Zachte en harde dwang in de GGZ: een triade ...

Op vandaag wordt de geestelijke gezondheidszorg geconfronteerd met harde en zachte dwang. De hedendaagse werkcontext maakt het echter niet gemakkelijk om deze themata te verbinden met de nieuwe inzichten van de vermaatschappelijking. De dialoog tussen hulpverleners en zorggebruikers, maar
ook met mensen uit de context en of familie is hierbij van groot belang. De sprekers op de studienamiddag zullen vanuit verschillende invalshoeken het
spanningsveld rond zachte en harde dwang uitdiepen. Herstel, familiebetrokkenheid en ervaringsdeskundigheid, zijn elementen die kunnen bijdragen tot een grotere bewustwording rond de inzet van dwang. Ethische reflectie en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek kunnen dit proces verder versterken.

Meer info

Inschrijven voor 1/10 via mail naar regine.vansteenkiste@pzhfamilie.be met vermelding van naam en functie

Kostprijs: 15 euro over te schrijven naar BE08 4600 1914 5113 (KREDBEBB) met vermelding studienamiddag zachte en harde dwang en naam van de deelnemer