Nieuws

GGZ - groepsaanbod psychologische zorg ELZ Menen

Beste huisarts,

Zoals ongetwijfeld ook u merkt, lopen de wachttijden bij psychologen op.

Naast het individuele aanbod dat eerstelijnspsychologen aanbieden wordt er ingezet op groepsaanbod. Uit onderzoek blijkt dat groepsaanbod effectief is in de aanpak en behandeling van psychische problemen.

 • Duur: Een groepssessie duurt meestal 1,5 u, veelal zijn er 4 tot 12 bijeenkomsten, afhankelijk van het soort aanbod.
 • Tarief: 2,5 euro per bijeenkomst.

Het up to date groepsaanbod aan verlaagd tarief kan je terugvinden via www.elpen.be:

Concreet, voor de Eerstelijnszone Menen – Wervik – Wevelgem staat er vanaf september het volgend groepsaanbod op de planning:

In de loop van het najaar zal er nog bijkomend groepsaanbod georganiseerd worden.

We hopen u hiermee als huisarts en verwijzer voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Ann Dewulf

Een praktijkverpleegkundige zorgt voor betere Sumehrs

Belangrijkste voorwaarde voor een kwaliteitsvolle Sumehr is een correcte registratie in het medisch dossier. Maar goed dossierbeheer is geen sinecure. Een praktijkverpleegkundige kan daar zeker bij helpen.

EMD’s goed bijhouden: stap-voor-stap vooruit

De weg naar meer en kwaliteitsvollere Sumehrs is duidelijk:

 • Iedere patiënt heeft recht op een Sumehr. Maak ze dus voor al jouw patiënten.
 • De inhoud van een goede Sumehr is actueel en relevant. Update hem steeds bij pertinente wijzigingen in de gezondheidsgegevens van een patiënt.
 • Dankzij de Sumehr kunnen zorgverleners snel een inschatting maken van iemands gezondheidstoestand. Vergeet dan ook niet om oude zaken te schrappen en te archiveren in je dossiers.

Klinkt vanzelfsprekend, toch?

Patiëntendossiers up-to-date houden: yes you can!

We horen vaak deze noodkreet: ‘Ik wil een goede huisarts zijn, maar ik kan niet álles goed doen en alles weten! Moet ik nu ook nog werk maken van goede Sumehrs? Help, ik verdrink!’

We begrijpen je.

Enkele tips:

 • Leg de lat niet onrealistisch hoog. Houd bijvoorbeeld grote schoonmaak in één complex dossier per week.
 • Goed begonnen is half gewonnen. De tijd die je steekt in de opstart van een nieuw patiëntendossier, verdien je later dubbel en dik terug.
 • Overweeg om zeer banale eenmalige diagnoses NIET te registreren. Zo moet je ze later niet op passief niet-relevant zetten.

Naast kwaliteitsvolle Sumehrs, biedt goed dossierbeheer ook tal van voordelen voor je eigen praktijkvoering, zoals een automatische overname van gegevens in eForms en het gebruik van queries om bepaalde risicogroepen te selecteren.

Betere Sumehrs dankzij een praktijkverpleegkundige

Steeds meer huisartsenpraktijken werken samen met een praktijkverpleegkundige. Die hebben een erg divers takenpakket, van wondzorg over de controle van diabetici tot het opvolgen van de bevolkingsonderzoeken.

Praktijkverpleegkundigen kunnen ook een deel van het dossierwerk van je overnemen. En zo bijdragen aan betere Sumehrs.

Zowel in Antwerpen als in Gent wordt de opleiding ‘Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP)’ aangeboden. Naast de gebruikelijke verpleegkundige handelingen bij de huisarts, worden deze studenten ook vertrouwd gemaakt met het EMD, de eHealthbox, het nut van coderen en het belang van Sumehrs.

Vinny Verweire is zo’n VIHP.

Vinny werkt als praktijkverpleegkundige in ‘t Doktershuis in Melsele-Beveren. Vinny maakt van volledige en goed bijgehouden patiëntendossiers haar stokpaardje.

Vinny zorgt voor meer en betere Sumehrs.

