Webinar: een GPS binnen Geestelijke Gezondheid en Welzijn

Als zorgverstrekker is het niet eenvoudig om binnen het versnipperde zorg- en hulpverleningslandschap de weg te vinden naar gepaste hulp. ⁠
Voor Cliënt/patiënt is dit nog een moeilijkere opdracht. ⁠

Tijdens deze Webinar reiken we een aantal handvaten aan ter ondersteuning van u als zorgverstrekker op de eerste lijn om uw weg te vinden binnen de geestelijke gezondheidszorg en de welzijnssector op de eerste lijn. ⁠

Samenwerking tussen WINGG Crosslink, het oriënteringspunt GGZ van netwerk PsyZuid en het meldpunt mentaal welzijn van CAW Zuid-West-Vlaanderen⁠.

Meer info www.wingg.be/agenda

Uitnodiging