Studiedag 'Suïcidepreventie doe je niet alleen'

Programma

Vanaf 9u onthaal met koffie en thee

Inleidende lezing:

 • VLESP
 • Toelichting proces netwerk GGZ
 • Ervaringsdeskundige aan het woord

Workshops: keuze tussen

 • Lezing 1: Doodswens en psychiatrie
 • Workshop 1: Contact maken
 • Workshop 2 : Naasten betrekken & Open Dialogue
 • Workshop 3 : (Na)druk op zelfzorg
 • Workshop 4 : Suïcidepreventie bij kinderen en jongeren

Broodjeslunch

Workshops: keuze tussen

 • Lezing 2: De dynamiek van chronische suïcidaliteit
 • Workshop 2 : Naasten betrekken & Open Dialogue
 • Workshop 3 : (Na)druk op zelfzorg
 • Workshop 5: Na een zelfdoding
 • Discussietafel

Afsluitende lezing

 • Handvatten in interventies bij chronische suïcidaliteit - Drs. Bert Van Luyn

Meer info