Dataverzameling project toegankelijkheid

HZW neemt deel aan een pilootproject rond toegankelijke huisartsgeneeskunde. In dit kader wordt gevraagd een praktijkvragenlijst en een huisartsenvragenlijst in te vullen.

De dataverzameling vindt plaats in kader van het project ‘toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde’ gefinancierd door de Vlaamse overheid, uitgevoerd door Domus Medica, Universiteit Gent en VIVEL. Het project wil een antwoord bieden op het nijpend tekort aan huisartsen, en de groeiende nood aan extra maatregelen en steun om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te kunnen waarborgen.

De dataverzameling maakt deel uit van de voorbereidende studie die moet leiden tot een instrument om het aanbod van huisartsenzorg en de vraag aan zorg regionaal in kaart te brengen. Op basis hiervan kan de Vlaamse Overheid passende maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te verbeteren. Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten, een vragenlijst gericht op alle huisartsen verbonden aan de huisartsenkring en een vragenlijst, gericht op alle praktijken binnen de huisartsenkring.

Onderstaande kennisclip geeft u in 8 minuten een duidelijk zich op het project ‘toegankelijkheid huisartsgeneeskunde’, welke gegevens er verzameld worden en hoe deze verwerkt worden tot de kaarten: