Dagsymposium - Hoe succesvol samenwerken

1 - Sessie praktijkassistenten
We zetten ons rond het thema feedback geven en ontvangen. Door feedback groeien we als team en maken we de samenwerking hechter. "Hoe werken we hieraan in de praktijk?" is de vraag die centraal zal staan.

2 - Sessie artsen
We verdiepen ons in enkele personeelsvraagstukken: Hoe selecteren we de juiste competenties voor onze praktijk? Wie is competent voor welke opdracht? En hoe verdelen we de taken, rollen en verantwoordelijkheden in ons team? Hoe kijken we naar een loonbeleid? U krijgt een zeer praktisch kader met tips aangereikt om uw HR beleid vorm te geven.

3 - Plenaire sessie
We komen samen en belichten de facetten van het management van de praktijk. De doelstelling van de workshop is u een kader te bieden om samen verder te bouwen aan een georganiseerde praktijk. Vragen als; ‘Hoe kan het anders?’, ‘Hoe verdeel ik mijn tijd op een effectieve manier?’, ‘Wie heeft welke verantwoordelijkheden?’, ‘Hoe brengen we structuur in onze praktijk?', … zijn vraagstukken die we behartigen. De noden en behoeften worden vertaald naar een concrete organisatiestructuur. We nemen de tijd om stil te staan en mekaar te verrijken met werkbare tips.

Bekijk hier de syllabus.

Bekijk hier de syllabus.