VIHP Vinny Verweire en huisartsen 2
Ik verwerk binnen de praktijk alle papieren post. En wanneer ik even tijd heb tijdens de consultatie zal ik altijd even het laatste digitale verslag controleren en aanvullen in het dossier

Unieke kans: registreer je voor ons webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… En daar zullen jouw patiënten en collega-zorgverleners je dankbaar voor zijn!

Wil je jouw kennis over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs bijspijkeren? We sloegen de handen in elkaar met vier aanbieders van software voor huisartsen voor een webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit. Het webinar begint met een plenair gedeelte. Daarna volgen er break-out rooms per softwarepakket (CareConnect, HealthOne, Daktari of NexuzHealth).

We organiseren dit webinar zowel op 19 september (20u00-21u30) als op 5 oktober (12u00-13u30).

LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega’s kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link: LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

Banner met logo's
De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

Oekraïens/Russisch sprekende psychosociaal hulpverleners

CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft sinds juni 2 Oekraïens/Russisch sprekende psychosociaal hulpverleners in dienst . Mariel en Valeriia werken over de hele regio Zuid-West-Vlaanderen en gaan aan de slag met hulpvragen van Oekraïense vluchtelingen.

Waarvoor kan je deze hulpverleners inschakelen:

 • Individuele psychosociale ondersteuning: CAW biedt een luisterend oor en een helpende hand bij allerhande welzijnsvragen
   • Gevoelens van angst, stress, bezorgdheid en onzekerheid
   • Familie- en relatieproblemen
   • Praktische en administratieve hulp
   • Eenzaamheid
   • Wonen
   • Slachtofferhulp
   • Opvoeding
 • Groepswerk: merk je in jouw stad/gemeente/organisatie een bepaalde nood bij de Oekraïense gemeenschap rond een thema zoals stress, wonen, heimwee, ouderschap, zelfzorg, leven in België,… Laat ons zeker iets weten. Samen werken we op maat een infosessie/groepsmoment uit.
 • Consult aan professionals rond Oekraïense vluchtelingen. Niet alleen cliënten kunnen met een hulpvraag terecht bij CAW Zuid-West-Vlaanderen. Ook voor hulpverleners en andere professionelen bieden we consult.
  • Noot: de Oekraïense hulpverleners kunnen niet ingeschakeld worden als tolken.

Aanmelden

Wil je graag een cliënt aanmelden, dan kan dat via de gebruikelijke weg:

Filmpje en flyer

Wil je ons aanbod bekend maken bij een cliënt? Via een filmpje en een flyer in het Oekraïens leggen we onze werking op een gemakkelijke manier uit.

 • Via deze link kan je een filmpje vinden waar de werking van het CAW in het Oekraïens wordt uitgelegd. Deel deze link gerust met Oekraïense cliënten.
 • Flyer in het Oekraïens

Wil je Mariel of Valeriia graag eens ontmoeten? Wil je graag meer informatie? Stuur gerust een mail naar Ella.Verstichele@cawzuidwestvlaanderen.be

Halt2diabetes

We willen graag jouw ondersteuning bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij jouw patiënten via het preventieve leefstijlproject 'Halt2diabetes'. Dit initiatief wordt georganiseerd door de diabetesliga in samenwerking met Logo Leieland, Eerstelijnszone Regio Menen, Eerstelijnszone Kortrijk - Kuurne - Harelbeke en Eerstelijnszone Regio Waregem. Met dit project worden personen met een risicoprofiel voor type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen gesensibiliseerd en aangespoord om een vragenlijst (FINDRISC) in te vullen. Hiermee kunnen ze nagaan of ze al dan niet een verhoogd risico hebben om binnen de 10 jaar diabetes type 2 te ontwikkelen. Daarnaast worden ze begeleid naar gratis groepsessies Gezonde voeding om dit risico gericht aan te pakken. 

Het belang van gezonde gewoontes voor jouw patiënten is enorm. Het effectief begeleiden van jouw patiënten vergt tijd, die je kunt overlaten aan dit resultaatgerichte initiatief. Een persoonlijke verwijsbrief motiveert jouw patiënten om de stap te zetten naar een gezondere levensstijl.

Wil je jouw patiënten informeren over Halt2diabetes? Neem dan deel aan één van de webinars:  

Inhoud webinar:

 • Welkom & Inleiding: Het belang van diabetespreventie
 • HALT2Diabetes: Wat is het project precies?
 • Leefstijlaanbod:
            - Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing NIEUW IN ELZ WAREGEM!
            - Bewegen op Verwijzing
            - Rookstop
 • Casuïstiek: Hoe screen en includeer ik mijn patiënten en cliënten?
 • Take home messages + Q&A

De webinars (accreditatie in aanvraag) gaan door op:

- 28/06 om 20u
- 31/08 om 12u15

Inschrijven is gratis en kan via deze link

--> Voor huisartsen uit ELZ regio Menen gaan de groepssessies eind september terug van start. Hier vind je alvast de concrete data.

--> Voor ELZ regio Waregem zal de opstart van de sessies begin oktober plaatsvinden.

--> ELZ Kortrijk-Kuurne-Harelbeke pikt in vanaf januari.

Dankzij de Sumehr presteert u als wachtarts nog beter

Maak tijdens de wachtdienst gebruik van wat uw collega-huisartsen hebben geregistreerd. Zo worden uw wachtshiften nog efficiënter en kwalitatiever.

Hoe dan? Lees even mee...

Maria (63 jaar) meldde zich afgelopen zaterdag op de huisartsenwachtpost. Ze had last van kortademigheid. Waarop de wachtarts onmiddellijk met de anamnese startte: “Wanneer is de kortademigheid begonnen? Heb je koorts? Heb je hartkloppingen? Voel je pijn bij het ademen?” Tijdens het klinisch onderzoek bleek de hartslag van Maria regelmatig te zijn, haar longen klonken normaal. Maria’s temperatuur was. 37,3°C.

Het kon nog om veel verschillende mogelijke problemen gaan: pneumonie, hyperventilatie, een longembool...

Toen zei Maria plots dat ze “iets aan haar hart” had, zonder te weten wat precies. Ze wist wel te vertellen dat ze er geen medicatie voor moest nemen. Dit triggerde de wachtarts om Maria’s Sumehr te raadplegen. In Maria’s problemenlijst stond intermittente voorkamerfibrillatie. Volgens de medicatielijst nam ze er geen antistollingsmiddelen voor.

De kans dat Maria een longembool had, was plots veel reëler geworden. De wachtarts besloot Maria door te verwijzen naar de spoeddienst voor een perfusiescan.

Onderschat de meerwaarde van goede Sumehrs op de wachtpost niet

Het openen van een Sumehr op de wachtpost is in veel gevallen een meerwaarde:

- Bij patiënten met een opstoot van een sluimerend probleem

- Bij patiënten met een complexe medische voorgeschiedenis en veel pathologie

- Bij patiënten die hun chronische medicatie niet goed kennen (en dat zijn er veel)

- Bij bejaarden of verwarde patiënten

- ...

Dankzij een goede Sumehr bent u beter in staat het onderscheid te maken tussen ‘dat bestond al’ en ‘dat is nieuw.’ Het openen van een Sumehr kan u geruststellen en kan uw diagnostiek aanscherpen.

Kortom, een Sumehr raadplegen kan de kwaliteit en de efficiëntie van uw consulten op de wachtpost vergroten.

De realiteit vandaag: we halen nog niet uit de Sumehr wat erin zit

Een Sumehr raadplegen tijdens de wachtdienst is natuurlijk niet altijd nuttig. Maar de voordelen ervan worden vandaag nog zeer vaak onderbenut.

Momenteel wordt er binnen onze kring in 7,6% procent van de contacten een Sumehr geraadpleegd.

Dat is zeker niet slecht, maar er zijn wachtpostgebieden in Vlaanderen waar wachtartsen er vaker gebruik van maken.

Een Sumehr raadplegen op onze wachtpost is kinderspel

Een Sumehr raadplegen in CareConnect Medical Post (CCMP) is heel eenvoudig.

Instructies voor het raadplegen van een Sumehr en een instructiefilmpje vind je op de computerschermen op de wachtpost of vind je hier: Summer of Sumehr (corilus.be)

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 43 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!