Nieuws

Nieuwe infosheet DDK screening voor elke huisarts

Zoals elk jaar brengt het Centrum voor KankerOpsporing in maart de screening van dikkedarmkanker in de belangstelling via een mediacampagne.

Omdat dit mensen kan aanzetten vragen te stellen aan hun huisarts, bezorgen ze achtergrondinformatie samengevat op een bondige maar duidelijke bladzijde: infosheet screening DDK

U vindt hier:

 • meer info over het rapport van de follow-up onderzoeken
 • u kan uw mening geven via een survey
 • info over de nieuwe resultaatsmededeling via een Labo-uitslag
 • de laatste screeningscijfers van 2021
 • u herkent vast het nieuwe gezicht van onze campagne

Dataverzameling project toegankelijkheid

HZW neemt deel aan een pilootproject rond toegankelijke huisartsgeneeskunde. In dit kader wordt gevraagd een praktijkvragenlijst en een huisartsenvragenlijst in te vullen.

De dataverzameling vindt plaats in kader van het project ‘toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde’ gefinancierd door de Vlaamse overheid, uitgevoerd door Domus Medica, Universiteit Gent en VIVEL. Het project wil een antwoord bieden op het nijpend tekort aan huisartsen, en de groeiende nood aan extra maatregelen en steun om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te kunnen waarborgen.

De dataverzameling maakt deel uit van de voorbereidende studie die moet leiden tot een instrument om het aanbod van huisartsenzorg en de vraag aan zorg regionaal in kaart te brengen. Op basis hiervan kan de Vlaamse Overheid passende maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te verbeteren. Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten, een vragenlijst gericht op alle huisartsen verbonden aan de huisartsenkring en een vragenlijst, gericht op alle praktijken binnen de huisartsenkring.

Onderstaande kennisclip geeft u in 8 minuten een duidelijk zich op het project ‘toegankelijkheid huisartsgeneeskunde’, welke gegevens er verzameld worden en hoe deze verwerkt worden tot de kaarten:

Afbouwprogramma slaapmedicatie

Op 01/02/2023 start een nieuw pilootproject rond de afbouw van slaapmedicatie.

Alle nodige informatie is terug te vinden in de verschillende bijlages:

 1. Afbouw benzodiazepines: hierin vind je een volledige samenvatting van het project en de rol van de huisarts.
 2. Overeenkomst patiënt-arts-apotheker: bij de start van een afbouwprogramma moet deze overeenkomst altijd ondertekend worden. De arts en patiënt tekenen eerst, waarna de patiënt dit meeneemt naar de apothekers die als 3e ook zijn handtekening zet.
 3. Bijlage dagdosis & omrekenfactor: deze bijlage hoort bij de overeenkomst, nodig om de gebruikelijke dagdosis te controleren en noteren.

Folders die de apothekers zullen gebruiken bij sensibilisatie en initiatiegesprek:

 1. Sensibilisatiefolder afbouw BENZO
 2. Initiatiefolder afbouw BENZO

Sluiten afdeling Ouderenpsychiatrie Horizon in het PCM

Beste,

Zoals u misschien reeds hebt vernomen, starten we in het PCM op 20 maart met een High Intensive Care Unit of HIC (persbericht).

Om deze HIC te verwezenlijken, zullen we ook een reorganisatie moeten doorvoeren op andere afdelingen. Zo zullen de meeste afdelingen er enkele bedden bij krijgen, maar het aantal medewerkers zal opgetrokken worden.

De afdeling ouderenpsychiatrie de Horizon, waar nu 60-plussers met uiteenlopende psychische zorgnoden behandeld worden, zal de deuren sluiten als aparte zorgdivisie.

Vanaf vandaag, 1 februari, worden geen nieuwe patiënten meer op de Horizon opgenomen.

Dit betekent echter niet dat ouderen niet meer terecht kunnen in ons ziekenhuis.

Deze patiënten kunnen vanaf nu op onze andere afdelingen worden opgenomen, ngl. hun zorgvraag en psychische problemen. De huidige medewerkers van de Horizon worden verdeeld over de afdelingen, zodat hun kennis en expertise niet verloren gaat.

Indien u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Heidi Syx, hoofd van de sociale dienst via h.syx@pcmenen.be of via 056/52 14 68.

Workshops hematolgie

In 2023 organiseert HZW in samenwerking met de dienst hematologie AZ Groeninge elke 2e donderdag van de maand van 12u30 tot 13u30 een virtuele workshop hematologie.

Per workshop nemen maximaal 10 huisartsen deel. Er worden drie tot maximaal 5 casussen (aangebracht door huisartsen) in interactieve vorm (stemsysteem) diagnostisch benaderd. Nadien is er toelichting in een korte presentatie met wat achtergrond. Na elke casus is er tenslotte ruimte voor een korte discussie. De focus zal liggen op casussen met relevantie voor de dagelijkse huisartsenpraktijk.

De inhoud van elke workshop is dezelfde. U hoeft dus maar 1 workshop te volgen en elke workshop wordt begeleid door één van de hematologen van AZ Groeninge.

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via deze link: inschrijving workshop hematologie

Enkele dagen voor de workshop ontvangt u een deelnamelink.

Accreditering rubriek 2 is aangevraagd.

Data:

 • Donderdag 9 februari 2023 12:30-13:30 (VOLZET)
 • Donderdag 9 maart 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 13 april 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 11 mei 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 8 juni 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 14 september 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 12 oktober 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 9 november 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 14 december 2023 12:30-13:30