Enquêtes

Beste huisarts,

In het kader van mijn afstudeerwerk onderzoek ik het effect van een gezonde levensstijl op het risico van cardiovasculaire ziekte bij erfelijke dyslipidemie. Met deze vragenlijst wens ik de huidige situatie met betrekking tot de begeleiding van personen met erfelijke dyslipidemie in beeld te brengen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe de huisartsen de patiënten met erfelijke dyslipidemie begeleiden, in hoe ze staan ten opzichte van levensstijl en welke noden ze hierbij ervaren.

De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om een tool te ontwikkelen om de begeleiding van deze doelgroep te optimaliseren. De gegevens zullen strikt confidentieel behandeld worden.

Het invullen van de vragenlijst kan hier en duurt slechts 10 à 15 minuten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

Met de meeste hoogachting,

Fatma Yalvaç
studente voedings- en dieetkunde UCLL


Impact van de coronacrisis op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk

Beste collega-huisarts,

Met onze masterthesis onderzoeken wij wat de impact van de coronacrisis tot op heden is geweest op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk. Met dit bericht vragen we enkele minuten van uw tijd om onze enquête omtrent dit onderwerp vrijblijvend in te vullen.

We willen enerzijds de impact nagaan op de organisatie binnen de huisartsenpraktijk en het effect ervan op de arts-patiëntrelatie. Anderzijds peilen we naar het welbevinden van zowel de huisarts als zijn patiënt tijdens deze coronacrisis. We bevragen huisartsen die werkzaam zijn in Brussel en Vlaanderen, net als hun patiënten.

Ons doel is om de invloed van de coronacrisis op de zorg binnen de huisartsenpraktijk in kaart te brengen. Hoe werd de praktijkorganisatie aangepast? Welke gevolgen had de uitgestelde zorg voor uw patiënt? Hoe voelde u, zich als huisarts, zich tijdens deze coronacrisis?

De enquête kan ingevuld worden via deze link: Impact van de coronacrisis op het functioneren binnen de huisartsenpraktijk

Op basis van alle resultaten willen we een aanbeveling maken om in de toekomst gelijkaardige crisissituaties te kunnen optimaliseren.

Uw deelname wordt ten zeerste geapprecieerd!

Florence De Potter & Marie-Sophie De Wilde

Huisartsen in opleiding
KU Leuven
2019 - 2022

deze studie is goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven - MP017005