol hebben ingenomen tijdens een werkhervattingsproces van deze doelgroep. Via een (online) ‘twee’ – op – één interview wensen we meer inzicht te krijgen in de visie op en de ervaring met de perioperatieve ondersteuning bij genderbevestigende chirurgie en aspecten van werkhervatting door huisartsen.

Naast huisartsen worden ook verpleegkundigen en chirurgen gecontacteerd om ook zicht te krijgen op hun visie en ervaringen.

Deze informatie kan onze ‘tool’ opbouw versterken!

Meer informatie omtrent het onderzoek en deelname zijn terug te vinden in de ‘Informatiebrief en informed consent Huisartsen’.

We stellen uw steun zeer op prijs en kijken uit naar uw antwoord.

U kan ons ook terugvinden op social media en via onze website publiceren we op frequente basis blogposts over onze onderzoeksgerelateerde activiteiten:

https://rtwoftransgenderpersons.com/ ;

https://www.facebook.com/TransBackatWork

https://www.instagram.com/trans_backatwork/

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Florence Esquenet en Leonie Bisschop

Florence.esquenet@ugent.be Leonie.bisschop@ugent.be

Project preventieve geneeskunde

Hallo collega-huisartsen,

mag ik jullie om hulp vragen tussen alle najaarsverkoudheden en vaccinatiedagen door?

Ik werk aan een project om preventie en screening te bevorderen in onze huisartsenpraktijken. Om hier meer zicht op te krijgen, is jullie huisartsenexpertise en mening erg belangrijk. Heb je zin om mee te werken? Klik dan op de link hieronder en vul onze (anonieme) vragenlijst (maximaal 5 minuten) in.
https://psem5vmuykz.typeform.com/to/pAORfdDj

Alvast bedankt voor jullie hulp en veel succes de komende weken en maanden!

Vriendelijke groeten,

Dr. Pieter Steeno
Meester Van Der Borghtstraat 71
2580 Putte
pieter@doktersgrasheide.be

Survey doctoraatsonderzoek naar geweld tussen broers en zussen

Deze vragenlijst kadert binnen een lopend doctoraatsonderzoek naar emotioneel en fysiek geweld tussen broers en zussen (zgn. siblinggeweld). Aan de hand van deze vragenlijst willen we achterhalen waar en hoe signalen van siblinggeweld worden opgepikt, wat daarop volgt en naar welke diensten eventueel wordt doorverwezen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Als u vragen hebt over het onderzoek of uw deelname, kan u contact opnemen met Eva Van Kelecom (eva.vankelecom@kuleuven.be). Verspreid de link gerust verder binnen uw organisatie/netwerk.

NAAR DE VRAGENLIJST

We laten ook graag jongeren (12-18 jaar) en ouders aan het woord. Daarom doen we een warme oproep om de flyers voor jongeren en ouders te verspreiden en/of dit Facebookbericht te delen.

Nazorg bij kanker

Beste

Ik ben Lise Vanhauwaert, laatstejaars studente Psychologie aan de UGent. Voor mijn masterproef doe ik onderzoek rond nazorg bij kanker en is het de bedoeling te testen of een tool om nazorg op maat van de kankeroverlever te organiseren, ontwikkeld door de UGent, van toepassing is op verschillende kankertypes, met uitzondering van borstkanker. De reden hiervoor is dat in het voorgaand onderzoek de focus reeds werd gelegd op borstkanker. Mijn doel is dit ruimer open te trekken naar andere kankertypes. Dit zou ik nagaan via een interview. In het interview spreken we over de persoonlijke ervaring van de ex-kankerpatiënt, alsook peilen we naar zijn/haar mening omtrent de ontwikkelde tool. Vandaar ben ik op zoek naar participanten. Meer specifiek ben ik op zoek naar ex-kankerpatiënten wiens primaire kankerbehandeling is afgerond, maar die wel tot op de dag van vandaag nog steeds pijn ervaren. Ik ben bereid me te verplaatsen voor dit interview, maar indien gewenst kan het ook online doorgaan!

Mijn vraag is dus of jullie mijn flyer kan ophangen in het onthaal/meegeven aan patiënten. Jullie zouden me er immens mee kunnen vooruithelpen in mijn onderzoek!

