De Sumehr-zomer is nog lang niet voorbij

De Summer of Sumehr-sensibiliseringscampagne van krijgt een vervolg! Met een boeiend vormingsaanbod blijven we het belang van goede dossiers en goede Sumehrs in de kijker zetten.

Heel het jaar werk maken van goede zorgcontinuïteit

De zomervakantie is voorbij. Binnen enkele weken neemt de drukte in de praktijk weer toe. Jouw patiënten zullen langsgaan in de huisartsenwachtpost, op de spoedafdeling belanden en aankloppen bij een specialist.

Je staat er niet alleen voor. In heel Vlaanderen verrichten duizenden collega’s hetzelfde, waardevolle werk. Jullie patiëntendossiers mogen gezien worden en jullie Sumehrs zijn het uithangbord van de huisartsgeneeskunde.

Met deze 4 tips krik je het niveau van je Sumehrs op:

  • Besteed wat extra aandacht aan het verwijderen van zorgelementen. Veel Sumehrs bevatten verouderde info.
  • Sluit je consultaties af met een medicatiecheck. De kans is groot dat je patiënt bepaalde medicatie die nog in jouw overzicht staat, niet meer neemt.
  • Betrek de patiënt bij het up-to-date houden van zijn of haar Sumehr.
  • Schakel een praktijkverpleegkundige in om een stuk dossierbeheer van je over te nemen

Met steun van het Departement Zorg

Na enkele succesvolle edities die met eigen middelen werden opgezet, ontvangen Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent een subsidie van het Departement Zorg om Sumehrs en kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht te brengen.

Meer nog: Hilde Crevits – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – engageert zich als meter van dit project.

Daarnaast sluit dit project ook naadloos aan bij de ambities van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Dankzij de New Deal zullen huisartsen – naast hun consultaties – bijkomend vergoed kunnen worden voor de opvolging van patiënten. Via dit nieuwe financieringsmodel kunnen praktijken een verpleegkundige aanwerven die heel wat taken kan opnemen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheer.

Registreer je voor ons webinar over registreren in jouw softwarepakket

Sensibiliseren is goed… vorming en praktische tips nog beter. Vanuit dat perspectief bieden we op dinsdag 19/09 en donderdag 05/10 een gratis webinar aan over kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit.

Na een korte opfrissing omtrent kwaliteitsvol registreren en de basisprincipes van de Sumehr, duiken we in de individuele EMD-pakketten. In aparte break-out rooms lichten de softwarevendors toe hoe je jouw software optimaal kan configureren, en wordt aandacht besteed aan het correct registreren van verschillende Sumehr onderdelen.

Profiteer van dit webinar om jouw EMD-programma nog beter te leren kennen!

Aangezien dit webinar in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming ‘vorming praktijkondersteuning’ is het een interessante opportuniteit om ook je praktijkverpleegkundige en/of -assistent in te schrijven.

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 19/9/2023 | Domus Medica

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 5/10/2023 | Domus Medica

Ga met je LOK aan de slag

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert.

Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen. Dankzij de toegekende subsidie kan dit LOK-pakket aangeboden worden aan een verlaagde prijs van 50€.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. De campagne krijgt steun van het Departement Zorg. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!