Nieuws

Gratis vormingsaanbod Geestelijke Gezondheid voor professionelen in de eerste lijn

Via een gratis vormingsaanbod brengt het Oriënteringspunt GGZ Vesta specifieke expertise rond Geestelijke Gezondheid dichter bij u als zorgverstrekker werkzaam in de eerste lijn.

Wenst u in uw professioneel handelen uw expertise te versterken inzake

 • traumasensitief werken,
 • hoe omgaan met mensen met een verslavingsproblematiek,
 • hoe omgaan met mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis,
 • psychose
 • zelfverwonding
 • genderidentiteit
 • hoe om te gaan met “moeilijke cliënten/patiënten”, gedragsproblemen

Raadpleeg het overzicht van het vormingsaanbod op de website van het Oriënteringspunt GGZ Vesta. U vindt er de kalender terug, evenals gedetailleerde informatie van elk vormingsaanbod (m.i.v. de mogelijkheid om in te schrijven).

Het is mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere vormingen naar keuze!

Accreditering wordt aangevraagd.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Emille Libbrecht: 0493 89 86 68 of emille.libbrecht@vestazwvl.be

Project Innovatieve Interprofessionele Samenwerking in eerstelijnszorgpraktijken

Beste huisarts

Ben je zoekende als huisartsenpraktijk in hoe je innovatieve samenwerkingen met andere zorgprofessionals zoals de praktijkverpleegkundige kan opstarten en efficiënt kan uitbouwen?

Heb je in het kader van het TETRA- onderzoeksproject IISWel aan Arteveldehogeschool interesse om oplossingen mee vorm te geven en uit te testen ondersteund door partners met expertise. Je ontvangt begeleiding en geniet van de oplossingen die worden ontwikkeld binnen dit project!

Schrijf je in voor 31 januari voor een vrijblijvend gesprek via dit contactformulier. Bekijk onze website voor meer informatie.

Heb je vragen? contacteer vanessa.gauwe@arteveldehs.be voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten

Vanessa, team IISwel

Vanessa Gauwe
Bachelor opleiding Verpleegkunde
docent, onderzoeker
coördinator Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk
niet bereikbaar op vrijdag
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
T 0471 72 17 40
denk. doe. word.
www.arteveldehogeschool.be

Infobrief huisartsen uitbreiding neonatale screening

Vanaf 1 januari moet de staalafname voor het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen, ook wel bekend als ‘neonatale screening’, bij voorkeur 48u na de geboorte plaatsvinden (en niet langer 72u).

Hierdoor zullen er wellicht meer staalafnames plaatsvinden op de materniteit. Op die manier hoopt men de transporttijd van het bloedkaartje gevoelig te verkorten.

Aangezien huisartsen betrokken zijn bij de begeleiding van zwangerschappen, wil het Departement Zorg jullie met bijgaande brief informeren over deze wijziging.

Infobrief uitbreiding neonatale screening

Webinar eForm en OPAT E17-netwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk organiseerde begin november een webinar voor de huisartsen. De topics “e-form verwijsbrief voor huisartsen” en “OPAT” kwamen aan bod: webinar eForm en OPAT

Werelddiabetesdag - update diabetessystemen

Dinsdag 14 november is het Wereld Diabetesdag.

Naar aanleiding hiervan brengen we je graag een update van alle systemen die er zijn om personen met (verhoogd risico op) diabetes te ondersteunen.

Deze systemen zijn opgesteld om de opvolging van diabetes in al zijn stadia te bevorderen, maar werken alleen als alle betrokken partners voldoende op de hoogte zijn.

In deze infographic worden alle systemen op een overzichtelijke manier voorgesteld. Zo kan je in een oogopslag zien vanaf wanneer iemand zich in een diabetestraject bevindt.

Waarom is dit belangrijk?

 • 1 op de 10 volwassenen in België heeft diabetes
 • 1 op 3 van deze personen is hier niet van op de hoogte.
 • de economische impact van diabetes is 7,4% van de totale gezondheidsuitgaven in België

Hoe kan ik helpen?

 • Zet diabetes mee in de kijker! Op de website van de diabetesliga kan je een hoop communicatiematerialen terugvinden die je op sociale media of schermen kan plaatsen.
 • Spoor de doelgroep (45+) voor een verhoogd risico op diabetes type 2 aan om de test te doen via het gezondheidskompas.
 • Blijf waar mogelijk op de hoogte van het traject van jouw cliënt/patiënt. Een verandering in zijn zorg kan namelijk ook voor jouw werking impact hebben.