Nieuws

Opladen risicopatiënten eindigt op 02 juni

De Taskforce heeft het voorstel goedgekeurd om het opladen van risicopatiënten door huisartsen met het oog op prioritaire inenting, te beëindigen op woensdag 2 juni 2021 om 24.00 uur.

Persmededeling

De Voorzitter van de Taskforce, prof .Ramaekers heeft op de vergadering de huisartsen bedankt voor deze belangrijke inspanning en de leden van de werkgroep voor hun bijdrage aan het succes van deze aanpak, gericht op risicogroepen.

Mobiel Crisisteam Kortrijk

Het Mobiel Crisisteam Kortrijk (een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge) is opgestart. MCT Kortrijk is ontstaan in kader van de verdere uitrol van de mobiele crisiswerking binnen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en zal actief zijn in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor uw patiënt.

Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting). De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

Folder

Website

Vaccinatie zwangeren

Alle zwangere vrouwen kunnen zich prioritair laten vaccineren. Bij voorkeur krijgen zwangere vrouwen een vaccinatie tegen COVID-19, binnen de eerste zes maanden van de zwangerschap. Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap is het risico op complicaties van een COVID-19 infectie het grootst, waardoor het aangeraden is dat zwangere vrouwen gedurende heel deze periode beschermd zijn met een vaccin tegen COVID-19.

Vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die borstvoeding geven, komen niet in aanmerking voor prioritaire vaccinatie.   

Normaal zou u reeds via uw EMD ingelicht moeten zijn omtrent het opladen van zwangere vrouwen (prioritaire vaccinatie). Als u geen informatie heeft ontvangen van uw softwarepakket, kan u best contact opnemen met de helpdesk voor uw pakket:

 • Health One
 • CareConnect:
 • Medispring
 • Prodoc
 • Daktari: De laatste COVID-19-vaccinatiecampagne-functionaliteit is op dit ogenblik (6 mei 2021) enkel beschikbaar bij bèta-testers of op vraag. Eind volgende week kan u alle functionaliteiten gebruiken. 

Bron: Domus Medica

Belangrijke info over de huidige COVID-vaccinatieprocedure

Vermoedelijk wordt elke huisarts overstelpt met telefoons van patiënten die bijzondere vragen/eisen hebben ivm de huidige COVID-vaccinatie procedure (vooral dan bij de AstraZeneca-vaccinatie). U kan vermoedelijk slechts zelden tegemoet komen aan deze vragen. Vooral om frustratie bij Uzelf en uw patiënt te vermijden, wensen we nog even scherp te stellen:

 • Het uitstellen van een vaccinatie om een ander vaccin te bekomen, heeft geen zin. Het vaccinatiecentrum kan niet zelf het vaccintype aanpassen.
 • Aanpassen van een vaccin via de helpdesk is eveneens onmogelijk. Deze mensen hebben en mogen geen zicht hebben om op het even welk medisch dossier.
 • Contact met de medisch expert of populatiemanager om de foute redenen is zinloos. De regio Zuid-West-Vlaanderen poogt een principiële lijn te  trekken. Het is bovendien aangewezen dat U als huisarts zelf belt of nog liever mailt om de correcte medische redenen door te geven.
 • Een voorgeschiedenis van flebitis of DVT kan geen aanleiding zijn om het Pfizer- of Moderna-vaccin te bekomen. De Task Force heeft geoordeeld dat een mRNA- vaccin enkel nodig is voor patiënten die adenovirus gebaseerde gentherapie krijgen (neuromusculaire aandoeningen type Duchenne) - advies Domus Medica
 • Schrijven van attesten voor vaccinatiecentra bij groepen die bij voorrang een mRNA  MOETEN krijgen, heeft geen zin. Vaccinatiecentra kunnen ook niet het vaccintype wijzigen. Patiënten met een papieren verwijsbrief voor een mRNA vaccin worden teruggestuurd naar huisarts of specialist - advies Domus Medica
 • Op basis van recent wetenschappelijk advies hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid beslist om tijdelijk het AstraZeneca-vaccin door een ander vaccin te vervangen voor mensen van 18 tot 55 jaar (vanaf 8 april). Voor mensen vanaf 56 jaar worden alle vaccins verder ingezet. Binnen 4 weken doet de Interministeriële Conferentie (IMC) een herevaluatie.
 • Een klein aantal personen onder de 56, voor wie het AZ-vaccin nog was ingepland, zal een ander vaccin ontvangen. Zij moeten hiervoor zelf niets doen. Over de 2e dosis van het AZ-vaccin kunnen we nog geen uitspraken doen. Dit zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn de komende weken. Dan worden meer data verwacht.
 • Voor patiënten met specifieke allergieën is er een protocol ontwikkeld. Hiervoor kan U desgewenst contact opnemen met de medisch expert van uw regio.

