Medische opvang vluchtelingen

PREVENTIEVE ZORG VOOR OEKRAÏENERS IN EEN NIEUWE EFORM

Domus Medica heeft een eForm ‘Oekraïense vluchtelingen registratie contact in kader van preventieve zorg’ laten opmaken. Dit is geïmplementeerd in de medische pakketten.

Het is belangrijk dat iedere huisarts die Oekraïense ontheemden informeert over preventieve zorg, basisvaccins plaatst of registreert (MBR, Polio, DTP), doorverwijst voor RX Thorax of THT plaatst/leest, na het consult deze eForm invult.

Zo krijgt het Agentschap Zorg en Gezondheid een correct beeld over de toegediende preventieve zorg en heeft de huisartsenkring recht op een tegemoetkoming voor de organisatie van het medisch-preventief aanbod voor Oekraïense ontheemden.

Interculturele bemiddeling via videoconferentie

Intercultureel bemiddelaars bieden, in de mate van het mogelijke, taalbijstand en ondersteuning aan patiënten en zorgverstrekkers wanneer misverstanden of sociaalculturele verschillen het hulpverleningsproces bemoeilijken.

Het aanbod aan interculturele bemiddeling via videoconferentie wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV is volledig gratis. Wel moet u een account aanvragen die u toegang geeft tot de intercult-app en de beveiligde omgeving waarbinnen de videogesprekken plaats vinden. Een account aanvragen doet u door een mailtje te sturen aan mevrouw Dalila Bouhjar (dalila.bouhjar@health.fgov.be).

Gratis eerstelijnspsychologische consultaties voor patiënten met een vluchtelingenachtergrond

Solentra vzw biedt eerstelijnspsychologische zorg aan voor patiënten met een vluchtelingenachtergrond: info