Nieuws

Zet ik alles in de Sumehr? Of laat ik gevoelige items weg?

Dat somatische diagnoses in de Sumehr terechtkomen, vindt iedereen logisch. Moeilijker wordt het als het gaat over psychiatrische aandoeningen, intrafamiliale problemen of verslavingen. Ga je als huisarts voluit voor een volledige Sumehr of ga je akkoord met de vraag van de patiënt om bepaalde privacygevoelige data weg te laten?

Patiënten vrezen voor stigma

Dit thema leeft bij huisartsen. In de LOK’s die we de voorbije maanden aanboden over het belang van correct registreren en goede Sumehrs, horen we dikwijls dat de huisarts gehoor geeft aan het verzoek van de patiënt om zaken niet te delen. Huisartsen geven bepaalde Sumehr-items een vertrouwelijkheidslabel om de vertrouwensband intact te houden en de patiënt niet te verliezen.

Veelal gaat het dan om zorgelementen waarvoor de patiënt zich wat schaamt, zoals psychiatrische diagnoses of verslavingsproblematiek.

Patiënten vrezen ook voor een te snel stigma of een vooroordeel bij artsen die hen minder goed kennen, waarbij somatische klachten te snel worden toegewezen aan de psychiatrische problematiek.

Patiënten zijn daarenboven niet goed vertrouwd met de modus operandi van gegevensdeling en het concept therapeutische relatie. Ze vragen zich af wie er allemaal toegang heeft tot hun gegevens.

Informeer jouw patiënten over de Sumehr

De Sumehr is een middel om gezondheidsdata te delen met andere zorgverleners. De wetgever heeft daarover enkele regels vastgelegd die je als huisarts moet kennen en toepassen:

 • De patiënt moet geïnformeerd worden over het aanmaken van de Sumehr
 • De patiënt heeft het recht heeft om het maken van een Sumehr te weigeren
 • De patiënt heeft het recht om bepaalde gezondheidsgegevens uit de Sumehr weg te laten
Informed consent voorbeeld
Voorbeeld van hoe je als huisarts de patiënt kan informeren over de Sumehr

Huisarts Olivier Van Damme: “Persoonlijkheidsstoornis van mijn patiënt is klinisch relevant voor andere zorgverleners”

Maar deze rechten van de patiënt zijn niet het volledige verhaal. De patiënt heeft bovenal recht op goede zorg en daarvoor is het delen van relevante medische informatie met andere zorgverleners cruciaal.

Jouw patiënt eenzijdig laten beslissen wat wel en niet mag gedeeld worden, is nooit een goed idee.

Huisarts Olivier Van Damme (Leuven) laat liever geen relevante zaken weg uit een Sumehr. “Zolang een persoonlijkheidsstoornis als borderline of een verslavingsverleden relevant is voor mijn eigen klinisch redeneren, zal dat voor een collega ook zo zijn. Een depressie van 15 jaar geleden, die heel duidelijk situationeel was, ga ik archiveren. Maar een depressie zonder aanwijsbare oorzaak, laat ik liever staan. Kennis hebben van een angststoornis kleurt de aanmelding en mijn visie op de patiënt, en zal ook mijn manier van communiceren met de patiënt positief beïnvloeden.”

Wanneer de vraag komt om iets weg te laten, zal dr. Van Damme kiezen voor het gesprek met de patiënt. Hij zal de patiënt proberen overtuigen van het nut om gevoelige maar relevante dingen toch te delen.

De vele voordelen van een volledig beeld op de patiënt

Artsen-specialisten klinken over het algemeen eensluidender dan huisartsen als het over deze dilemma’s gaat. Ze willen zoveel mogelijk informatie over de voorgeschiedenis van de patiënt, en daar horen gevoelige items ook bij.

Dr. Hilde Quintens, spoedarts in het H. Hartziekenhuis te Leuven, getuigt: “Elk element kan van belang zijn. Psychiatrische problemen zullen bijvoorbeeld ons oordeel over wanneer iemand terug aan het werk kan, sturen. Een verleden van drugmisbruik doet ons twee keer nadenken over welke pijnstillers we voorschrijven. Als een alcoholverslaving uit het verleden echt ernstig was, zullen we daar rekening mee moeten houden.”

