Nieuws

Conventie GGZ

In de nieuwe conventie voor eerstelijnspsychologen (ELP) komt een uitbreiding van het aanbod en de financiering van psychologische zorg in de eerste lijn. Meer informatie over deze financiering kan u hier vinden.

Deze psychologische zorg is voor personen met (risico op) lichte tot matige psychische problematieken. Via preventie, vroeg-detectie en -interventie kan escalatie van problemen verhinderd worden.. Er wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen die het meeste getroffen zijn door COVID-19 zoals jongeren, senioren, …

Om de drempel tot psychologische zorg voor deze kwetsbare doelgroepen te verlagen wordt “vindplaats gericht werken” gepromoot. De klinisch psycholoog/orthopedagoog gaat zoveel mogelijk outreachend werken in de directe leefomgeving van de zorggebruiker.

Huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra worden gezien als een ideale “vindplaats”.

Huisartsen kunnen hun praktijk openstellen voor een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog, als zelfstandige of in loondienst (min 8 uur per week).

In ruil voor het ter beschikking stellen van een lokaal, kan u terugbetaalde, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychologische zorg aanbieden aan uw patiënten.

Indien u hiervoor interesse heeft kan u contact opnemen met het netwerk Geestelijke gezondheidszorg uit uw regio voor meer informatie. (contactgegevens staan onderaan)

Hoewel het aanbod sinds januari 2022 geactiveerd is, zal er een uitgebreidere informatiecampagne naar de individuele huisartsen volgen wanneer het eerstelijnspsychologische aanbod in alle regio’s voldoende groot is. Op de website van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg van uw regio, kan u nu al regionale informatie vinden.

Met vriendelijke groeten.

Domus Medica vzw

Contact: charlotte.sercu@domusmedica.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Contact: sarah.morsink@health.fgov.be

Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar kaartjes van de netwerken en lijsten met contactgegevens:

 • Jeugd:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_kinderen_jongeren_kaart_psy_reseaux_enfants_adolescents_carte.pdf

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_kinderen_jongeren_psy_reseaux_enfants_adolescents_professional.pdf

 • Volwassenen:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_volwassenen_kaart_psy_reseaux_adultes_carte.pdf

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_volwassenen_psy_reseaux_adultes_professional.pdf

Wijziging inbelmomenten CGG Mandel en Leie

Vanaf 1 juni zullen de inbelmomenten doorgaan op:

 • Maandag: 9u – 11u30
 • Woensdag: 9u – 11u30
 • Donderdag: 14u – 15u30

Verschillende verwijzers stelden de vraag om al voor de inbelmomenten administratieve gegevens door te kunnen geven. Zo is er reeds een dossier aangemaakt en kan tijdens het inbelmoment direct overlegd worden met één van onze screeners. Op heden is er echter nog geen oplossing die toegankelijk is voor de verwijzer én de GPDR-toets doorstaat.

Campagne Mantelzorg van A tot Z - Dag van de Mantelzorg 23 juni

Op 23 juni zetten we de mantelzorgers opnieuw even in de schijnwerpers naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg.

Dit jaar hebben we met WVLmanteltmee een nieuwe campagne ontwikkeld: ‘Mantelzorg van A tot Z’, waarmee we de vele verschillende aspecten van mantelzorg in de kijker zetten.

Heb je interesse in onze campagne? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.wvlzorgt.be voor alle beschikbare digitale materialen. Wij bieden o.a. volgend campagnemateriaal aan:

 • Affiches (Printbaar op A3 formaat)
 • Postkaarten
 • E-mail banner
 • Visuals voor sociale media
 • Filmpjes voor op de beeldschermen
 • Cadeaucheque
 • Etc.

Liever enkele posters (A2) met het ganse alfabet en/of enkele kaartjes afgedrukt? Vul dan zeker het google forms document in via volgende link, dit voor 25 mei: https://forms.gle/2wtWshd8GZ6af2Ny5

Graag geven wij nog mee dat deze campagne ook na de Dag van de Mantelzorg mag blijvend gebruikt worden.
Bij vragen of onduidelijkheden, geef zeker een seintje.

Alvast bedankt voor jullie enthousiasme en het helpen verspreiden van onze campagne!