Alvast bedankt om dit te overwegen!
Met vriendelijke groeten
Lise Vanhauwaert

Opioïdengebruik bij chronische pijn

Vanuit Universiteit Gent loopt momenteel nieuw onderzoeksproject, namelijk:

Opioïden-gerelateerd structureel stigma in de behandeling van chronische pijn: Een interdisciplinair onderzoek”.

Dit project situeert zich binnen een samenwerking tussen:

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Gezien de evoluties binnen de Belgische context en alle inspanningen die worden gedaan om het gebruik van opioïde medicatie te herzien, is de bredere doelstelling van huidig onderzoeksproject om de situatie in België verder in kaart te brengen vanuit een interdisciplinair perspectief. Onze eerste studie zal een analyse inhouden van beleidsteksten die kaderen rond opioïdengebruik bij chronische pijn. Specifiek willen wij nagaan hoe het opioïdengebruik in deze teksten gedefinieerd wordt, welke aanbevelingen er naar voor worden geschoven en welk taalgebruik gehanteerd wordt. Een eerste stap is dan ook het verzamelen van nationale en internationale beleidsteksten. In het kader van deze studie zijn wij op zoek naar lokale beleidsdocumenten (die kaderen rond opioïdengebruik bij chronische pijn) die gehanteerd worden binnen verscheidene klinische settings. Aanvullend is het voor ons verrijkend om te weten welke internationale documenten geraadpleegd worden in de klinische praktijk. Wij willen u vriendelijk vragen om deze korte vragenlijst in te vullen die slechts vijf minuten van uw tijd in beslag zal nemen. De link naar de vragenlijst kan u hieronder terugvinden.

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_805lAmCoAq6PtlQ

Indien u ons deze informatie zou kunnen bezorgen, dan zou dit ons onderzoek enorm vooruithelpen.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde medewerking vanwege het volledige onderzoeksteam,

Prof. Dr. Liesbet Goubert

Prof. Dr. Peter Pype

Dr. Fleur Baert

Dr. Melissa Ceuterick

PhD student Lena De Bonte

PhD student Justine Vanbavinckhove

MASTERPROEF MEDICINALE CANNABIS zoekt jouw inbreng

Wij zijn Fran, Lucie en Louise en studeren farmaceutische zorg aan de KULeuven. Het doel van onze masterproef is om de ervaringen en visies over medicinale cannabis van zorgverleners in kaart te brengen en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren aan het FAGG.

Vul onze enquête in (5-10min), draag jouw steentje bij en help het onderzoek verder!

Link: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RE0Gksw8Q5JeUm

Met vriendelijke groeten

Fran Gendera, Lucie Lin en Louise Hendrickx

De professionele grenzen bewaken als huisarts in de huisartspraktijk: een kwalitatief onderzoek

Beste huisartsen en huisartsen-in-opleiding,

Het huisartsenberoep wordt blootgesteld aan een hoge drukuitoefening van patiënten.

Het vermogen om volgens de eigen professionele en ethische waarden te kunnen handelen wordt in de praktijk vaak belemmerd.

De aantasting van de professionele integriteit komt de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor artsen niet ten goede.

Een oplossing wordt gezocht in het voldoende afbakenen van de eigen grenzen en het trainen van de eigen weerbaarheid.

Kortom, professionele grensbewaking is belangrijk.

In deze masterproef is het doel de betekenis en impact van ‘professionele grensbewaking’ bij huisartsen in kaart brengen.

Wat zijn uw ervaringen met professioneel grensoverschrijdend gedrag en wat is de impact ervan op uw mentale en fysieke welzijn?

U kunt uw mening hier delen: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9oFdV2BC8z6R1ci

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem.

Uw antwoorden vormen een belangrijke stap om verder wetenschappelijk onderzoek rond dit topic uit te bouwen.

Bij vragen contacteer:

Axelle Verbeke, axelle.verbeke@student.kuleuven.be

Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ / KU Leuven (MP023803)

De impact van de COVID-19 pandemie op het mentaal welzijn van huisartsen

Beste arts,

In kader van een masterproef in de opleiding geneeskunde doen wij onderzoek naar de impact die de COVID-19 pandemie heeft gehad op huisartsen in Vlaanderen.