Hoe geef je een item in het EMD een vertrouwelijkheidslabel, zodat het niet meegaat in de Sumehr?

Als jouw patiënt echt aangeeft iets niet te willen delen, dan voorziet jouw softwarepakket de mogelijkheid om dit item af te schermen voor Sumehr-export.

Speciaal voor de Sumehr-campagne herwerkten alle softwareproviders hun instructies over het toevoegen van een vertrouwelijkheidslabel aan een element in het patiëntendossier.

Dit was de Summer of Sumehr 2024!

Onze zomerse sensibiliseringscampagne voor meer en betere Sumehrs zit er op. Bedankt om van de Sumehr iedere dag van het jaar een succes te maken. De Sumehr is hét uithangbord van sterke huisartsengeneeskunde. Daar mag je terecht trots op zijn.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door meer dan 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van Departement Zorg. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

Huisartsen over de meerwaarde van Sumehrs tijdens hun wachtdienst

Dankzij een kwaliteitsvolle Sumehr kan er optimale zorg voor jouw patiënten worden geleverd tijdens jouw afwezigheid. Ook tijdens de wachtdienst. Dit voorjaar vroegen we enkele huisartsen om tijdens hun wachtdienst extra opmerkzaam te zijn voor de aanwezigheid en de kwaliteit van Sumehrs. In deze nieuwsbrief delen ze hun ervaringen.

Een goede Sumehr: in veel gevallen een meerwaarde

Weinig patiënten zijn in staat om snel de meest relevante zaken uit hun medische voorgeschiedenis te noemen. En het aantal patiënten dat plichtsgetrouw een medicatielijst meebrengt naar de wachtpost, is op één hand te tellen.

De medicatielijst en voorgeschiedenis op één plaats terugvinden in de Sumehr, is daarom erg handig.

We vroegen de deelnemende huisartsen bij welk type patiënt de Sumehr de meeste meerwaarde biedt.

Bij een grote groep patiënten, zo blijkt.

Dr. Ann Mandervelt (Huisartsenwachtpost Maasland): “Sumehrs zijn erg handig bij oudere mensen met multipathologie. Als we nieuwe medicatie voorschrijven mogen er geen interacties zijn. Bij mensen die antibiotica moeten krijgen, ga ik kijken of ze geen allergieën vertonen.”

Voor dr. Sophie Rouzeré (wachtpost regio Waregem) zijn Sumehrs een meerwaarde bij patiënten met verslavingen, mensen die hun medicatie niet kennen of, meer algemeen, bij een niet-pluis gevoel.

In elke Sumehr kunnen zaken staan die jouw kijk op de patiënt kunnen beïnvloeden. Ook bij kinderen of vitale dertigers. Misschien zijn er wel psychosociale risico’s waar je rekening mee kan houden?

Voor dr. Stijn Delputte (Huisartsenwachtpost De Meander, Menen) doet het er niet toe welke patiënten hij voor zich heeft: “Ik tracht er een gewoonte van te maken om de Sumehr open te zetten. Wat mij betreft zou ons softwareprogramma Medical Post automatisch de laatste Sumehr mogen openzetten bij het openen van het dossier van de patiënt.”

Wat kan er nog beter met onze Sumehrs?

We hebben de laatste jaren grote stappen gezet inzake kwantiteit en kwaliteit van onze Sumehrs. Toch zijn er volgens de wachtartsen nog enkele werkpunten:

 • Bij sommige Sumehrs stond er nog te veel acute – oude – medicatie als actief.
 • Sommige Sumehrs bevatten veel ballast, zoals zorgelementen die er meerdere keren in staan en banale diagnoses uit een ver verleden.
 • In sommige gevallen is de voorgeschiedenis onvolledig.