Met vriendelijke groeten,

Sibe, Empact & De Brug
Chroniccare projecten West-Vlaanderen
#wvlmanteltmee

Mantelzorg van A tot Z

Brainstormnamiddag dementievriendelijke gemeente

Beste,

Op 26/04 organiseerde stad Kortrijk in samenwerking met EDC Sophia een brainstormnamiddag rond Kortrijk als dementievriendelijke gemeente. We kregen heel wat input en ideeën voor beleidslijnen en projecten. In bijlagen kan je hier het verslag van terugvinden.

We introduceerden ook een projectgroep en stuurgroep. Graag hadden wij als eerste concrete stap voor dementievriendelijk Kortrijk, deze twee werkgroepen samengesteld om de slag te gaan met de ideeën uit de brainstormnamiddag. Het doel van iedere werkgroep is de volgende:

 • Stuurgroep: Zij tekenen de beleidslijnen uit. De eerste taak zal zijn om alle input van de brainstormnamiddag te verzamelen en beleidslijnen te formuleren. Deze groep is een kleine kerngroep (5 personen) waar de diverse sectoren vertegenwoordigt worden. Zij zijn een signalisatiepunt voor de sector en denken dus ook steeds vanuit dit perspectief en niet vanuit de eigen organisatie. Ze tekenen een meerjarenplan uit en volgen de projecten op. Deze groep komt om de twee maanden samen.
 • Projectgroep: De koers is bepaalt maar de uitwerking van de verschillende acties is de opdracht van de projectgroep. Zij werken acties uit, zetten hun netwerk in en werken samen rond diverse thema’s. Enkele voorbeelden van mogelijke projecten: de lampenkamp, ZIEDIEMENS (week van de dementie), … De projectgroep komt ad hoc samen, we werken dus eerder met projectoproepen waar organisaties op kunnen inteken naargelang interesse en expertise.

Ben jij geïnteresseerd om mee te werken aan één van de werkgroepen of heb jij nog een toevoeging op één van de thema’s? Laat het dan zeker weten via lee.blomme@kortrijk.be. Stuur deze mail met bijhorend verslag gerust door naar collega’s of mensen waarvan je weet dat zij hierin geïnteresseerd kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Lee Blomme (hij/hem)| Beleidsmedewerker Ouderen en Toegankelijkheid

Let op: ik werk niet op woensdag.

Kortrijk | Team Welzijn |

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

0489752695 |056 27 72 84 | www.kortrijk.be

De Blauwe Krokodil

We zijn opgeleid als arts. Opgeleid om te luisteren naar onze patiënt, hem klinisch te onderzoeken met als belangrijkste wapen onze stethoscoop. Pen en PC zijn de laatste decennia duchtige concurrenten geworden van ons klinisch symbool instrument. Soms ten goede, vaak een bron van frustratie. De vraag naar diverse attesten en het invullen van documenten swingt de pan uit.

Project Kafka wil een halt toeroepen aan deze evolutie. Het is een unieke samenwerking van jonge huisartsen over de verschillende artsensyndicaten heen. Met woorden als paraplu-attesten en fantasie-attesten brengen ze op een creatieve wijze het probleem onder de aandacht. Hun nieuwste wapen is een stempel met het logo van een blauwe krokodil, u zag het wellicht reeds in de media verschijnen. Ze roepen op om deze stempel te gebruiken op attesten en documenten zonder medische meerwaarde. Ze willen lokale en nationale besturen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties aan het denken zetten over het nut van bepaalde administratieve akten.

Het bestuursorgaan van HZW wil deze actie nadrukkelijk ondersteunen. We zijn ons bewust dat deze stempels onze papierberg niet onmiddellijk zullen verkleinen, maar als we gezamenlijk en massaal hetzelfde signaal uitsturen dan kunnen we in dialoog gaan om deze evolutie te keren. Eendracht maakt macht! Op de website www.zinloosattest.be kan je meer informatie vinden over het project Kafka en kan je een blauwe stempel bestellen. We bevelen het ten sterkste aan!

Het bestuursorgaan van HZW

Dr. Alexander Seurinck, voorzitter

Dr. Steven Coene, ondervoorzitter

Dr. Sander Crepel

Dr. Goedele D’Haene

Dr. Marlies Degroote

Dr. Laure Flamang

Dr. Dennis Florin

Dr. Eline Goethaert

Dr. Alexander Meirschaert

Dr. Nicolas Meirschaert

Dr. Martin Poot

Dr. Luc Vanneste

Dr. Karolien Vanwijmelbeke

Dr. Leen Verleure