Huisartsen hebben tijdens de pandemie een grote werkdruk ervaren en ook patiënten verloren. Verschillende internationale onderzoeken tonen een significante afname in het mentaal welzijn van huisartsen tijdens de COVID-19 pandemie.

Met dit onderzoek willen wij onder andere nagaan hoe groot de mentale impact van de COVID-19 pandemie in Vlaanderen is geweest, en of die impact tot vandaag nog nawerkt. Ook maken we een onderscheid tussen de eerste en tweede golf, om na te gaan of deze een verschillende impact hadden op het mentaal welzijn van huisartsen.

Het onderzoek maakt gebruik van een anonieme vragenlijst in Qualtrics. Bij deze de link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_55MUlEuThFbalF4

Met vriendelijke groeten en alvast heel veel dank bij voorbaat,

Kobe Vancoppenolle

Student Master Geneeskunde

Screening naar orthorexia nervosa in de Vlaamse huisartsenpraktijk: een kwantitatief veldonderzoek

Beste deelnemer,

Mijn naam is Sarah De Wilde, 2e masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven. In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek naar de huidige screening naar orthorexia nervosa (ON) bij de Vlaamse huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s).

ON is een nog niet officieel erkende eetstoornis in België. Typerend aan orthorexia patiënten is een uitgesproken focus op (hypergezonde) voeding, het zichzelf opleggen van dieetregels en bepaalde voedingsgroepen uitschakelen. Hun hoofddoel is de eigen gezondheid te bevorderen, niet zozeer gewicht te verliezen. Dit gedrag heeft zowel op fysiek als psychosociaal vlak een negatieve weerslag op de patiënt.

U kunt met uw expertise en ervaring een steentje bijdragen om de screening en behandelplannen voor eetstoornissen zoals ON binnen onze eerstelijnszorg te optimaliseren. Eetstoornissen blijven een toenemende problematiek binnen onze maatschappij. ON is een nog niet algeheel benaderde eetstoornis, waarnaar verder gericht onderzoek broodnodig is. Enkel zo kunnen immers gerichtere screening en behandelplannen opgesteld worden, met oog op individuele optimale zorgverlening voor de patiënt.

Uw steentje bijdragen kan simpelweg door op onderstaande link te klikken en de korte vragenlijst in te vullen:
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b4ow7icLSIp7vwO

Het invullen van deze enquête neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag en is volledig vrijblijvend en anoniem.

Dit onderzoek verloopt onder begeleiding van prof. Dr. Birgitte Schoenmakers en werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024022).

Bij verdere vragen of opmerkingen kunt u mij contacteren via het volgende mailadres: sarah.dewilde@student.kuleuven.be

Alvast bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groeten,

Sarah De Wilde

2e master geneeskunde, KU Leuven (sarah.dewilde@student.kuleuven.be)

Antimicrobiële resistentie

Beste huisarts,

Mijn naam is Febe Verhulst, 3e master geneeskunde student aan de Vrije Universiteit Brussel. In kader van mijn thesis focus ik me op het antimicrobieel resistentie (AMR) probleem en antibioticagebruik in de ambulante zorg in België.

Doel?

° Het verkrijgen van inzicht in de perceptie van de voorschrijvers in de ambulante zorg betreffende het AMR-probleem

° Evalueren van de reeds ingevoerde maatregelen + identificeren van nieuwe effectievere maatregelen

° Bereidheid tot bijdrage aan initiatieven ter preventie van overmatig voorschrijven antibiotica + AMR-probleem

Doelgroep?

Huisartsen, infectiologen en tandartsen in België. Zowel reeds afgestudeerd en werkzaam, als in opleiding.

Hoe?

Via een online vragenlijst, de verzameling van gegevens gebeurt volledig anoniem via het programma Qualtrics.

Duur?

Het invullen van de vragenlijst neemt +/- 15 minuten van uw tijd in beslag. Meer gedetailleerde informatie betreffende de studie vindt u terug in de bijlage ‘Informatieformulier’ (deze is ook toegevoegd bij de vragenlijst zelf).

Uw deelname zou enorm geapprecieerd worden. Alvast bedankt voor uw tijd!

