Symposium cardiologie/cardiochirurgie

Het wordt een interactief symposium waarbij we in het eerste deel starten met live cases uit het cathlab en de cardiozaal in het OK – de cases worden gedemonstreerd en becommentarieerd door een panel van nationale/internationale experten samen met collega’s cardiologie, cardioanesthesie en cardiochirurgie van het ziekenhuisnetwerk en SJKI.

We vervolgen het symposium in een tweede deel met een gemodereerde “rapid fire” sessie met een zeer praktische samenvatting van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de behandeling van coronair lijden, dyslipidemie, hartfalen, arteriele hypertensie, cardiale amyloidose en voorkamer fibrillatie – we voorzien daarbij de mogelijkheid tot interactie met de sprekers in een Q&A discussie.

Tenslotte voorzien in een derde deel samen met de onderzoekers van RADar een “deep dive” sessie over een aantal revolutionaire toepassingen van artificiele intelligentie voor de vroegtijdige detectie en behandeling van hartziekten – toepassingen die zonder enige twijfel zeer concreet de belofte van predictieve, preventieve, gepersonaliseerde en participatieve geneeskunde zullen waarmaken.

We hopen op die manier de significante en relevante innovatie van de voorbije jaren in het zorgprogramma hartziekten in AZ Delta en in het ziekenhuisnetwerk zeer praktisch en overtuigend te kunnen toelichten en te illustreren.

Programma:

  • Ontvangst vanaf 7u30 met ontbijt, het symposium start vanaf 8u
  • Live case innovatieve pacingtechniek - cardiologie AZ Delta - Prof. Dr. Jan De Pooter - UZ Gent
  • Live case percutane klepinterventie - cardiologie AZ Delta - Prof. Dr. Ole De Backer – Rigshospitalet, Kopenhagen
  • Live in the box minimale access CABG - cardiochirurgie AZ Delta - Prof. Dr. Wouter Oosterlinck - UZ Leuven
  • “Rapid fire” sessie: wat is nieuw in de aanpak van dyslipidemie, arteriele hypertensie, VKF, hartfalen en coronair lijden voor de huisartspraktijk - cardiologie AZ Delta
  • “In focus” sessie: digitale zorgpaden - artificiële intelligentie in cardiologie, een roadmap naar predictieven en gepersonaliseerde datagedreven hartzorg - cardiologie AZ Delta en research & development team cardiologie RADar
  • Walkingdinner + “meet the physician, meet the engineer “ vanaf 13u

Waar: RADar Grote Aula - Foyer

Wanner: 8u - 13u

Uitnodiging

Programma