Huiselijk geweld: zien en handelen

Huisartsen pikken vaak als eerste signalen op over huiselijk geweld maar weten niet altijd hoe ze dit verder kunnen exploreren en beveiligen. Tijdens deze gratis webinar op dinsdag 6 december, van 20.00 tot 22.00 uur, wordt ingegaan op het ontstaan, de signalen en aanpak van huiselijk geweld en worden de mogelijkheden en grenzen van het beroepsgeheim verduidelijkt. Accreditering is aangevraagd in de rubriek ethiek en economie’.

Sprekers:

Linde Tilley is huisarts en lid van het kennisdomein psychosociale zorg bij Domus Medica
Hanne Creupelandt is klinisch psycholoog en praktijkassistent aan de opleiding geneeskunde (UGent). 

Kris Stas en Annemie Van Looveren zijn experten in beroepsgeheim, deontologie en ethiek.  Als criminologe/sociaal werker en juriste begeleiden ze praktijkwerkers in verschillende contexten in het omgaan met moreel dilemma.

Samen werkten zij verschillende vormingsmodules uit inzake de aanpak van huiselijk geweld in de eerste lijn.