Indien er vragen zijn, mag u mij altijd contacteren via febe.verhulst@vub.be

Met vriendelijke groeten,

Febe Verhulst

3de master geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Stigmareductie van dementie in de huisartsenpraktijk

Beste,

Ondanks de hoge incidentie en prevalentie worden mensen met dementie en hun familieleden vaak gestigmatiseerd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 40% van de bevolking negatieve vooroordelen en stereotypen koestert ten opzichte van personen met dementie. Dat kan negatieve gevolgen hebben, zoals laattijdige diagnose, het vermijden van hulpverlening, depressie, sociaal isolement, ... Nu vragen wij ons af hoe Vlaamse huisartsen dit stigma in hun praktijk proberen te reduceren en welke tools ze hierbij gebruiken.

Ik ben Inte Vandeweyer, 2de masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van mijn masterpaper ben ik geïnteresseerd in hoe Vlaamse huisartsen het stigma rond dementie proberen te verminderen en welke tools zij daarbij gebruiken. Met hulp van prof. dr. Birgitte Schoenmakers probeer ik dat in beeld te brengen.

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem. Deze studie werd goedgekeurd door EC-onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link van de vragenlijst: https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9WDGdr0WeNYuQGq

Indien u opmerkingen of vragen heeft, mag u mij contacteren op het volgende mailadres:

inte.vandeweyer@student.kuleuven.be.

Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Inte Vandeweyer

Onderzoek antibioticavoorschrijfgedrag

Beste

Voor een one health project mbt antibioticaresistentie zijn we nog op zoek naar huisartsen die bereid zijn om hun ervaringen met antibioticavoorschrijfgedrag bij sociaaleconomisch kwetsbare personen te delen.

In opdracht van FOD Volksgezondheid voeren wij, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, onderzoek uit naar antimicrobiële resistentie (AMR). Deze studie brengt de ervaringen in kaart van huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen met betrekking tot het voorschrijven, communiceren, gebruiken en verwerken van afval van antibiotica en biociden. De resultaten laten ons toe om toekomstige initiatieven af te stemmen op de context van voorschrijvers en gebruikers om zo het antibioticagebruik te optimaliseren.

Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen die bereid zijn om hun ervaringen met antibiotica te delen in een interview van ongeveer 30-60min. Dit interview vindt plaats op een voor de arts geschikt moment en kan zowel ‘in persoon’ als online doorgaan. Ter compensatie is een voucher van €15 voorzien.

Meer informatie over deze studie vindt u in de uitnodiging en informatiebrief.

Met vragen kan u steeds terecht via mail naar Dagje.Boeykens@UGent.be of via 04 68464261.

Alvast bedankt voor de medewerking

Dagje Boeykens

Mede in naam van het onderzoeksteam (olv Prof. Dr. Sibyl Anthierens)

Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk

Beste,

In kader van mijn masterthesis wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over ‘Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk: een exploratieve studie’. Point-of-care opzoekingswerk is opzoekingswerk tijdens de consultatie en in het bijzijn van de patiënt. Dit opzoekingswerk verloopt niet altijd even vlot en efficiënt.
Daarom wil ik samen met promotor Prof. Dr. Peter Pype en copromotor Dr. Tom Poelman onderzoeken hoe point-of-care opzoekingswerk op dit moment in de huisartspraktijk verloopt. Ook willen we bekijken hoe dit vlotter en efficiënter kan verlopen.

Deze enquête is volledig anoniem en zal een 15-tal minuten van u tijd in beslag nemen.

Hieronder vindt u de link naar de enquête:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nB17boa7ZlpIkVd457HAactUQk9UVEZYM0hFU1kzTFlDQ0taVUc4RllVRy4u

Door deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan het efficiënter, sneller en meer medisch onderbouwd maken van onze patiëntenzorg!

Laurent De Backer
HAIO UGent

Interviewstudie Point-of-Care Echografie in de Eerste Lijn

Geachte,

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic.

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans en HAIO Dr. Giel Schoenmaekers, zouden graag a.d.h.v. een interview naar uw kennis en mening polsen van het gebruik van POCUS in huisartsenpraktijken in België.