Een Sumehr raadplegen tijdens de wachtdienst is niet moeilijk

Hoe een Sumehr raadplegen in Medical Post? Hier vind je een tutorial over Medical Post.

Tijdens de Sumehr-campagne vind je op het bureaublad van alle computers in de wachtpost bovendien een korte instructie.


TIP: Geef je collega eens een compliment over een goede Sumehr!

Heb je tijdens je wachtdienst veel gehad aan een Sumehr? Dan verdient de collega die hem aanmaakte een compliment. Schrijf er iets over in je wachtverslag. Zo is de collega in kwestie extra gemotiveerd om in de toekomst nóg meer goede Sumehrs te maken.


LOK-sessie ‘Kwaliteitsvolle Sumehrs door goed dossierbeheer’

Met steun van het Departement Zorg ontwikkelden we een interactieve LOK over kwaliteitsvol registreren in je EMD en goede Sumehrs.

In 2023 en 2024 werd deze sessie al in 22 LOK-groepen georganiseerd, en deze maand staan er nog 9 extra op de planning. De ervaringen zijn zeer positief.

We willen dit aantal in 2024-2025 graag evenaren!

Zelf modereren? Schrijf je in voor onze train-the-trainer

Eén van de manieren om dit doel te bereiken, is door het opleiden van moderatoren.

Wil je ook met jouw LOK of kring inzetten op correct registreren en kwaliteit van Sumehr? Schrijf je zelf in of bekijk intern wie kan aansluiten bij onze train-the-trainer van 18 juni. Op een uurtje tijd lichten we de aanpak van deze LOK toe, waarna we de ontwikkelde materialen aanleveren.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door 43 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van Departement Zorg. Bijzondere dank aan de wachtposten van Menen, Waregem, Kortrijk en Maasmechelen.

Meer Sumehrs dankzij Vlaamse huisartsen!

Eind 2023 hadden 3.759.390 Vlamingen een Sumehr. Dat cijfer stijgt nog elke dag. Specialisten beamen deze vooruitgang.

Niet alleen spoedartsen, maar bijvoorbeeld ook geriaters maken dankbaar gebruik van de gezondheidssamenvattingen van jouw patiënten. Sumehrs spelen een cruciale rol bij de continuïteit van de zorg. Draag jij als huisarts ook jouw steentje bij?

Doe mee met de Summer of Sumehr. Want dankzij goede Sumehrs kunnen andere zorgverleners de zorg voor jouw patiënten overnemen terwijl jij van een welverdiende vakantie geniet.

Sumehr-cijfers duiden op een mooie groei

Vier jaar geleden, in 2020, bedroeg het aantal Vlamingen met een Sumehr 2.904.847. Vandaag zijn dat er dus al ruim 850.000 meer.

In de loop van 2023 werd voor maar liefst 363.223 Vlamingen voor de allereerste keer een Sumehr aangemaakt.

Het zijn mooie cijfers. Goed bezig, Vlaamse huisartsen!

Dezelfde vooruitgang stellen we vast als we kijken naar de resultaten van een kleine steekproef in onze Zuid-West-Vlaamse wachtposten.

Dat is snelle groei. Maar het kan nog beter. We dromen van een Sumehr voor elke Vlaming. Iedereen kan onverwacht bij de wachtpost of op spoed belanden.

Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van Sumehrs is belangrijk. Daar kan je als huisarts aan bijdragen. Verandert er iets wezenlijks in het patiëntendossier? Maak dan een nieuwe Sumehr aan. Aarzel niet om af en toe grote kuis te houden in complexe patiëntendossiers, door zorgelementen en medicatie van status te veranderen of irrelevant geworden gegevens te verwijderen. Dat maakt Sumehrs overzichtelijker. Een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand is immers het doel van de Sumehr.

Denk ook eens aan de minder gekende items die meegaan met de Sumehr, zoals allergieën, intoleranties of een contactpersoon.

En last but not least: bevraag jouw patiënt regelmatig over de medicatie die hij/zij nog neemt. Zo blijft ook het medicatieoverzicht in de Sumehr up-to-date.

