Meer Sumehrs dankzij Vlaamse huisartsen!

Eind 2023 hadden 3.759.390 Vlamingen een Sumehr. Dat cijfer stijgt nog elke dag. Specialisten beamen deze vooruitgang.

Niet alleen spoedartsen, maar bijvoorbeeld ook geriaters maken dankbaar gebruik van de gezondheidssamenvattingen van jouw patiënten. Sumehrs spelen een cruciale rol bij de continuïteit van de zorg. Draag jij als huisarts ook jouw steentje bij?

Doe mee met de Summer of Sumehr. Want dankzij goede Sumehrs kunnen andere zorgverleners de zorg voor jouw patiënten overnemen terwijl jij van een welverdiende vakantie geniet.

Sumehr-cijfers duiden op een mooie groei

Vier jaar geleden, in 2020, bedroeg het aantal Vlamingen met een Sumehr 2.904.847. Vandaag zijn dat er dus al ruim 850.000 meer.

In de loop van 2023 werd voor maar liefst 363.223 Vlamingen voor de allereerste keer een Sumehr aangemaakt.

Het zijn mooie cijfers. Goed bezig, Vlaamse huisartsen!

Dezelfde vooruitgang stellen we vast als we kijken naar de resultaten van een kleine steekproef in onze Zuid-West-Vlaamse wachtposten.

Dat is snelle groei. Maar het kan nog beter. We dromen van een Sumehr voor elke Vlaming. Iedereen kan onverwacht bij de wachtpost of op spoed belanden.

Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van Sumehrs is belangrijk. Daar kan je als huisarts aan bijdragen. Verandert er iets wezenlijks in het patiëntendossier? Maak dan een nieuwe Sumehr aan. Aarzel niet om af en toe grote kuis te houden in complexe patiëntendossiers, door zorgelementen en medicatie van status te veranderen of irrelevant geworden gegevens te verwijderen. Dat maakt Sumehrs overzichtelijker. Een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand is immers het doel van de Sumehr.

Denk ook eens aan de minder gekende items die meegaan met de Sumehr, zoals allergieën, intoleranties of een contactpersoon.

En last but not least: bevraag jouw patiënt regelmatig over de medicatie die hij/zij nog neemt. Zo blijft ook het medicatieoverzicht in de Sumehr up-to-date.

Stilaan onmisbaar voor geriaters

Sumehrs zijn in het leven geroepen om het werk van spoedartsen te vergemakkelijken.

Vandaag hebben echter ook veel andere specialisten de meerwaarde van een goede Sumehr ontdekt. Geriaters, bijvoorbeeld.

Van alle medische specialismen in de tweede lijn hebben geriaters wellicht de meest holistische blik. Ze behandelen complexe patiënten, met veel comorbiditeiten, met veel medicatie en met veel problemen die met elkaar in interactie kunnen treden.

Dr. Timo Van de Velde is diensthoofd geriatrie in het AZ Jan Palfijn Gent. Hij legt uit waarom Sumehrs stilaan onmisbaar zijn om een goed medisch beleid te kunnen voeren. "Veel patiënten komen binnen via de spoedafdeling. Soms zijn ze gekend in een ander ziekenhuis maar niet bij ons. Veel van onze patiënten hebben geheugenproblemen. Informatie die doorstroomt via de huisarts is dan cruciaal".

Dr. Van de Velde en zijn collega dr. Thomas Acke wijzen ook op wat nog beter kan in de Sumehrs:

“Contactpersonen worden nog weinig ingevuld. Zeker bij wilsonbekwame patiënten kan dit een gigantische meerwaarde zijn. Idem voor Intoleraties. Sommige patiënten reageren bijvoorbeeld slecht op morfinederivaten. Als we dat op voorhand weten, kunnen we iets anders opstarten.”

Wat staat er ook alweer in de Sumehr?

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken.

● Auteur van de Sumehr

● GMD-houder

● Identiteit van de patiënt

● Contactpersoon in noodgevallen

● Risicofactoren: allergieën, intoleranties, sociale risico’s, andere risico’s

● Relevante medische voorgeschiedenis

● Actieve problemen en behandelingen

● Medicatielijst

● Vaccinaties

● Wilsbeschikkingen

Maak werk van veel en kwaliteitsvolle Sumehrs. Zo bouw je mee aan zorgcontinuïteit zonder zorgen. Ken je de correcte plaats van al deze elementen in je EMD?

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van het Vlaamse Departement Zorg.