Nieuws

Nieuwe algemene richtlijn m.b.t. isolatie, testen en quarantaine

Nieuwe algemene richtlijn voor iedereen (variant of niet):

- Isolatie duur van 7 naar 10 dagen
- HRC testen op dag 1 en op dag 7 (niet meer op dag 9); quarantaine 10 dagen maar dus in te korten als negatieve test op dag 7
-  Test op dag 9 voor indexen: niet weerhouden

De maatregelen specifiek voor West-Vlaanderen van vorige week vallen dus weg!

Ook is en blijft het de aanbeveling van Minister Frank Vandenbroucke behouden om breed testen bij uitbraken (bvb in scholen, bepaalde wijken…).

Men heeft echter nagelaten om de software voor de aanmaak van de codes voor de hoog risico-contacten aan te passen. Hierdoor kan de huisarts geen code genereren voor een test direct na het HRC (<72 uur). Men zoekt een oplossing. Zolang er geen oplossing is, duid je best “Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval” aan bij reden test. Zo kan een CTPC aangemaakt worden. Voor dag 7 moet opnieuw een eForm aangemaakt worden maar tegen dan zal het probleem hopelijk opgelost zijn.

Draaiboek sneltesten

In december gingen er in dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra pilootprojecten rond sneltesten (antigeentesten) van start. De pilootprojecten rond het gebruik van COVID-19-sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra werden vorige week succesvol geëvalueerd.

In samenwerking met prof. Dr. Ann Van den Bruel stelde Domus Medica een draaiboek op voor het gebruik van sneltesten in de huisartsenpraktijk: draaiboek sneltesten

Uitbraak COVID-19 UK-variant Houthulst

In de gemeente Houthulst heerst momenteel een grote uitbraak van Covid-19, o.a. met de UK-variant. Een aanzienlijk aantal bewoners en medewerkers van het wzc De Groene Verte en bewoners van de aanpalende assistentiewoningen De Rozenkouter te Merkem testen positief op Covid-19. Ook daarbuiten zijn er besmettingen vastgesteld.

Besmetting met de UK- variant gaat niet gepaard met hogere morbiditeit of mortaliteit. De besmettelijkheid is wel groter (toename van circa 56%). Het aantal besmettingen kan dus toenemen. De UK- variant maakt mensen niet zieker, leidt niet tot meer ziekenhuisopnames of ernstige symptomen met overlijden tot gevolg.

Men onderzoekt of kinderen potentieel besmettelijker zijn bij de UK variant dan met het ‘gewone’ virus. In de UK is de leeftijdsverdeling quasi dezelfde als voor het ‘gewone’ virus.

De wetenschappers gaan er vanuit dat de vaccins tegen Covid-19 die nu worden ingeënt, ook bescherming bieden tegen de UK- variant.

Altijd en overal zijn de voorgeschreven maatregelen uiterst belangrijk!

  • Verplicht mondmasker voor de patiënt en voor de mensen in de omgeving. De zorgverlener maakt maximaal gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het hele zorggebeuren.
  • Verhoogde waakzaamheid door de zorgverlener is aangewezen. Gepaard gaande met zelfmonitoring op symptomen en bij vermoedens van symptomen een versnelde testing.
  • De isolatiestandaard (= afzondering) voor de positief geteste patiënt met linken naar het wzc van Merkem is verlengd naar 10 dagen. Op dag 9 volgt een nieuwe PCR-test met bepaling van de CT-waarde en/of virale lading.
  • Ook de quarantaine voor de personen met hoogrisicocontact is 10 dagen. Met een PCR-test op dag 1 én op dag 9.
  • Het ondersteunen en motiveren tijdens de isolatie / quarantaine blijft zeer belangrijk. Bv. enkele keren opbellen om te vragen hoe het gaat, geeft moed om vol te houden.
  • De contacttracing (Vlaams of lokaal) neemt contact op met iedere positief geteste persoon om het belang van de maatregelen uit te leggen en om waar nodig ondersteuning aan te bieden.

Procedure in geval van anafylactische shock

AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting) en Liantis (ambulante setting) hebben een procedure in geval van anafylactische shock of andere ernstige allergische reacties na toedienen van het vaccin.

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting)

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - UZ Gent

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - Liantis (ambulante setting)

Conventietarieven 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe conventietarieven. Domus Medica vatte ze voor hun leden samen op een handige kaart die je in het boekje met getuigschriften kan bewaren. Om de tarievenkaarten te kunnen downloaden, moet je aanmelden op de website. Deze is enkel toegankelijk voor leden van Domus Medica.

https://www.domusmedica.be/loopbaan/conventietarieven