Stilaan onmisbaar voor geriaters

Sumehrs zijn in het leven geroepen om het werk van spoedartsen te vergemakkelijken.

Vandaag hebben echter ook veel andere specialisten de meerwaarde van een goede Sumehr ontdekt. Geriaters, bijvoorbeeld.

Van alle medische specialismen in de tweede lijn hebben geriaters wellicht de meest holistische blik. Ze behandelen complexe patiënten, met veel comorbiditeiten, met veel medicatie en met veel problemen die met elkaar in interactie kunnen treden.

Dr. Timo Van de Velde is diensthoofd geriatrie in het AZ Jan Palfijn Gent. Hij legt uit waarom Sumehrs stilaan onmisbaar zijn om een goed medisch beleid te kunnen voeren. "Veel patiënten komen binnen via de spoedafdeling. Soms zijn ze gekend in een ander ziekenhuis maar niet bij ons. Veel van onze patiënten hebben geheugenproblemen. Informatie die doorstroomt via de huisarts is dan cruciaal".

Dr. Van de Velde en zijn collega dr. Thomas Acke wijzen ook op wat nog beter kan in de Sumehrs:

“Contactpersonen worden nog weinig ingevuld. Zeker bij wilsonbekwame patiënten kan dit een gigantische meerwaarde zijn. Idem voor Intoleraties. Sommige patiënten reageren bijvoorbeeld slecht op morfinederivaten. Als we dat op voorhand weten, kunnen we iets anders opstarten.”

Wat staat er ook alweer in de Sumehr?

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken.

● Auteur van de Sumehr

● GMD-houder

● Identiteit van de patiënt

● Contactpersoon in noodgevallen

● Risicofactoren: allergieën, intoleranties, sociale risico’s, andere risico’s

● Relevante medische voorgeschiedenis

● Actieve problemen en behandelingen

● Medicatielijst

● Vaccinaties

● Wilsbeschikkingen

Maak werk van veel en kwaliteitsvolle Sumehrs. Zo bouw je mee aan zorgcontinuïteit zonder zorgen. Ken je de correcte plaats van al deze elementen in je EMD?

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van het Vlaamse Departement Zorg.

Zorgtraject eetstoornissen

Op 1 februari startte een nieuwe conventie eetstoornissen. De nieuwe conventie geeft heel wat gerichte zorgmogelijkheden voor jongeren met eetstoornissen en hun context, met de huisarts aan het stuur:. De huisarts zorgt in dit traject voor ernstinschatting, motivering en gepaste zorg opstart, coördinatie van de zorg en zorgopvolging.

Er werd een webinar georganiseerd om handvaten aan te reiken bij deze opdrachten. Bekijk de opname hier:

Met eventuele vragen omtrent de concrete implementatie van het zorgtraject eetstoornissen kan je terecht bij de psychologe van het MAST team: Nausika Desmet

Gratis vormingsaanbod Geestelijke Gezondheid voor professionelen in de eerste lijn

Via een gratis vormingsaanbod brengt het Oriënteringspunt GGZ Vesta specifieke expertise rond Geestelijke Gezondheid dichter bij u als zorgverstrekker werkzaam in de eerste lijn.

Wenst u in uw professioneel handelen uw expertise te versterken inzake

 • traumasensitief werken,
 • hoe omgaan met mensen met een verslavingsproblematiek,
 • hoe omgaan met mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis,
 • psychose
 • zelfverwonding
 • genderidentiteit
 • hoe om te gaan met “moeilijke cliënten/patiënten”, gedragsproblemen

Raadpleeg het overzicht van het vormingsaanbod op de website van het Oriënteringspunt GGZ Vesta. U vindt er de kalender terug, evenals gedetailleerde informatie van elk vormingsaanbod (m.i.v. de mogelijkheid om in te schrijven).

Het is mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere vormingen naar keuze!

Accreditering wordt aangevraagd.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Emille Libbrecht: 0493 89 86 68 of emille.libbrecht@vestazwvl.be