Webinar starttraject diabetes

Het voortraject (officiële naam: ‘opvolging van een patiënt met diabetes type 2’) is één van de multidisciplinaire zorgsystemen in België voor de behandeling van personen met diabetes type 2. Het voortraject was echter te weinig afgestemd op de noden van de personen met diabetes en zorgprofessionals en daardoor maakten te weinig personen gebruik van de mogelijkheden.

Daarom overlegde het RIZIV uitvoerig met heel wat verschillende stakeholders over een hervorming. En met resultaat! Vanaf het najaar 2023 zal het voortraject omgedoopt worden tot het starttraject.  

De Diabetes Liga licht in samenspraak met het RIZIV diabetes zorgprofessionals in over de hervorming van het voortraject naar het starttraject. Zowel de context als de praktische veranderingen zullen concreet toegelicht worden. Er zal een mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen aan de sprekers.