Uw toekomstvisie voor de huisartsgeneeskunde

Domus Medica stelt een nieuw visiedocument op voor de huisartsenpraktijk in Vlaanderen. Uiteraard rekenen ze daarvoor ook op uw inzichten.

Hoe ziet u de huisartsgeneeskunde evolueren in de nabije en de verre toekomst? Welke vergezichten spreken u aan? In welke mate bent u bezig met innovatie in uw eigen praktijk?

Het invullen van de bevraging kost ongeveer 30 minuten. U hoeft ze niet in één keer in te vullen; u kunt gerust nu een deel invullen en later terugkomen voor de rest.

Domus Medica heeft uw inbreng nodig om een ambitieuze, maar gedragen en realistische toekomstvisie te vormen. Alvast bedankt daarvoor!