Werking

Het bestuursorgaan van HZW vzw komt maandelijks samen op de eerste vrijdag van de maand. Daarnaast zijn er heel wat interne werkgroepen actief die ad hoc samen komen en die instaan voor de opvolging van de kringwerking.

HZW is ook vertegenwoordigd in verschillende externe organisaties.