Wat kost ons voorschrijfgedrag?

Geachte collegae,

In de gezondheidszorg gaat veel geld om. Ook wij als huisartsen zijn daarin "actoren". Wij schrijven medicatie, beeldvorming, kinesitherapie, labo-onderzoeken, ongeschiktheidsattesten, etc. voor, die allemaal een financiële repercussie hebben. Daarnaast zien wij als preferente getuigen ook hoe andere actoren werken, vooral dan in de specialistische zorg in de ziekenhuizen. Zijn wij als huisartsen bewust van de financiële implicaties van ons handelen? Een avond reflecteren over zinnige en zuinige zorg, met als spreker de heer Daan Aeyels, VOKA senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid.

Graag nodigen wij u uit voor de laatste navorming van dit werkjaar, "Wat kost ons voorschrijfgedrag?". Naar jaarlijkse gewoonte is deze navorming toegankelijk voor niet medici en zijn partners van harte welkom. Aansluitend nodigen wij u, alsook uw partner, graag uit op onze receptie.

De navorming gaat door op donderdag 20 juni 2024 om 20u30 stipt in MC 4, XPO Meeting Center, Kortrijk (Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk). Het onthaal opent om 20u00.


Gelieve de aanwezigheden hier te registreren.

Niet-leden van HZW betalen € 75,00 per bijgewoonde vorming.

Spreker: Daan Aeyels, VOKA

Moderator: Dr. Bernard Veys

Rubriek 6