Nieuws

Mededeling over gebruik snelle antigeentesten

Flowchart wanneer testen - wanneer quarantaine of isolatie?

Extern nieuws

Sportsymposium Centrum voor sportgeneeskunde UZ Gent

Op zaterdag 27 oktober 2021 gaat het sportsymposium (Centrum voor sportgeneeskunde UZ Gent) door.

Meer info in de bijlage: Sportsymposium 2021 - affiche

Deelname focusgroep rouwzorg

Binnen de dienst Geriatrie en Palliatieve Eenheid van UZ Gent loopt momenteel het BE-CARED onderzoek, een onderzoek rond rouwzorg en -ondersteuning binnen de oncologische zorg (Kom op tegen Kanker, 2020-2023). We zijn momenteel heel specifiek op zoek naar artsen (huisartsen en oncologen) om deel te nemen aan een focusgroep gesprek.

We hebben al enkele zeer waardevolle focusgroepen achter de rug, waaraan voornamelijk verpleegkundigen en psychologen deelnamen. We vinden het echter heel belangrijk om ook de visie en ervaringen van artsen te beluisteren.

Meer info

Alvast dankjewel!

Het BE-CARED team

Prof. dr. Van Den Noortgate, dr. Liesbeth Van Humbeeck en drs. Charlotte Boven

Vacature Expertconsult

Experconsult organiseert samen met IPMT medisch-psychologische herstelonderzoeken voor vervallen verklaarde chauffeurs.

Wij zijn dringend op zoek naar een arts die deze onderzoeken kan uitvoeren in onze centra in Roeselare en/of Brugge. De onderzoeken grijpen in elk centrum om de 2 weken plaats op vrijdag, en nemen voor de arts ongeveer 2u-2u30 minuten tijd in beslag.

Wij voorzien een billijke vergoeding.

Indien interesse kan u contact opnemen met Dr Frank Mertens via frank.mertens7@telenet.be of GSM 0477/67 44 25

Liantis - extra artsen medische controle

Liantis afwezigheidscontrole organiseert medische controles op ziekteverzuim in opdracht van werkgevers.

Wij maken deel uit van Liantis, een organisatie met complete dienstverlening op vlak van sociale wetgeving. Centraal daarbij staat de persoonlijke en efficiënte aanpak.

Om ons team verder uit te breiden, zijn wij dringend op zoek naar extra artsen.

Het gaat om een beperkt aantal controles per week. U bepaalt zelf de regio waar u wel of niet medische controles kan uitvoeren en de dagen of tijdstippen waarop dat kan.

De erelonen hierbij zijn deze voor geneesheren met aanvullende opleiding, nl . :

 • Huisbezoek: € 39,63
 • Vruchteloos huisbezoek: € 26.78
 • Raadpleging in kabinet: € 26.78
 • Combinatie huisbezoek + raadpleging: € 53.56
 • Per controle een administratiebijdrage van: € 5,00

Daarbij gelden volgende punten bij het opmaken van ereloonnota's :

 • Portkosten (€ 0,74) en faxkosten (€ 0,74) die het gevolg zijn van uitgevoerde controles kunnen ons worden aangerekend;
 • De kilometervergoeding buiten een straal van 5 km (2 x 5 km of 10 km) bedraagt € 0,45 en wordt ook betaald als de te controleren werknemer niet thuis is.

In bijlage sturen wij een inlichtingenblad die u kan invullen bij interesse.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet mij te contacteren op het nummer 050 47 47 24.

Tine Van Reybrouck
Kantoormanager – Afwezigheidscontrole

Liantis - inlichtingenblad.DOC

Vacature CM - adviserende artsen

Als adviserend arts ben je in de eerste plaats ... een arts. Je bent niet verantwoordelijk voor de genezing van onze leden, maar dat maakt je impact niet minder groot. Zonder jouw tussenkomst, geen reïntegratie, geen route naar ander werk of zicht op zinvolle tijdsbesteding. En ook geen optimale besteding van socialezekerheidsmiddelen. Want elke terecht geweigerde tussenkomst maakt geld vrij voor een ander.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Gewijzigde teststrategie

Afgelopen weekend besliste de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid om vanaf 23 november de teststrategie te wijzigen; alle asymptomatische hoogrisicocontacten worden via PCR getest op dag 7 beginnend de dag na het hoog-risico contact.

Hoogrisicocontacten hoeven in eerste instantie niet door een huisarts gezien te worden voor een testafname of een voorschrift voor testing in de testcentra.

- In de praktijk betekent dit dat hoog-risico contacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen verkrijgen.
- Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code.
- Burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland dienen een PLF in te vullen die het gelopen risico evalueert. Wanneer zij op basis van hun gedrag tijdens hun buitenlands verblijf getest moeten worden, ontvangen ook zij de activatiecode per sms.

Buiten deze gevallen kan een huisarts uiteraard nog steeds een activiatiecode aanmaken op basis van zijn eigen risico-analyse of voor die gevallen waar bovenvermelde werkwijze niet gevolgd kon worden.

Patiënten kunnen met hun code een afspraak maken via de website mijngezondheid.belgie.be.

Indien de test positief is, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.

Indien deze test negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Via de website mijngezondheid.belgie.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten zelf een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden en het resultaat van hun test
raadplegen. De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen. Dit impliceert voor de burgers die een hoogrisicocontact gehad hebben, of terugkeren uit een rode zone in het buitenland met een risicovoller gedrag, dus ook een quarantaine van ministens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7).

Communicatie RIZIV

Webinar voor startende huisartsen

Op zaterdag 28 november organiseert HZW in samenwerking met Groep NBA Verzekeringsmakelaars (part of B.BA Medical) een webinar voor startende huisartsen.

BBA MEDICAL

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Zelfstandig worden, wat nu?
 • Verschillende associatievormen met hun valkuilen
 • Deadlines voor de opstart
 • Klassieke verzekeringen (privé & professioneel) + producten op maat van uw beroep
 • Ondersteuning voor huisartsen (impulsfonds)
  • Renteloze lening/premie
  • Administratief bediende
  • Medisch telesecretariaat
  • Andere steunmaatregelen

We starten om 19u00 en ronden af tegen 20u30.

Er wordt een pizza voorzien die geleverd wordt een kwartier voor aanvang van de sessie.

Deze infosessie is gratis voor alle HAIO’s in de regio. Inschrijven is wel verplicht en kan via de website: http://www.bbamedical.be/ Onderaan de website vind je een contactformulier. Vul dit in en noteer bij de opmerkingen jouw adres en de keuze van de pizza. Je kan kiezen uit Hawaï, Pepperoni, Veggie, Margherita.

Als je vragen hebt waarop je zeker een antwoord wil, dan kan je die ook via het contactformulier of via mail (kringcoordinator@hzw.be) doorgeven!

Ken je huisartsen die zich binnenkort vestigen in onze regio? Breng hen zeker ook op de hoogte van dit initiatief!