Gratis vormingsaanbod Geestelijke Gezondheid voor professionelen in de eerste lijn

Via een gratis vormingsaanbod brengt het Oriënteringspunt GGZ Vesta specifieke expertise rond Geestelijke Gezondheid dichter bij u als zorgverstrekker werkzaam in de eerste lijn.

Wenst u in uw professioneel handelen uw expertise te versterken inzake

  • traumasensitief werken,
  • hoe omgaan met mensen met een verslavingsproblematiek,
  • hoe omgaan met mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis,
  • psychose
  • zelfverwonding
  • genderidentiteit
  • hoe om te gaan met “moeilijke cliënten/patiënten”, gedragsproblemen

Raadpleeg het overzicht van het vormingsaanbod op de website van het Oriënteringspunt GGZ Vesta. U vindt er de kalender terug, evenals gedetailleerde informatie van elk vormingsaanbod (m.i.v. de mogelijkheid om in te schrijven).

Het is mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere vormingen naar keuze!

Accreditering wordt aangevraagd.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Emille Libbrecht: 0493 89 86 68 of emille.libbrecht@vestazwvl.be