Nieuws

Webinar terugbetaling psycholoog

Op dinsdag 6/12 organiseren de netwerken PsyZuid en WINGG een webinar waarin ze helder en kort toelichten wat de nieuwe conventie ambulante psychologische zorg inhoudt en dit zowel vanuit de doelgroep kinderen en jongeren (Wingg) als vanuit de doelgroep volwassenen (netwerk PsyZuid). 

Inhoud: 

  • wat is het tarief
  • welke psychologen/orthopedagogen bieden het verlaagd tarief aan
  • wie kan beroep doen op een verlaagd tarief 
  • wat is mijn rol als huisarts
  • ...

De webinar start om 20u (einde voorzien om 21u).

Meer info en inschrijven

CAW Zuid-West-Vlaanderen lanceert meldpunt mentaal welzijn

Concreet kunnen alle hulp- en dienstverleners (huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, kinesisten, logopedisten, wijk gezondheidscentra, etc.) van maandag tot vrijdag tussen 9u-17u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met een professionele hulpverlener van het CAW via het gratis nummer 0800 13 500. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contact te nemen per email via meldpuntmentaalwelzijn@cawzuidwestvlaanderen.be, met
garantie dat de mail binnen de 2 werkdagen wordt opgevolgd.

Kadernota

Persbericht

CareConnect Medical Post - inloggen met nieuwe eID's

Corilus heeft een oplossing voor het inloggen in CareConnect Medical Post met een nieuwe eID. Met onderstaande aanpassing zal het mogelijk zijn om in te loggen met een nieuwe eID en bijgevolg ook een eHealth sessie aan te maken om SumEHR’s te raadplegen en voorschriften op Recip-e te kunnen versturen.

Er dient hiervoor een nieuwe kaartlezer software te worden geïnstalleerd:

Hoe updaten ?

Stap 1 : Verwijder de oude software

Via de Windows zoekfunctie, zoek het Configuratiescherm op

1

Ga naar Programma’s en onderdelen

2

In de lijst van geïnstalleerde programma’s, selecteer de Corilus Plugin Service en klik dan op Verwijderen

3

Het programma wordt verwijderd van de computer.

4

Stap 2: Installeer de nieuwe software

Op onderstaande locatie vindt u de nieuwe kaartlezer software : https://app.corilus.be/MercatorSso/scripts/eid/plugin.msi

Klik op dit bestand en voer het uit:

5

6

7

8

Herstart uw computer.

U kan nu inloggen in CareConnect Medical Post met een nieuwe eID.

Griepvaccinatie 2022-2023

Lancering van een oproep ‘Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching’

DOELSTELLING VAN DE OPROEP

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting wensen door middel van een coachingstraject de implementatie, verbetering of verduurzaming te ondersteunen van concrete, lokale samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg

VOOR WIE

Alle actoren van de eerste lijn en welzijn die geconfronteerd worden met mensen met psychische problemen en alle actoren van de geestelijke gezondheidszorg die actief zijn in de eerste lijn, en die al een vorm van samenwerking zijn aangegaan.

STEUN

De praktijken zullen eenmalig een forfaitair bedrag van 40.000 euro ontvangen voor coaching op maat, door een externe coach die door de kandidaat zelf gekozen wordt; te besteden over een looptijd van maximaal twee jaar.
Deze coaching zal erop gericht zijn om de samenwerkingspraktijken te helpen om hun implementatieproces te ontwikkelen en te versterken. Het moet organisaties in staat stellen om tijd vrij te maken en de energie te investeren die nodig is om samenwerkingspraktijken robuust en duurzaam te maken, door te werken aan zowel interpersoonlijke (professionals helpen samenwerken) als interorganisatorische aspecten (organisaties helpen samenwerken).
De coach zal aangepaste ondersteuning bieden die rekening houdt met de context en de concrete realiteit van de praktijk. De interventie van de coach zal gericht zijn op het versterken van de ontwikkelde samenwerkingspraktijk, die na maximaal twee jaar zonder hem/haar moet functioneren.

Meer info