Medische opvang vluchtelingen

Nuttige documenten

Standaard formulier medische intake Fedasil (51 kB) (Nederlands/Oekraïens)

Aanvraagformulier voor medische beeldvorming - Tuberculosescreening voor vluchtelingen uit Oekraïne

Checklist preventie en continuïteit behandeling van (infectie)ziekten t.a.v. ontheemden uit Oekraïne

Communicatie dienstverlening Diensten Maatschappelijk Welzijn

De handleiding en het infomateriaal t.a.v. huisartsen (beknopte fiche voor huisartsen), eerste lijn, lokale besturen in verband met preventie en controle infectieziekten bij Oekraïense vluchtelingen kan u hier terug vinden

Interculturele bemiddeling via videoconferentie

Intercultureel bemiddelaars bieden, in de mate van het mogelijke, taalbijstand en ondersteuning aan patiënten en zorgverstrekkers wanneer misverstanden of sociaalculturele verschillen het hulpverleningsproces bemoeilijken.

Het aanbod aan interculturele bemiddeling via videoconferentie wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV is volledig gratis. Wel moet u een account aanvragen die u toegang geeft tot de intercult-app en de beveiligde omgeving waarbinnen de videogesprekken plaats vinden. Een account aanvragen doet u door een mailtje te sturen aan mevrouw Dalila Bouhjar (dalila.bouhjar@health.fgov.be).