We zijn er van overtuigd dat we dankzij uw input een beter beeld zullen verkrijgen over de mogelijke voordelen en bedenkingen bij de toepassing van echografie door huisartsen.

Het interview zal maximum 45min in beslag nemen en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van uw beschikbaarheid, zal het interview plaatsvinden vanaf eind februari. Het gesprek zal via een audio/video-opname bewaard worden. Confidentialiteit en anonimiteit worden uiteraard gegarandeerd.

Wil u uw mening met ons delen? Of heeft u graag meer informatie over het onderzoek? Antwoord dan via giel.schoenmaekers@student.kuleuven.be of via anouk.tans@kuleuven.be en wij nemen verder met u contact op.

Informatiebrief

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans & HAIO Dr. Giel Schoenmaekers

Een studie voor EPI-centre en ICHO vzw

Gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond VZP

Beste dokter,

Wij, Kyara De Weerdt en Celine Mariën, zijn 2 Huisartsen In Opleiding aan de KU Leuven. In kader van onze masterthesis Huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar het gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning.

Door de vergrijzing van de populatie, treedt het belang van vroegtijdige zorgplanning steeds meer naar voren. Gezien het een dynamisch gegeven is, speelt de huisarts hierin een belangrijke rol. Echter in praktijk merken we dat zowel huisartsen als patiënten verschillende drempels ervaren om het gesprek hieromtrent aan te gaan.

Wat houdt de studie juist in?

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan de studie, sturen we u een interactieve powerpoint presentatie door met hierin de inhoud van het SPIKES model en voorbeelden omtrent het gebruik van het model. Deze presentatie kan u op eender welk moment raadplegen en dient dus als leidraad tijdens het gesprek. Nadien verwachten we dat u het model minstens éénmaal gebruikt in de praktijk. Daarna nemen we contact met u op om tijdens een interview te peilen naar het gebruik en de drempels van het SPIKES model aan de hand van 5 gestandaardiseerde vragen. Dit interview zal maximaal 1 uur in beslag nemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze studie of hebt u nog vragen hieromtrent?

Neem dan contact met ons op:

celine.marien@student.kuleuven.be
kyara.deweerdt@student.kuleuven.be

Halitose klachten

Beste collega,

Ik ben Isabelle Laleman, parodontoloog met een bijzondere interesse in slechte adem. Als "halitose specialist" heb ik veel tools ter beschikking om slechte adem te diagnosticeren: een uitgebreide vragenlijst, machines om ademgeur te analyseren, mijn eigen neus, genoeg tijd, ..

Maar de professionals, zoals huisartsen, bij wie mensen met halitose klachten eerst terechtkomen, beschikken meestal niet over al deze hulpmiddelen. Ik wil onderzoeken hoe deze professionals omgaan met patiënten met halitose klachten en stelde daarover een vragenlijst op die slechts 5 minuten tijd in beslag neemt.

https://nl.surveymonkey.com/r/XJR3NLW

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Laleman

Onderzoek naar link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie

Beste collega

In kader van een masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent voeren wij onderzoek naar de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie. Met cognitie worden mentale processen in de hersenen bedoeld die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.

Momenteel is het voor audiologen echter nog onduidelijk wat het bewustzijn, de kennis en praktijkervaring van huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, is omtrent de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de oudere populatie. Om dit in kaart te brengen werd een online vragenlijst opgesteld. De resultaten van de vragenlijst zullen sterktes, maar vermoedelijk ook hiaten opsporen waardoor huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, in de toekomst gericht geïnformeerd kunnen worden.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst bedoeld voor Vlaamse huisartsen werkzaam binnen een oudere populatie. Hierin komen vragen aan bod met betrekking tot uw werksetting, praktijkervaring en uw eigen kennis over onder andere gehoor, spraakverstaan, hoortoestellen en cognitie.

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld via https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=9JTMDKHNHCD8HW9H. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en u kan op elk moment stoppen indien gewenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit online onderzoek.

Aarzel zeker ook niet om dit door te sturen naar uw collega huisarts.

Met vriendelijke groeten

Fiona Verbrugghe

Dr. Katrien Kestens

Prof. dr. Hannah Keppler


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS