Nieuws

Uitbraak COVID-19 UK-variant Houthulst

In de gemeente Houthulst heerst momenteel een grote uitbraak van Covid-19, o.a. met de UK-variant. Een aanzienlijk aantal bewoners en medewerkers van het wzc De Groene Verte en bewoners van de aanpalende assistentiewoningen De Rozenkouter te Merkem testen positief op Covid-19. Ook daarbuiten zijn er besmettingen vastgesteld.

Besmetting met de UK- variant gaat niet gepaard met hogere morbiditeit of mortaliteit. De besmettelijkheid is wel groter (toename van circa 56%). Het aantal besmettingen kan dus toenemen. De UK- variant maakt mensen niet zieker, leidt niet tot meer ziekenhuisopnames of ernstige symptomen met overlijden tot gevolg.

Men onderzoekt of kinderen potentieel besmettelijker zijn bij de UK variant dan met het ‘gewone’ virus. In de UK is de leeftijdsverdeling quasi dezelfde als voor het ‘gewone’ virus.

De wetenschappers gaan er vanuit dat de vaccins tegen Covid-19 die nu worden ingeënt, ook bescherming bieden tegen de UK- variant.

Altijd en overal zijn de voorgeschreven maatregelen uiterst belangrijk!

  • Verplicht mondmasker voor de patiënt en voor de mensen in de omgeving. De zorgverlener maakt maximaal gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het hele zorggebeuren.
  • Verhoogde waakzaamheid door de zorgverlener is aangewezen. Gepaard gaande met zelfmonitoring op symptomen en bij vermoedens van symptomen een versnelde testing.
  • De isolatiestandaard (= afzondering) voor de positief geteste patiënt met linken naar het wzc van Merkem is verlengd naar 10 dagen. Op dag 9 volgt een nieuwe PCR-test met bepaling van de CT-waarde en/of virale lading.
  • Ook de quarantaine voor de personen met hoogrisicocontact is 10 dagen. Met een PCR-test op dag 1 én op dag 9.
  • Het ondersteunen en motiveren tijdens de isolatie / quarantaine blijft zeer belangrijk. Bv. enkele keren opbellen om te vragen hoe het gaat, geeft moed om vol te houden.
  • De contacttracing (Vlaams of lokaal) neemt contact op met iedere positief geteste persoon om het belang van de maatregelen uit te leggen en om waar nodig ondersteuning aan te bieden.

Procedure in geval van anafylactische shock

AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting) en Liantis (ambulante setting) hebben een procedure in geval van anafylactische shock of andere ernstige allergische reacties na toedienen van het vaccin.

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting)

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - UZ Gent

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - Liantis (ambulante setting)

Conventietarieven 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe conventietarieven. Domus Medica vatte ze voor hun leden samen op een handige kaart die je in het boekje met getuigschriften kan bewaren. Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet je aanmelden op de website. Deze is enkel toegankelijk voor leden van Domus Medica.

https://www.domusmedica.be/loopbaan/conventietarieven

GGZ-aanbod voor de allerkleinsten en hun ouders

Het CGG Mandel & Leie start vanaf januari 2021 met een aanbod voor de állerkleinsten en hun ouders, onder de naam ‘Tipi’. 

Met het Infant-Mental-Health aanbod voor regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen willen ze, via het versterken van de ouder-kind relatie, de ontwikkeling van jonge kinderen helpen bevorderen. Psychische problemen op latere leeftijd vinden immers vaak vroeg in de ontwikkeling hun oorsprong.

Aanmelden kan van zwangerschap tot en met de eerste kleuterklas of de dag van de 4e verjaardag, uitsluitend op verwijzing van een professionele derde, via het nummer 056/230020.

De ouder-kind behandelingen worden aangeboden in de vestigingen Menen, Izegem en Tielt.

Folder

Verwijscriteria huisartsentriage naar spoed COVID-19 (update)

Criteria voor doorverwijzing van huisartstriagepunt naar spoed bij een patiënt die zich aanmeldt met het vermoeden van COVID-19

Het is een consensusstuk van vakgroepen Hageneeskunde UGent en andere universiteiten uit de eerste golf. Enkele recente aanpassingen zijn geel gemarkeerd.