Noot: We herhalen nog even dat thuisvaccinatie best door de huisarts zelf gebeurt omdat deze zijn patiënt het beste kent en omdat vaccinatie door het mobiele team een zeer tijdrovend en inefficiënt gebeuren is.

Namens het medisch expertenteam Zuid-West-Vlaanderen

Extern nieuws

Vacature Expertconsult

Experconsult organiseert samen met IPMT medisch-psychologische herstelonderzoeken voor vervallen verklaarde chauffeurs.

Wij zijn dringend op zoek naar een arts die deze onderzoeken kan uitvoeren in onze centra in Roeselare en/of Brugge. De onderzoeken grijpen in elk centrum om de 2 weken plaats op vrijdag, en nemen voor de arts ongeveer 2u-2u30 minuten tijd in beslag.

Wij voorzien een billijke vergoeding.

Indien interesse kan u contact opnemen met Dr Frank Mertens via frank.mertens7@telenet.be of GSM 0477/67 44 25

Liantis - extra artsen medische controle

Liantis afwezigheidscontrole organiseert medische controles op ziekteverzuim in opdracht van werkgevers.

Wij maken deel uit van Liantis, een organisatie met complete dienstverlening op vlak van sociale wetgeving. Centraal daarbij staat de persoonlijke en efficiënte aanpak.

Om ons team verder uit te breiden, zijn wij dringend op zoek naar extra artsen.

Het gaat om een beperkt aantal controles per week. U bepaalt zelf de regio waar u wel of niet medische controles kan uitvoeren en de dagen of tijdstippen waarop dat kan.

De erelonen hierbij zijn deze voor geneesheren met aanvullende opleiding, nl . :

 • Huisbezoek: € 39,63
 • Vruchteloos huisbezoek: € 26.78
 • Raadpleging in kabinet: € 26.78
 • Combinatie huisbezoek + raadpleging: € 53.56
 • Per controle een administratiebijdrage van: € 5,00

Daarbij gelden volgende punten bij het opmaken van ereloonnota's :

 • Portkosten (€ 0,74) en faxkosten (€ 0,74) die het gevolg zijn van uitgevoerde controles kunnen ons worden aangerekend;
 • De kilometervergoeding buiten een straal van 5 km (2 x 5 km of 10 km) bedraagt € 0,45 en wordt ook betaald als de te controleren werknemer niet thuis is.

In bijlage sturen wij een inlichtingenblad die u kan invullen bij interesse.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet mij te contacteren op het nummer 050 47 47 24.

Tine Van Reybrouck
Kantoormanager – Afwezigheidscontrole

Liantis - inlichtingenblad.DOC

Vacature CM - adviserende artsen

Als adviserend arts ben je in de eerste plaats ... een arts. Je bent niet verantwoordelijk voor de genezing van onze leden, maar dat maakt je impact niet minder groot. Zonder jouw tussenkomst, geen reïntegratie, geen route naar ander werk of zicht op zinvolle tijdsbesteding. En ook geen optimale besteding van socialezekerheidsmiddelen. Want elke terecht geweigerde tussenkomst maakt geld vrij voor een ander.

Meer informatie vindt u in de bijlage.